Proban

Västerås gamla djäknefängelse

Om Proban

Till Västerås högre allmänna läroverk, nuvarande Rudbeckianska gymnasiet, hörde proban som fungerade som ett fängelse fram till 1801. Här kunde skolans elever och lärare tillfälligt spärras in om de inte följde regelverket, till exempel ifråga om alkohol och spel. Förr i tiden var det vanligt att läroverken hade fängelser men Kv. Proban är landets enda som bevarats.

En djäkne, alltså den som var inskriven vid ett läroverk, hade flera förmåner. Han kunde inte gripas för att var arbetslös, bostadslös eller göra krigstjänstgöring. Även om djäknen gjorde mindre brott dömdes han inte i domstol utan av skolmyndigheten, som ofta var mindre sträng än vad vi kanske skulle tro.

Skoldisciplinen var ändå hård och om det vittnar Proban där djäknar och lärare som gjort sig skyldiga till grövre förseelser kunde låsas in. En trappa leder ner till fängelsehålan där de intagna fick sitta i flera dagar, utan tillgång till dagsljus på väldigt liten yta.

Proban – namnet kommer från latinets proba som betyder prov – slutade vara fängelse 1801. Efter det användes huset som likbod, alltså som förvaringsrum för döda kroppar som skulle begravas eller kremeras, troligtvis ända fram till andra världskrigets utbrott.

Fängelsehålan murades igen någon gång efter 1801 och det var inte förrän 1973 som den upptäcktes på nytt, efter att läroverkets historielärare Ivar Wallensteen ville att det skulle undersökas.

Svartvit bild närbild på byggnaden Proban. Vit byggnad med svarta träbalkar.

Proban, runt 1900. Foto: okänd, Västerås stadsarkiv

Svartvit bild med 2 pojkar klädda i sommarkläder promenerar på gräset förbi Probans omgivning.

Proban, 1965. Foto: Bertil Forsén, Västerås stadsarkiv

Svart vit bild på byggnaden Proban. Vitputsad byggnad med svarta träbalkar.

Proban, 1973. Foto: Bertil Forsén, Västerås stadsarkiv

Liten låg vitputsad byggnad längre bort i bild förestller Proban. Omges av grönt gräs och grusgångar.

Proban nutid. Foto: Emma Karp Västmanlands läns museum.

Hitta hit

Adressen

Hjälpte informationen på denna sida dig?