Nu ska giftiga båtbottenfärger fasas ut

Nu har nämnden för idrott, fritid och förebyggande tagit beslut om en utfasningsplan för båtar med giftiga båtbottenfärger (biocidfärger) i stadens fritidsbåtshamnar. Syftet med utfasningsplanen är att alla fritidsbåtar med en båtplats i de kommunala fritidsbåtshamnarna i Västerås har en giftfri båtbotten 2027.

Utfasningsplanen har tagits fram i samverkan med de som har fritidsbåtar i Västerås genom det så kallade Båtrådet. Båtrådet består av representanter för Västerås båtklubbar, registrerade i Mälarens Båtförbund, samt tjänstepersoner från kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Mälaren - en viktig dricksvattentäkt

Mälaren är en viktig dricksvattentäkt för flera miljoner människor och en båt målad med giftig biocidfärg läcker föroreningar till vatten och sediment när den är sjösatt. Målade båtar släpper även ut föroreningar i samband med behandling, underhåll och sjösättning.

Du hittar hela utfasningsplanen som pdf under fliken Miljöregler och hållbarhetstips på sidan Båtliv och hamnar.

Båtliv och hamnar

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad