Nytt avtal om arrende av plats för fritidsbåt

Nu har nämnden för idrott, fritid och förebyggande tagit beslut om ändringar i avtalet om arrende av plats för fritidsbåt.

Vita fritidsbåtar förtöjda vid en brygga.

I december beslutade nämnden om ett nytt avtal för våra kommunala båtplatser. Allmänt är avtalet uppdaterat för bättre läsbarhet och bättre juridisk hållbarhet.

Ändringar och tillägg i avtalet för 2024 kan ni läsa nedan:

Bilaga 1. Särskilda villkor för arrende av plats för fritidsbåt

2.1 Under denna punkt finns förtydligandet att det är en fritidsbåt per plats, idag finns det de som lägger flera på en plats och blockerar sina båtgrannar

2.3 Nytt från tidigare avtal – här står det vad som gäller för vinterförvaring i vatten, idag finns det problem varje vinter med båtar som sjunker

4.1 Nytt från tidigare avtal – här står det vad som gäller om man vill vinter förvara sin båt på sin båtplats i vatten. Har man inget avtal med upplåtaren kan båten komma att flyttas och arrendatorn står för upplåtarens omkostnader för flytten.
Förvaltningen kommer tillsammans med stadsjuristerna att ta fram ett avtal för vinterförvaring inför hösten 2024.

5. Nytt i detta avtal – krav på försäkring utifrån att det idag händer att båtar inte har försäkring och förvaltningen har fått stå för stora kostnader vid bärgning av sjunkna båtar.

8. För att inte behöva göra nya avtal varje år finns det nu med att upplåtaren förbehåller sig rätten att ensidigt göra ändringar i Avtalet med bilagor inför varje ny arrendeperiod.

9. Förtydligande vad som gäller vid hävning av avtal och även vilka överträdelser av villkor som aldrig att anse som ringa, § 9.2.

Bilaga 2. Särskilda villkor om TBT- och biocidfria båtbottnar

1. Vi tydliggör att i våra hamnar får det ej vara båtar med TBT som även är ett lagkrav – önskemål även från båtrådet.

3. För att förvaltningen ska kunna nå målet med giftfria båtbottnar behöver det tydligt stå att förvaltningen får testa de båtar som har ingått avtal om båtplats.

Läs hela avtalet här: Avtal och handlingsplaner, båtliv - Västerås (vasteras.se)

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den