Tillstånd för motortrafik på piren till Vågholmen

Det krävs tillstånd för att köra ut på piren till Vågholmen (Öster Mälarstrand). Tillstånd ges för dig med båtplats vid på brygga ML, MM, MR och MS. Det går nu att hämta ut ett tillstånd per båtplats.

Tillstånden hämtas på TFF produktions kundtjänst.
Öppet vardagar mellan kl 07.00-16.00.
Adress: Tunbytorpsgatan 33.

Den som är skriven på båtplatsen ska hämta tillståndet. Ombud får hämta ut tillstånd mot uppvisande av id-handling för både sig själv och den som de är ombud för.

Tillståndet är för behörighet att köra ut på piren till Vågholmen vid Öster Mälarstrand.

Parkeringsreglerna för piren gäller fortfarande.

Publicerad

Senast ändrad