Tvätta båten i vår nya båtbottentvätt

Har du en båt med giftfri båtbotten? Perfekt. Vill du också få hjälp att tvätta båtbotten – då är det hit du ska styra båten!

Nu kan du som har en båt med giftfri båtbotten kan under båtsäsongen tvätta den i Kraftverkshamnen, längst ut vid Notuddskajen. Information om vilka båtar som går att tvätta och hur du betalar finns under sidan Båtliv och hamnar.

Från och med augusti 2020 finns det även en högtryckstvätt som går att använda i samband med att du tvättar båten i båtbottentvätten.

Gör Mälaren renare
Båtbottentvätten i Västerås är en del i EU-projektet Life IP Rich Waters som är Sveriges största projekt för bättre vatten. Målet för projektet är att förbättra vattenmiljön, främst i de mellansvenska vatten som rinner ut i och påverkar Mälaren och norra Östersjön. Båtbottentvätten ger möjlighet att få en ren båtbotten mekaniskt, utan giftiga båtbottenfärger. Målet är att minska antalet fritidsbåtar med båtbottenfärger som lakar ur gifter i vattnet.

Logotyp för EU-projektet Life IP Rich Waters

Publicerad

Senast ändrad