Logotyp
Visa sökformulär

Frågor och svar

1. När kan jag få ett erbjudande om plats?

Om du senast fyra månader före behovsdatum ansökt om kommunal förskola eller pedagogisk omsorg, ska du erbjudas plats för barnet på behovsdatum. När du uppger datum för behov av plats är det viktigt att du räknar med cirka 14 dagar för inskolning.

Om du bara har önskat fristående alternativ kontaktar du aktuell förskola för information.

2. Hur gör jag för att svara på ett erbjudande?

Du svarar på erbjudandet i e-tjänsten genom att gå in på Min sida, Mina aktuella ärenden och klicka på länken till erbjudandet. Om barnet har två vårdnadshavare ska båda svara på erbjudandet, annars kan inte barnet börja i verksamheten.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

3. Varför får jag ett erbjudande långt hemifrån?

När en förskola inte kan ta emot fler barn och du inte kan få ett erbjudande på något av dina fem önskemål utökas sökområdet. Därför kan du bli erbjuden en plats på en annan förskola i kommunen som ligger längre bort från ditt hem.

4. Varför tar ni inte hänsyn till önskemål?

Vid fördelning av platser tar vi hänsyn till föräldrars önskemål i den utsträckning som det är möjligt.

Du kan lämna fem önskemål. Om det finns platser på de förskolor som du önskar får du ett av de alternativen. Pedagogisk omsorg kan bara erbjudas om du har önskat det.

5. Vad händer om jag tackar nej till erbjuden plats?

På erbjudandet står det när du senast ska svara. När du har svarat stängs ansökan. Du kan göra en ny ansökan när du vill.

6. När kan mitt barn tidigast börja i förskolan?

Ditt barn ska ha fyllt ett år.

Barn och pedagog ute

7. Hur tidigt behöver jag skicka in min anmälan?

Senast fyra månader innan du har behov.

8. Hur byter jag förskola till mitt barn?

Du gör en ny ansökan i e-tjänsten. När det finns platser får du ett erbjudande. Erbjudande av plats inom fyra månader gäller inte vid byte av förskola.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

9. Kan jag byta från allmän förskola till förskoleverksamhet?

Ja, men en ny ansökan måste göras i e-tjänsten. Allmän förskola följer grundskolans terminer.

Vill du byta från förskoleverksamhet till allmän förskola gäller två månaders uppsägningstid och en ny ansökan måste göras.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

10. Jag studerar heltid, varför får inte mitt barn heltid?

Svar 1: Du måste lämna in ett aktuellt studieintyg till Västerås stads Kontaktcenter.

Svar 2: Det kan handla om den andra föräldern, om den personen arbetar, studerar eller är arbetssökande.

11. Hur många timmar får mitt barn vara i verksamheten?

Västerås stad bedömer hur mycket tid varje barn har rätt till. Tiden baseras enligt skollagen på föräldrarnas arbetstid/studietid och resa till och från arbetsplatsen/studieplatsen.

Om du är arbetssökande får ditt barn vara 20 timmar i veckan.

Om du är föräldraledig får ditt barn vara 15 timmar i veckan.

12. Vilken avgift ska jag betala för en plats?

Det beror på barnets ålder och tid i verksamheten.

Läs mer om avgifter för förskola/pedagogisk omsorg här

Pojke med förstoringsglas

13. Jag har ingen inkomst men har fått en hög faktura, varför?

Du behöver ändra din inkomst i e-tjänsten för att få rätt avgift.

Länk till e-tjänst för förskola och fritidshemlänk till annan webbplats

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

14. Jag har ändrat tid men betalar ändå samma belopp, varför?

Om ditt barn är 3-5 år har du en reducering på avgiften för allmän förskola. Med maxtaxa blir avgiften densamma oavsett antal timmar i verksamheten.

Läs mer om avgifter för förskola/pedagogisk omsorg här

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

15. Varför är fakturan högre än förra månaden?

Det kan bero på ändrad inkomst eller ändrad tid i verksamheten.

Vid frågor om din faktura kontaktar du Västerås stads Kontaktcenter.
Telefon 021-39 00 00, vardagar 7.30-17.00.

16. Hur sjukanmäler jag mitt barn?

Du kontaktar förskolan eller familjedaghemmet.

17. Måste fristående förskolor ha öppet under sommaren?

Om föräldrarna arbetar eller studerar och har ett behov måste förskolan ordna plats till barnet. Skollagen gäller även för fristående förskolor.

Stövlar på tork

18. Jag flyttar till en annan kommun, får barnet behålla platsen?

Du måste göra en ny ansökan för barn ej folkbokförda i Västerås. Du ska alltid kontakta din nya hemkommun som ska fylla i uppgifterna under rubriken Folkbokföringskommunens uppgifter, därefter kan du skicka in din ansökan.

Barnet får behålla platsen högst två månader när du flyttar till en annan folkbokföringskommun.

Läs mer om möjlighet att ha plats i annan kommun här

Blankett för ansökan om plats i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn som inte är folkbokförda i VästeråsPDF

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 7.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Nytt i Västerås

  • Vinnarna av Pedagogiska priset 2017

    Idag har Pedagogiska priset 2017 delats ut till framstående pedagoger i Västerås. Priserna delades ut av ordförandena i de pedagogiska nämnderna. Priset är på 25 000 kronor och ska gå till fortbildning, studieresa eller liknande.

  • Ändrade avgiftsnivåer för maxtaxa

    Inkomsttaket i maxtaxan för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg höjs från och med den 1 januari 2018. Det innebär att exempelvis den högsta avgiftsnivån höjs från 1362 kronor till 1382 kronor.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?