Visa sökformulär

Familjedaghem, pedagogisk omsorg

Så här gör du

Så söker du plats

Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg (familjedaghem) och allmän förskola. Du loggar in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller e-legitimation som du får av din bank.

Läs mer om att ansöka och säga upp plats härlänk till annan webbplats

Bra länkar

Familjedaghem, pedagogisk omsorg i Västerås

Familjedaghem i bokstavsordning.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Om familjedaghem, pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) erbjuds i stället för förskola eller fritidshem om vårdnadshavare önskar det och vänder sig till barn i samma åldrar (1-12 år). Pedagogisk omsorg kan till exempel vara att barn tas emot i personalens eget hem (traditionellt familjedaghem) eller olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan även bedrivas i en särskild lokal.

Läs mer om pedagogisk omsorg på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

För vem

Vad gäller?

Alla barn från ett års ålder ska erbjudas förskola eller pedagogisk omsorg (familjedaghem) från det datum som behov finns. Det är bara kommunala utförare som måste erbjuda en plats inom fyra månader. Du måste ansöka minst fyra månader i förväg.

Barn till arbetssökande och föräldralediga

Barn som har förälder som är arbetssökande, har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 20 timmar per vecka. Barn som har en förälder som är föräldraledig för vård av annat barn har rätt att bli erbjuden eller behålla sin plats totalt 15 timmar per vecka. Hur tiden ska fördelas bestäms av förskolan, i dialog med föräldrarna, utifrån vad som är bästa pedagogiska kvalitet för barnen.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Den kommunala verksamheten drivs av Västerås stads skolverksamheter och Skultuna kommundel. Den enskilda verksamheten drivs av enskilda firmor.

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) är ingen skolform. Den styrs inte av läroplaner och har ingen undervisning eller utbildning. Pedagogisk omsorg styrs av skollagen (främst kapitel 25). Det finns inga krav på högskoleutbildad personal.

Läs mer i skollagen, kapitel 25, på Sveriges Riksdags webbplatslänk till annan webbplats

Barn- och ungdomsprogram

Västerås stads barn- och ungdomsprogram utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter. Programmet ska vara känt i stadens verksamheter och genomsyra allt arbete som berör barn och unga.

Läs mer om barn- och ungdomsprogrammet härlänk till annan webbplats

Barn i lekhus

Frågor och synpunkter

Om du har frågor om en specifik pedagogisk omsorg (familjedaghem) kontaktar du verksamheten. Om du har andra frågor, till exempel hur du väljer pedagogisk omsorg, kontaktar du Kontaktcenter. I Västerås stad ansvarar förskolenämnden för förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola. Nämnden medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta nämnden om du har frågor som rör politiska beslut i förskolan/pedagogisk omsorg/öppna förskolan.

Om du tycker att pedagogisk omsorg (familjedaghemmet) har gjort fel eller om du vill lämna synpunkter, till exempel att ditt barn inte får hjälp och stöd i pedagogisk omsorg eller att ditt barn blir retad utan att personalen gör någonting åt det, pratar du först med pedagogisk omsorg. Du vänder dig till:

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Kontaktcenter hjälper dig med frågor om förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07.30-17.00.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

  • Ändrade regler för tid i fritidshem

    Grundskolenämnden i Västerås stad har beslutat att barn till föräldralediga och arbetssökande ska få mer tid i fritidshem, upp till 15 timmar per vecka från förskoleklass till och med årskurs 3. Ändringen gäller från 1 juli 2018.

  • Resultat från förskoleenkät 2018

    I årets förskoleenkät är föräldrar i genomsnitt mycket nöjda med både kommunala och fristående förskolor i Västerås. Särskilt nöjda är de med hur förskolorna arbetar med normer och värden, barns inflytande samt trygghet och omsorg.

  • Vi firar förskolans dag 17 maj

    Förskolans dag firas den tredje torsdagen i maj varje år av barn och vuxna för att synliggöra förskolan och verksamheten. Dagen firas på förskolor i hela Sverige.

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?