Omsorg på obekväm arbetstid

Så söker du plats

Du ansöker om plats via e-tjänsten för förskola och fritidshem, gäller även för pedagogisk omsorg, allmän förskola och omsorg på obekväm arbetstid.

Information om att ansöka, ändra och säga upp plats

Du loggar in i e-tjänsten med BankID eller annan e-legitimation, som du får av din bank. Det fungerar bäst att använda webbläsaren Chrome.

Omsorg på obekväm arbetstid i Västerås

Om du klickar på länken nedan kommer du till Nattugglan nattis webbplats. På webbplatsen kan du läsa mer om deras arbetssätt och få kontaktuppgifter.

Nattugglan nattis

Organisationsform: Kommunal
Utförare: Västerås stad

Hitta hit

Jakobsbergsgatan 8

Om omsorg på obekväm arbetstid

Omsorg på obekväm arbetstid finns för barn i åldrarna 1-12 år, som behöver tillsyn på tider då förskolor och fritidshem inte har öppet kvällar, nätter och helger.

Du betalar en avgift när ditt barn har omsorg på obekväm arbetstid.

Har du en plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg på dagtid, så ingår platsen på obekväm arbetstid i avgiften.

Avgifter för förskola och pedagogisk omsorg

Avgifter för fritidshem och pedagogisk omsorg

Information om omsorg på obekväm arbetstid, Utbildningsguiden Skolverket

Barn som har roligt när de läser. 

Vad gäller?

Omsorg på obekväm arbetstid erbjuds i form av Nattugglan nattis som har verksamhet på kvällar, nätter och helger. För att få en plats krävs det att den sökande uppfyller ett antal kriterier. Plats i verksamheten erbjuds efter behovsprövning.

Verksamheten vänder sig till barn från 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år, om föräldrarna har arbete under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Vem har möjlighet att söka och få plats?

De barn som har möjlighet att söka plats i verksamheten ska vara folkbokförda i Västerås kommun och behovet av omsorg på kvällar, nätter och helger ska vara regelbundet återkommande.

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att få möjlighet till plats:

 • Barnet ska vara folkbokfört i Västerås kommun.
 • Vårdnadshavare ska ha behov av omsorg för barnet på grund av förvärvsarbete vid minst två tillfällen i månaden.
 • Vårdnadshavare ska lämna in arbetsgivarintyg som visar ett arbetstidschema, och som är undertecknat av arbetsgivaren.
 • Om placeringen beror på familjens situation i övrigt behövs intyg för detta även bifogas ansökan, från exempelvis socialtjänsten.
 • Om vårdnadshavare är gifta och/eller sammanboende krävs det att båda parter arbetar på tider då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Arbetsgivarintyg och arbetstidsschema ska lämnas för båda vårdnadshavare.
 • Vårdnadshavare som har gemensam vårdnad, men är folkbokförda på olika adresser, förväntas att i första hand gemensamt lösa barnets behov av omsorg under tider då förskola och fritidshem inte erbjuds.
 • Omprövning av behovet sker en gång per termin. Vid omprövning ska uppdaterat arbetsgivarintyg och arbetstidschema lämnas in.

Behovet av omsorg ska vara utifrån vårdnadshavarens ordinarie arbetstider. Extraarbete (utöver en heltidstjänst) samt studier ger inte rätt till omsorg under kvällar, nätter och helger.

Vårdnadshavare har heller inte rätt till omsorg på kvällar, nätter och helger under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.

Regler för förskola och pedagogisk omsorg

Regler för fritidshem och pedagogisk omsorg

Öppettider

Omsorg på kvällar, nätter och helger erbjuds på vardagar mellan klockan 17.30 och 07.30 samt dygnet runt på lördagar, söndagar och helgdagar. Undantaget från de öppettiderna är julafton, nyårsafton och midsommarafton. Dessa dagar stänger Nattugglan nattis klockan 21.00 dagen före afton och öppnar klockan 06.00 dagen efter afton.

Så här jobbar vi

I Västerås stad finns omsorg på obekväm arbetstid bara i kommunal regi.

Omsorg på obekväm arbetstid styrs av skollagen (kapitel 25). I omsorg på obekväm arbetstid ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.

Skollagen, kapitel 25, Sveriges riksdag

Frågor

Om du har frågor om Nattugglan nattis kontaktar du verksamheten. Om du har andra frågor, till exempel om avgifter eller hur du önskar omsorg på obekväm arbetstid, kontaktar du Kontaktcenter.

I Västerås stad ansvarar förskolenämnden för förskola och pedagogisk omsorg. Grundskolenämnden ansvarar för fritidshem. Kulturnämnden ansvarar för öppen förskola och öppen fritidsverksamhet. Nämnderna medverkar också i samhällsplaneringen som berör barn och ungdom. Kontakta respektive nämnd om du har frågor om politiska beslut i förskolan, fritidshemmet, öppna förskolan eller öppna fritidsverksamheten.

Synpunkter och klagomål

Grafisk symbol för synpunkter och klagomål.

I Västerås stad är vi angelägna om att omsorg på obekväm arbetstid har hög kvalitet. Vi undersöker regelbundet att de uppfyller våra krav. Dessutom kan du som vårdnadshavare påverka med synpunkter, klagomål eller beröm.

Nattugglan nattis ansvarar för att ha god kvalitet. Det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot klagomål och för att utreda klagomålen. Upptäcks brister ska Nattugglan nattis åtgärda dem.

Så här gör du

Steg 1 Nattugglan nattis

Om du har en synpunkt eller klagomål på Nattugglan nattis ska du först vända dig direkt till verksamheten. Prata med personal eller rektor, antingen direkt när ni möts eller på telefon.

Alla synpunkter och klagomål ska registreras och dokumenteras. Den som har en synpunkt eller ett klagomål kan:

 • formulera själv i webbformuläret. Din synpunkt eller ditt klagomål kommer då till rektor på Nattugglan nattis. Här har du möjlighet att vara anonym om du vill.
 • ta hjälp av personal eller rektor.

Webbformulär för synpunkter och klagomål på Nattugglan nattis

Steg 2 Verksamhetschef

Om Nattugglan nattis inte hanterar ditt klagomål, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta verksamhetschefen för förskoleverksamheten.

Kontaktuppgifter barn- och utbildningsförvaltningen

Steg 3 Skolinspektionen

Om klagomålet inte hanteras av verksamhetschefen för förskoleverksamheten, eller om du är missnöjd med hur klagomålet hanterats, kan du kontakta Skolinspektionen.

Klagomålshantering, Skolinspektionen

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

 • förskola och fritidshem
 • grundskola och anpassad grundskola
 • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se