Musikinstrument, Kulturskolan

Spela ett instrument på Kulturskolan! Här finns många instrument att välja mellan. Vi vill att du ska hitta ett instrument som ger dig chans till glädje och utveckling i många år. Undervisningen sker dels i Växhuset på Viktor Larssons Plats och dels ute i flera olika skolor i Västerås.

Musikinstrument

Lär dig att spela på gehör och improvisera eller att spela efter noter. Spela tillsammans med andra i någon av våra ensembler och orkestrar. Spela klassiskt eller skriv dina egna pop- och rocklåtar och spela i band. Lär dig att komponera och använd vår inspelningsstudio.

Du som är förälder kan tillsammans med ditt barn upptäcka musiken. För mindre barn har vi kurser i rytmik. Vi har också kurser utifrån Suzukimetoden där du som är förälder hjälper ditt barn att utvecklas.

Du som har ett mycket stort intresse för musik, goda förutsättningar och förkunskaper kan söka musiklinjen. Linjen som har 18 platser är studieförberedande och vänder sig till elever från och med årskurs 9. Utbildningen omfattar minst två lektioner i veckan under tre läsår. Du lämnar in din ansökan på våren och kallas sen till en provspelning.

Till vissa ämnen som till exempel piano och gitarr kan det vara svårt att hitta lediga platser. Väljer du ett annat instrument har du lättare att få en plats på kulturskolan.

Nybörjarundervisning sker oftast i grupp.

Startåldrarna gäller från höstterminen det år du fyller.

Två flickor och en pojke på stock

Bleckblåsinstrument

Trumpet, valthorn, trombon, baryton och tuba

Flera av dessa är vanliga i blåsorkester och i symfoniorkestrar. Instrumenten är också vanliga soloinstrument. Som blåselev på Kulturskolan har du alltid 2 lektionstillfällen i veckan. En gång instrumentallektion i grupp, en gång orkesterlektion. I Blåsorkesterskolan från 7 år provar du blåsorkesterns alla instrument. Kanske blir det just ett bleckblåsinstrument. I undervisningen ingår både notläsning, gehörsspel och teknik. Alla bleckblåsinstrument kan du hyra på kulturskolan.

Utöver traditionell undervisning har vi undervisning enligt suzukimetoden för trumpet från 5 år. Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande på gehör och utan noter, och sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas.

Film med visning av blåsinstrumenten

Boka din plats på bleckblåsinstrument

Film om instrumentet trombon

Gitarrinstrument

Gitarr, elgitarr och elbas

Vi börjar med ett lekfullt inlärande. Då lyssnar vi och härmar. Senare i undervisningen ingår både notläsning, gehörsspel och teknik. Vi introducerar också eleven för spel i någon av våra tre orkestrar. Repertoaren är klassiskt, visor, pop, rock, jazz och singer-songwriter. Inga förkunskaper krävs.
Du behöver själv köpa ditt instrument.

Film med information om gitarrundervisning

Information: Det står i en text i filmen att Kulturskolan har gitarrundervisning på Tillbergaskolan. Det finns tyvärr inte undervisning på gitarr på Tillbergaskolan just nu.

Film om elgitarr- och elbasundervisning

Boka din plats på gitarrinstrument

Träblåsinstrument

Blockflöjt, tvärflöjt, oboe, klarinett, saxofon och fagott

Flera av dessa är vanliga i blåsorkester och i symfoniorkestrar. Några av dem är också vanliga soloinstrument. Som blåselev på Kulturskolan har du ofta två lektionstillfällen i veckan. En gång instrumentallektion i grupp, en gång orkesterlektion. I Blåsorkesterskolan (från höstterminen du fyller 7 år) provar du blåsorkesterns alla instrument. Kanske blir det just ett träblåsinstrument. I undervisningen ingår både notläsning, gehörsspel och teknik. Alla träblåsinstrument utom blockflöjt kan du hyra på kulturskolan.

Utöver traditionell undervisning har vi undervisning enligt suzukimetoden för tvärflöjt från 4 år. Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barn lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, och sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas.

Film med visning av tvärflöjten

Film med visning av blåsinstrumenten

Film om blockflöjtsundervisningen

Boka din plats på träblåsinstrument

Stråkinstrument

Violin, viola, cello, kontrabas och elfiol

Stråkinstrumenten är både solo- och orkesterinstrument. De används bland annat i symfoniorkestrar. I undervisningen ingår både notläsning, gehörsspel och teknik. Vi introducerar också eleven för spel i orkester. Repertoaren är varierad. I nybörjarkurserna krävs inga förkunskaper.

Violin, viola och cello går att hyra på kulturskolan. Kontrabas lånas avgiftsfritt.

Utöver traditionell undervisning har vi undervisning enligt suzukimetoden för violin och cello från 4 år. Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, och sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas.

Elfiol från 13 år: I den här kursen behöver du ha förkunskaper i fiolspel. Vi börjar med en enskild lektion i veckan. Du kommer få spela i grupp när du avancerar. I undervisningen ingår både teknik, gehörsspel och notläsning. Repertoaren är varierad. Elfiol får man låna på lektionen.

Film om fiolundervisning

Film om celloundervisning

Film om kontrabasundervisning

Boka din plats på stråkinstrument


Piano- och klaverinstrument

Piano, accordion (dragspel) och orgel

Vi börjar spela i liten grupp. 
I undervisningen ingår både notläsning, gehörsspel och teknik. Redan första terminen ges möjlighet att vara med på konsert. Det är då frivilligt för eleven. Inga förkunskaper krävs. Repertoaren är blandad. Alla musikstilar finns representerade.
För att spela piano behöver du ha ett piano hemma. Accordion (dragspel) finns att hyra på kulturskolan.

Utöver traditionell undervisning har vi pianoundervisning enligt suzukimetoden för piano från 5 år. Suzukimetodens grundidé är att börja lära barnen spela tidigt. Tanken är att eleven ska lära sig musik som barnet lär sig tala - först genom lyssnande (på gehör) och utan noter, och sedan introduceras notläsning. I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner och hjälper ditt barn att utvecklas.

Film om piano

Film om pianoundervisningen

Boka din plats på piano- och klaverinstrument

Trummor och slagverksinstrument

I slagverksundervisningen arbetar vi med olika stilar och genrer, notläsning och instrumentkännedom. Slagverk kallas instrument som spelas med någon form av träpinnar (klubbor) som ofta är klädda med mjuka material, eller med händerna. Till slagverk hör till exempel trumset, pukor, klockspel och xylofon. Vanligtvis startar undervisningen i en grupp i vår digitala trumstudio. Du behöver själv köpa ditt instrument.

Boka din plats på trummor och slagverk

Spela i band

Sång, elgitarr, klaviatur, elbas och trummor

Vi börjar med gruppundervisning. Dels instrumentvis och dels med blandade instrument. 
Vanlig repertoar är blues, pop och rock med mera. Första konserten har vi redan första terminen.  
Inga förkunskaper krävs. Du behöver själv köpa ditt instrument.

Boka din plats på pela i band

Blåsorkesterskola

Bleckblås- och träblåsinstrument

Gruppundervisning på instrumentet. Samtidigt startar vi en blåsorkester.
Vanlig repertoar är svängig blåsorkestermusik.   
Inga förkunskaper krävs. Instrument finns att hyra på Kulturskolan.

Boka din plats på Blåsorkesterskola

Suzuki Early Childhood Education (Suzuki ECE) 

Suzukimetoden för musikundervisning i mycket tidig ålder.
Ramsor och sånger används som en stimulans för rörelse, sång och slagverk.
Föräldrar uppmanas att observera och ge bekräftelse genom att visa barnet att de hör och ser.
Lektionerna förbereder  barnet för att lära sig ett instrument med en Suzuki-lärare och utvecklar samtidigt en grund för allt lärande.
I denna undervisning är du som förälder med på alla lektioner. På ett lustfyllt och roligt sätt hjälper du ditt barn att utvecklas.

Boka din plats på Suzuki Early Childhood Education

Musiklinjen

Du som har ett mycket stort intresse för musik, goda förutsättningar och förkunskaper kan söka musiklinjen. Linjen som har 18 platser är studieförberedande och vänder sig till elever från och med årskurs 9. Utbildningen omfattar tre läsår. Du lämnar in din ansökan på våren och kallas sen till en provspelning.

Boka din plats på Musiklinjen

Inspelningsteknik

Kursen inspelningsteknik riktar sig till dig som är intresserad av att spela in dig själv och andra.
Vi arbetar i Kulturskolans studio.
I kursen får du som elev möjlighet att arbeta en del själv, eller tillsammans med andra i grupp.

Flexibel tillgång till studion kommer att erbjudas på olika tider och efter behov.

I kursen går vi igenom:

  • Signalflödet från instrument eller mikrofon till högtalare.
  • Nivåer
  • Olika inspelnings program. I studion har vi Cubase och Reason men vi kommer även att berätta om andra program.
  • Hur vi processar det vi spelat in.
  • Hur man kan använda mjukvarusynthar och olika plug in.

Eleven kan själv styra innehållet ganska mycket och dela med sig av erfarenheter till andra i gruppen.

Boka din plats på inspelningsteknik

Musikteori

Musikteori är en grundkurs i gehörs- och intervallära.
För dig som vill komplettera din instrumentalundervisning med extra studier i grundläggande musikteori. Rådgör med din instrumentallärare.
Undervisningen sker i större grupp.
Avgiftsfri för Kulturskolans elever.

Boka din plats på musikteori