Modersmål i förskola och skola

Om modersmål

Språket är nyckeln till förståelse. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden.

Barn och elever med annat modersmål än svenska samt nyanlända har möjlighet att få modersmålsstöd, modersmålsundervisning eller studiehandledning.

Ansökan om modersmålsundervisning

Du som vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning genom att skicka in en ansökan för ditt barn. Om ditt barn blir beviljad modersmålsundervisning får ditt barn modersmålsundervisning fram till och med årskurs 9. Du behöver inte skicka in en ny ansökan varje år.

Om ditt barn går på en fristående grundskola ansöker du om modersmål på blankett.

Blankett för anmälan om modersmålsundervisning Pdf, 67.5 kB.

Om ditt barn går på en kommunal grundskola skickar du in en digital ansökan.

Digital ansökan om modersmålsundervisning

Nationella minoriteter har rätt till undervisning på sitt modersmål

Judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar är nationella minoriteter i Sverige. Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till undervisning i modersmål, oavsett om det är elevens dagliga språk i hemmet eller inte. Det gäller i grundskolan, specialskolan, sameskolan, anpassad grundskola, gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola. Om du går i gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola behöver du ha goda kunskaper i språket.

Finskt förvaltningsområde

Sedan 2010 tillhör Västerås det finska förvaltningsområdet. Det innebär att Västerås stad erbjuder tvåspråkig förskola och grundskola.

Elever som tillhör den nationella minoriteten sverigefinnar erbjuds möjlighet till modersmålsundervisning upp till tre lektionstimmar per vecka.

Hällby förskola erbjuder tvåspråkig förskoleverksamhet för barn 1-5 år. Finskan behöver inte vara ett dagligt språk hemma och barnet behöver inte kunna finska. Verksamheten har finska som undervisningsspråk, men vissa moment är och ska vara på svenska. Du söker plats för ditt barn via e-tjänsten för förskola och fritidshem.

Information om hur du söker plats i förskola

Hällby förskola

Läs mer om tvåspråkig förskola i skollagen (2010:800) kapitel 8 paragraf 12 a och kapitel 25 paragraf 5 a.

Skollag (2010:800), Sveriges riksdag

Emausskolan erbjuder tvåspråkig grundskoleverksamhet i sverigefinska klassen från förskoleklass till årskurs 3. Finskan behöver vara ett dagligt språk hemma med minst en vårdnadshavare, så att eleven kan ta del av undervisningen på ett bra sätt. Upp till hälften av undervisningen är på finska och minst hälften på svenska. Elever som bor längre bort än 2 kilometer från Emausskolan har möjlighet att ansöka om skolskjuts.

Information om sverigefinska klassen och hur du ansöker, Emausskolan

Information om skolskjuts och hur du ansöker

Läs mer om tvåspråkig undervisning i skolförordningen (2011:185) kapitel 9 paragraf 12.

Skolförordning (2011:185), Sveriges riksdag

Vem kan få?

För barn som går i förskola finns modersmålsstöd. Det betyder att barnet får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Enligt 10 kapitlet i skollagen har elever som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola och har ett annat modersmål än svenska möjlighet att få modersmålsundervisning och studiehandledning.

Läs mer om modersmålsundervisning i skollagen (2010:800) kapitel 10 paragraf 7.

Skollag (2010:800), Sveriges riksdag

Det finns olika regler för att få modersmålsundervisning, bland annat beroende på om ni pratar språket hemma eller om du har ett nationellt minoritetsspråk som modersmål:

Du som har en vårdnadshavare som har ett annat modersmål än svenska erbjuds modersmålsundervisning i detta språk om ni dagligen pratar språket hemma och om du har grundläggande kunskaper i språket.

Du som är elev och tillhör någon av de nationella minoriteterna har rätt till modersmålsundervisning i detta språk(samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch) även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet.

Du som är adopterad och har ett annat modersmål än svenska får modersmålsundervisning även om språket inte är ditt dagliga umgängesspråk i hemmet. Du måste dock ha grundläggande kunskaper i språket (gäller inte samiska, finska, meänkieli, romani chib eller jiddisch).

Hur går det till?

Modersmålsundervisningen sker ofta på eftermiddagar efter skoltid. Modersmålsundervisningen är ett eget ämne och eleverna får betyg i årskurs 6-9. Modersmålsundervisningen är frivillig.

Du som är vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning för ditt barn genom att skicka in en ansökan. Mer information om hur du gör för att skicka in en ansökan.

Elever som går på gymnasiet kan också få modersmålsundervisning. Ansökan om modersmålsundervisning för elever på gymnasiet hanteras av skolan.

Studiehandledning

Elever som har ett annat modersmål än svenska och nyligen har kommit till Sverige kan få studiehandledning.

Att få studiehandledning innebär att en modersmålslärare som har samma modersmål som eleven kan förklara till exempel matematik, fysik, kemi och samhällsorienterade ämnen för eleven. Studiehandledningen kan ske på olika sätt, individuellt eller i grupp där ni är högst tre elever, i eller utanför klassrummet. Skolans rektor bestämmer tillsammans med eleven lärare hur många timmar och hur länge studiehandledning ska erbjudas.

Skolan ansöker om studiehandledning för de elever som behöver det.

Så här jobbar vi

Centrum för flerspråkighet ansvarar för modersmålsundervisning och erbjuder studiehandledning till elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola samt modersmålsstöd för barn i förskolan.

På centrum för flerspråkighet undervisar cirka 130 pedagoger i ett 40-tal olika språk.

På centrum för flerspråkighet finns också en mottagningsenhet för nyanlända som heter Origo.

Kontaktuppgifter och karta till Origo

Kontakta oss

Kontaktcenter för förskola och skola

Vi hjälper dig med frågor om:

  • förskola och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30

Kontaktvägar

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 2

kontaktcenter@vasteras.se