Nivåtest och prövning, vuxenutbildning

Nivåtest

Nivåtest är för dig som vill söka en yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning och har kunskaper i matematik, engelska eller svenska men saknar betyg i ämnet.

Du som ska göra nivåtest i matematik rekommenderar vi att du ser över grunderna i matematik innan testet. Det kan du göra med hjälp av Matteboken.se eller Webbmatte.se som finns på åtta olika språk för årskurs 6-9 och på tre språk för gymnasieskolan.

Matteboken.se

Anmälan

Är du intresserad av att göra ett nivåtest bokar du tid för vägledningssamtal på vuxenutbildningscentrum.

Boka studie- och yrkesvägledning

Prövning

Du kan göra en prövning om:

 • Du saknar betyg i ett ämne och behöver komplettera
 • Du vill höja upp ditt betyg.

Du kan göra en prövning i sfi, grundläggande eller gymnasial kurs.

Du läser in ett ämne på egen hand enligt kursplanen och gör ett eller flera prov. Proven ska bestå av både skriftliga och muntliga delar. I vissa ämnen ingår laborationer, grupparbeten eller praktiska moment. Proven testar samtliga kursmål enligt Skolverkets kurs- eller ämnesplan. Delar av prövningen kommer att ske på plats i skolans lokaler i Västerås.

Prövningsperioder

Varje år har vi två perioder när du kan anmäla dig till prövning. Observera att perioderna bara gäller gymnasiala kurser. På grundläggande kurser eller SFI är det skolan som avgör om och i så fall när de har möjlighet att genomföra prövningen.

Prövningsperiod

Vecka

Sista anmälningsdag

1

7-11

25 januari 2024

2

41-44

19 september 2024

Anmälan och betalning

Du anmäler dig genom att fylla i en pappersanmälan vid vuxenutbildningscentrums reception på Ingenjör Bååths gata 17. Prövning kostar 500 kronor och du kan betala via swish eller bankgiro. Du behöver visa upp att betalningen är godkänd via swish eller visa upp kvitto på banköverföringen.

Betalad avgift återbetalas ej, förutom vid sjukdom. Då krävs läkarintyg.

Skolor som erbjuder prövning från sitt kursutbud 2024

 • ABF
 • Astar
 • Eyes4work
 • Hermods
 • Infokomp
 • Agila institutet vux
 • KUI
 • Nercia
 • NTI

Frågor

Har du frågor om prövningar eller validering kan du boka tid med en studie- och yrkesvägledare.

Boka studie- och yrkesvägledning