Frekvensgatan på Tunbytorp

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 27 maj 2021.

I detaljplanen dp 1909 på Tunbytorp fick en ny gata sitt namn i maj 2021. Gatan som går genom hela planområdet fick namnet Frekvensgatan.

Motivering till namnet

Namnet ansluter till temat "Elektriska kraftledningar" som gäller
för namnen på hela Tunbytorp.

Kartbild med illustration över Frekvensgatan på Tunbytorp.

Kartbild med illustration över Frekvensgatan på Tunbytorp