Gatunamn på Malmbacken, bostadsetapp syd, Gäddeholm

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 14 december 2023.

Det nya bostadsområdet har fått namnet Malmbacken. Kvartersgatorna har fått namn av djurungar och kopplingar till områdets historia och geografi.

Karta över nya gator på Malmbacken i Gäddeholm. Klicka på bilden så blir den större.

Karta över Malmbackens nya gator. Klicka på bilden så blir den större.

Gatornas namn

De nya namnen som visas på kartan är:

 • Stortallsvägen har fått namn efter den stora tall som finns i områdets västra del.
 • Tuggenvägen är ett namn som har förekommit i området senad 1960-talet. Förr stod det en flistuggmaskin på platsen.
 • Furbergsvägen har fått namn efter en torplämning från mitten av 1700-talet.

Namnen på djurungar här nere har koppling till lantbruket vid Gäddeholms herrgård och de djur som troligen fanns på gården.

 • Ällingvägen.
 • Gässlingsvägen.
 • Killingvägen.
 • Lammvägen.
 • Femmans torg.
 • Kycklingvägen.
 • Kultingvägen.
 • Husmusvägen.
 • Fölvägen.

Namnen är framtagna i detaljplan för del av Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1, (Malmbacken), bostadsetapp syd, Gäddeholm, dp 1933.

Detaljplan för del av Gäddeholm 2:1 och del av Täby 5:1, (Malmbacken), bostadsetapp syd, Gäddeholm, dp 1933