Resecentrums nya gator

Byggnadsnämnden tog beslut om namnet den 5 oktober 2023.

I detaljplanen dp 1811 skapas tre nya gator i området för nya resecentrum i Västerås,

  • Färdvägen
  • Resenärsgatan
  • Lillågatan.

Motivering till namnen

Två av gatorna, Färdvägen och Resenärsgatan har fått namn kopplade till resecentret och transporter.

Namnet Lillågatan kommer från Lillån som har runnit på denna plats. Numera är den kulverterad och rinner under gator och kvarter.

Detaljplan för Västerås nya resecentrum, dp 1811

Karta över de tre nya gatorna i resecentrum, Färdvägen, Resenärsgatan och Lillågatan.

Karta över de nya gatorna i resecentrum.