Visa sökformulär

Av­gifter och taxa i processen för byggprojekt

Så här gör du

Avgifter för vissa delar i bygglovsprocessen

För de flesta projekt som kräver bygg­lov är av­giften beroende av åt­gärdens om­fattning. Det vill säga hur stort och komplicerat du ska bygga. Det gäller även för mark­lov och riv­nings­lov. Det är därför inte möjligt att ange en exakt avgift för olika åt­gärder som kräver lov. Däremot har vi några exempel för vissa åt­gärder där du kan se unge­fär vad av­giften blir. För att få hjälp med övriga av­gifter kan du ta kontakt med vår Bygglots.

Avgiften gäller hela vår handläggning av din ansökan eller anmälan. Från att den kommer in och registreras, utreds och beslutas till och med att vi tar emot betalningen på fakturan. Avgiften gäller därför inte enbart för att få beslut om lov. Vi tar ut en avgift även vid avslag eller om du av någon anledning måste ta tillbaka din ansökan.

Exempel på avgifter för bygglov

Om det du vill bygga avviker från detaljplanens regler kan avgiften öka med 20 procent. Det läggs också till en fast avgift på 2 500 kronor.
Observera att det kan tillkomma kostnader för ditt bygglov. Priserna här är bara vägledande exempel.

För enbostadshus

 • Area 120 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 18 000 kronor.
 • Area 180 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 24 000 kronor.
 • Area 180 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Med avvikelse från detalj­planen.
  Avgift mellan 28 000 – 30 000 kronor.
 • Area 240 kvadrat­meter, inklusive garage. Inom detalj­planerat område. Utan avvikelse från detalj­planen.
  Avgift 30 000 kronor.

För garage

 • Fristående garage på högst 35 kvadrat­meter. Utan avvikelse från detaljplanen. Avgift 6 000 kronor.

För eldstad

 • Installation av eldstad och rökkanal 1 450 kronor.

För attefallsåtgärder

 • Attefall komple­ment­byggnad på högst 30 kvadrat­meter.
  Avgift 2 900 kronor.
 • Attefall bostads­hus på högst 30 kvadrat­meter.
  Avgift 4 800 kronor.
 • Attefallstill­byggnad på högst 15 kvadrat­meter.
  Avgift 3 600 kronor.

För uteplatser

 • Nybyggnad av inglasad ute­plats med arean 25 kvadrat­meter. Inom detalj­planerat om­råde. Utan avvikelse från detalj­planen. Avgift 7 500 kronor.
 • Inglasning av befintlig uteplats som har tak (och som har lov).
  Avgift 2 300 kronor.

För förhandsbesked vid nybyggnad på landet

 • Lokaliseringsprövning på landet. Avgift 11 160 kronor. Utöver den kan avgift för kommunicering tillkomma.

För strandskyddsdispens

 • Avgiften för dispens för enklare åtgärder är cirka 6 000 kronor.
 • Avgiften för dispens för större åtgärder är cirka 12000 kronor.

Avgifter för tjänster kopplade till bygglov

För dessa tjänster har vi fasta avgifter. De varierar lite beroende på vilken storlek tomten och byggnaden har.

 • Nybyggnadskarta 5 796 - 28 980 kronor.
 • Förenklad nybyggnadskarta 3 478 - 15 939 kronor.
 • Koordinatberäkning 1 159 - 4 637 kronor.
 • Husutstakning, grov 1 449 - 5 796 kronor.
 • Husutstakning, fin 1 739 - 6 955 kronor.
 • Lägeskontroll 1 739 - 5 796 kronor.

Hela listan med avgifter för tjänster Word, 27.5 kB.

Om avgifter och taxan

En taxa styr hur stora av­gifterna blir för olika åt­gärder och tjänster. Det kan till exempel vara för bygglov, anmälan och detaljplaner. Det kan också gälla avgift för olika tjänster. Grun­den för beräk­ning­en anges i taxan och har olika beroenden. Ofta är arean på det du ska bygga avgörande för hur stor avgiften blir. För åtgärder där det inte finns fasta riktvärden för avgiften, räknas avgiften ut efter de förutsättningar som finns i varje enskilt ärende.

Av­gifterna får vara högst så stora att de täcker kommunens kostnad för sitt arbete.

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet Word, 490.8 kB.

Mer information om avgifter och taxan

Har du frågor om hur stor avgiften blir för det du ska bygga, är du välkommen att hör av dig. Vår Bygglots svarar på dina frågor om avgifter och taxan. Du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är kommun­fullmäktige som tar beslut om taxan för bygg­nads­nämndens verk­samheter. Taxan är kopplad till pris­bas­beloppet enligt lagen (1962:381) om allmän för­säkring. Pris­bas­beloppet räknas fram uti­från ändringar­na i det allmänna pris­läget. Den fast­ställs för ett helt kalender­år i taget.

Kontakta oss

Bygglots

Bygglots på Kontaktcenter hjälper dig med bygglovsrelaterade frågor såsom nybyggnation, ändringar, rivningar, detaljplanebestämmelser och mycket annat.

Öppettider: Vardagar 08.00-16.30

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.