Detaljplan för Almen 3, Malmaberg, dp 1740

Detaljplanen vann laga kraft den 9 juli 2012.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga bostäder på fastigheter Almen 3 på Malmaberg. Det ska bli kedjehus och flerbostadshus. Inom fastigheten tillåts också att ha kontor, verksamhet med hantverk samt förskola.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se