Visa sökformulär

Detaljplaner

Hitta detaljplaner via karta

Du kan söka via kartan. Här finns gällande detalj­planer samt de planer och ut­redningar som ännu inte är klara. Du kan bara hitta från år 2008 och framåt.

Vill du ha en äldre plan, kan Kontaktcenter hjälpa dig. Du når dem

 • via e-post kontaktcenter[a]vasteras.se
 • telefon 021-39 00 00, knappval 3.

Beställa ritningar och detaljplaner

Sök efter antagna detaljplaner som gäller

I den här rutan söker du gällande detaljplaner som vunnit laga kraft sedan år 2008 och framåt.
Du ser i punktlistan vilka olika ord du kan söka på.

Sök efter pågående planer och
andra ut­red­ningar

I den här rutan söker du de planeringsdokument som vi arbetar med. Till exempel detalj­planer, planprogram, fördjupningar av översikts­planen, orts­analyser och andra ut­redningar. Det är de som ännu inte blivit god­kända eller har vunnit laga kraft.

I båda sökrutorna kan du söka på flera olika sätt. Här visar vi några exempel.

 • Område, till exempel Pettersberg
 • Kvartersnamn eller fastighetsbeteckning, till exempel Västerås 3:1
 • Detaljplanens namn, Illern 2, till exempel Vega
 • Detaljplanens beteckning, till exempel dp 1901
För vem

Du kan på­verka när vi gör nya planer

Om du till exempel är granne till om­rådet eller på annat sätt berörs av detalj­planen så har du rätt att lämna syn­punkter. Det är i sam­råds- och gransknings­skedet du kan säga vad du tycker om för­slaget till detalj­plan. Under samråds- och gransknings­tiden finns plan­förslaget till­gängligt i stads­huset och här på webb­platsen. Oftast finns även för­slaget på Västerås stads­biblioteket och ibland också hos Bostad Västerås, men då enbart i digital form.

Detaljplaner som du kan lämna synpunkter på Länk till annan webbplats.

Så här gör du

Ansök om planbesked för detaljplan

Så här gör du

Det finns två sätt att ansöka om en ny detaljplan. Du kan göra

 1. ansökan om planläggning med planbesked
 2. ansökan om planläggning utan planbesked

Du får svar om planbesked inom fyra månader. Då ger vi besked om vi tänker påbörja en planläggning eller inte.

När du ska göra an­sökan om en ny eller ändrad detaljplan eller begäran om planbesked, ska du skicka in en

 • ifylld och under­skriven ansöknings­blankett
 • karta som visar det tänkta planområdet. Du kan använda Lantmäteriets karttjänst “Min karta”. Kartbilden som du skickar in ska ha information som gör det möjligt att se var området ligger, till exempel fastighetsbeteckning och gatunamn.
 • beskrivning av ändamål och syfte med detaljplanen.
 • beskrivning av byggnadernas karaktär och ungefärliga omfattning.
 • beskrivning av hur din idé/förslag förhåller sig till översiktsplanen.

Blankett för ansökan om ny eller ändrad detaljplan Word, 202.5 kB.

Blankett för begäran om planbesked Word, 202.5 kB.

Du kan även använda det här e-formuläret om det gäller an­sökan om en ny eller ändrad detaljplan:

Ansök om ny eller ändrad detaljplan Länk till annan webbplats.

Tänk på att ansökan om detaljplan kräver e-legitimation

Du behöver ha e‑legitimation, till exempel Bank-ID, för att göra ansökan om ny eller ändrad detaljplan. Dels när du loggar in i e‑formuläret och sen i slutet när du signerar din ansökan. Du som företagare använder din egen e‑legitimation precis som om du skulle ha skrivit under en ansökan på papper med din egen signatur. Är du ombud använder du också din egen e‑legitimation.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Vad kostar det?

För planbesked tar vi ut ett självkostnadspris. Kostnaden är beroende på hur stort projektet är.

Avgifterna för planbesked är ungefärliga.

 • Enkel åtgärd 9 520 kronor
 • Medelstor åtgärd 14 280 kronor
 • Stor åtgärd 19 040 kronor.

Avgiften för ­detalj­planen bestäms av en taxa. Kostnaden är beroende på hur stor byggrätt planen ger.

Av­gifter och taxa i processen för byggprojekt

Hur lång tid tar det?

På begäran om planbesked ska du får svar inom fyra månader.

Handläggningstiden för detalj­planer skiftar, beroende på olika saker. Det kan ta alltifrån ett år upp till flera år. Vi arbetar efter en viss prioritering. Den är politiskt beslutad.

Information om om processen för detaljplaner Länk till annan webbplats.

Mer information

Detaljplaneprocessen, Boverket Länk till annan webbplats.

Planbesked, Boverket Länk till annan webbplats.

Så här jobbar vi

När du inte är nöjd med beslutet

Så här gör du om du vill över­klaga

Om du inte är nöjd med beslutet kan du ha rätt att över­klaga planen. Bygg­nads­nämnden måste upp­lysa dig som berörs av beslutet om hur du gör för att över­klaga. Det kallas besvärs­hän­visning. För att ha rätt att över­klaga ska du vara berörd av planen och dessutom ha lämnat in skriftliga syn­punkter tidigare i processen.

Besvärshänvisning för detaljplan och områdesbestämmelser Pdf, 74.2 kB.

I din över­klagan måste du bland annat be­skriva varför du tycker att beslutet ska ändras. Om bygg­nads­nämnden inte anser att de kan ta ett nytt beslut som gynnar dig, skickas ärendet vidare till Mark- och miljödomstolen för prövning. Du kan över­klaga detalj­planen inom tre veckor efter att bygg­nads­nämnden an­tagit planen och till­känna­givit be­slutet.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: Vardagar 07:30-17:00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Det här händer i Västerås

Just nu finns det inga evenemang att visa här. Klicka på fler händelser för att se hela kalendern.

Nytt i Västerås

 • Nu tar Kopparlunden ytterligare ett kliv mot framtiden

  Byggnadsnämnden har idag, den 16 juni, tagit beslutet att godkänna de tre detaljplanerna i Kopparlunden. Nu skickas de vidare till kommunfullmäktige, via kommunstyrelsen, för att tas upp för antagande vid kommunfullmäktiges sammanträde den 2 september.

 • Gräsklippning i tolvtimmarspass sju dagar i veckan

  Gräset växer så det knakar efter allt regn och den sol och värme som kommit. På driftområde Öster kör fyra maskiner nu tolvtimmarspass sju dagar i veckan för att komma ikapp. Allra senast till midsommar ska ytorna vara välklippta.