Visa sökformulär

Detaljplan för Svärdsliljan 5, Gideonsberg, dp 1818

Detaljplanen vann laga kraft den 10 mars 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att för­täta fastig­heten genom att bygga fler nya bo­städer. För att det ska vara möjligt krävs att planen ändras.

I ansökan för planen finns ett för­slag till ny bostads­bebyggelse inom fastig­heten. Den inne­håller cirka 130 lägen­heter. Det är tänkt att man ska komma till fastig­heten via den kommunala Gulsporre­gatan. I detalj­planen ingår att göra en över­syn av hur den an­göringen ska gå till.

Flygbild över planområdet, fastigheten Svärdsliljan 5 på Gideonsberg

Flygbild över planområdet, fastigheten Svärdsliljan 5 på Gideonsberg

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Öppettider: 07:30-17.00

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

Kontakt

Relaterade dokument

Det här händer i Västerås

 • Dialog med boende på Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

 • Dialogmöte med närboende vid Hammarby

  Under samrådstiden i januari och februari i år fick Stadsbyggnadsförvaltningen in flera synpunkter på detaljplaneförslaget. Många hade frågor och synpunkter och därför vill Stadsbyggnadsförvaltningen ...

Nytt i Västerås

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som ...

 • 1100 LED-armaturer sätts upp i sommar

  Under sommaren får Skultuna, Irsta, Badelunda och en del av Hökåsen ny gatubelysning. Sammanlagt handlar det om 1100 gamla armaturer som byts till moderna LED-armaturer. Totalt beräknar Västerås stad ...

Debug

Hjälpte informationen på denna sida dig?