Så tycker västeråsarna i enkäten om översiktsplanen

Bostäder till alla, klimatsmart resande och en utveckling av parker och grönområden. Det ser västeråsarna som viktiga frågor när de är med och tycker till om hållbar samhällsutveckling. Det visar enkäten i arbetet med nya översiktsplanen som pågår just nu. Du kan lämna dina svar till 13 april.

Frågor som är viktigast att prioritera för det fysiska samhällsbyggandet är enligt västeråsarna: Bostäder för alla oavsett inkomst, lättillgängliga parker och skogar samt att skydda naturen. I en spaning om ett hållbart Västerås i framtiden lyfts bland annat fina grönområden, en utvecklad kollektivtrafik och mer blandade bostadsområden. Hittills har enkäten fått 665 svar. 

Enkäten har frågor som är kopplade till målen i Agenda 2030. På frågan ”vad skulle du vilja förändra ditt liv för att leva mer klimatsmart och hållbart?”, uppger många att de vill cykla mer och konsumera mer hållbart. En del vill semestra mer i närområdet och satsa mer på självhushållning.

Nyhetsbild

– Jag är så tacksam för att många har tagit sig tid att svara på enkäten och jag blir glad när jag ser att många har en önskan att leva mer hållbart. Svaren är ett viktigt underlag för arbetet framåt, säger Eva Widergren, översiktsplanerare Västerås stad och projektledare för nya översiktsplanen.

Det finns fortfarande chans att svara på enkäten. Den är öppen till och med 13 april.

– Det är nu som vi tillsammans kan göra skillnad och beskriva hur Västerås kan växa hållbart. I nya översiktsplanen kommer vi att behöva göra olika vägval, och därför är det spännande och självklart viktigt att se vad västeråsarna tycker, säger Anna Jägvald, samhällsplanerare och projektledare för nya översiktsplanen.

Klicka här för att svara på enkäten

Läs mer om arbetet med den nya översiktsplanen på vasteras.se/nyöp

Publicerad

Senast ändrad