Detaljplan för Allmogekulturen 12 med flera, Vallby, dp 1883

Byggnadsnämnden har tagit beslut om planuppdrag den 21 september 2017.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att utreda om det går att bygga bo­städer i området. På Allmogekulturen 12 visar ett preliminärt förslag att det blir tre bostads­hus i fyra våningar. Där blir det 96 lägen­heter. På del av Allmogekulturen 2 visas två bostads­hus i fem våningar. Där blir det 80 lägen­heter. Totalt kan detalj­planen ge 176 lägenheter.

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Henric Nilsson. Du når honom

  • på e-post henric2.nilsson[a]vasteras.se
  • på telefon 021-39 80 53.
Karta över Vallby där planområdet är inritad med röd linje.

Karta över planområdet på Vallby.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Henric Nilsson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 80 53

stadsbyggnadsforvaltningen@vasteras.se