Detaljplan för Effekten 5, Finnslätten, dp 1975

Detaljplanen har varit utsänd på samråd. Nu bearbetar vi de synpunkter och förslag som har kommit in.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att bygga bostäder i området. Tanken är planen ska stödja verksamheternas behov med cirka 300-400 bostäder. Syftet är också att pröva om det går att bygga en ny grundskola och skolgård. Vi ska även se om det går att ha verksamheter för så kallat centrumändamål i bottenplan på de nya bostäderna.

Planområdet ligger cirka 3 kilometer nordost om Västerås centrum. Området är cirka 52 000 kvadratmeter stort.

Detaljplanen ska följa intentionerna i planprogram för Finnslätten (PP 37).

Mer information om Finnslätten

Läs mer om Finnslättens utveckling

Planprogram för stadsutveckling Finnslätten, pp 37

Flygfoto över Finnslätten med planområdet markerat i rött

Flygfoto över Finnslätten med planområdet markerat

Kontakt och information

Du kan få mer in­formation om plan­förslaget av Henric Nilsson och Afroditi Manakou.

  • Henric når du på e-post henric2.nilsson[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 80 53.
  • Afroditi når du på e-post afroditi.manakou[a]vasteras.se eller på telefon 021-39 84 47.
Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Henric Nilsson

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 80 53

byggnadsnamnd@vasteras.se

Afroditi Manakou

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefonnummer: 021-39 84 47

byggnadsnamnd@vasteras.se