Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet ger Västerås pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet fungerar som ett samarbetsforum mellan Västerås olika pensionärsorganisationer och kommunstyrelsen. Syftet är att att stärka pensionärsorganisationernas inflytande i övergripande frågor som rör äldre. Rådet ska vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen och pensionärsrådet kommer varje år överens om en verksamhetsplan med de mest prioriterade frågorna.

Rådet består av 14 ledamöter plus ersättare. Fem av dem är förtroendevalda. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden.

Ordförande

  • Amanda Grönlund (KD), ordförande i äldrenämnden

Förtroendevalda ledamöter

  • Denise Norström (S)
  • Anna Nordin (M)
  • Monica Stolpe Nordin (C)
  • Elias Norgren (SD)
  • Lars-Erik Nordin (V)

Ersättare

  • Jacob Axelsson (L)
  • Marita Öberg Molin (S)
  • Jan-Erik Jansson (M)
  • Markus Lindgren (MP)

Ansvarig tjänsteperson på stadsledningskontoret är Christin Tjärnheden.

Kallelse

2018-02-22 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 300.9 kB.

2018-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 299.7 kB. Reviderad

2018-09-26 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 371 kB.

2019-02-05 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 376.9 kB.

2019-04-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 372.5 kB.

2019-09-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 206.3 kB.

2019-11-18 Kommunala pensionärsrådet ((KPR) Pdf, 227.2 kB.

2020-02-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 212.9 kB.

2020-10-06 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 229 kB.

2020-11-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 225.9 kB.

2021-02-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 211.5 kB.

2021-04-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 181.1 kB.

2021-09-29 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 197.1 kB.

2021-11-15 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 196.4 kB.

2022-02-21 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 185.4 kB.

2022-04-25 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 145.6 kB.

2022-06-01 Kommunala pensionärsrådets temadag (KPR) Pdf, 156.6 kB.

2022-09-19 Kommunala pensionärstådet (KPR) Pdf, 164.9 kB.

2023-03-31 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 150.8 kB.

2023-05-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 175.2 kB.

2023-09-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 148.4 kB.

2023-12-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR) Pdf, 147.7 kB.

 

Protokoll

2023

2023-03-31 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 813 kB.

2023-05-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar inklusive bilagor Pdf, 2.2 MB.

2023-09-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar inklusive bilagor Pdf, 1.7 MB.

2023-10-19 Temadag - Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar inklusive bilagor Pdf, 3.2 MB.

2022

2022-09-19 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 4.2 MB.

2022-06-01 Kommunala pensionärsrådets (KPR) Temadag, minnesanteckningar och bilagor Pdf, 20.2 MB.

2022-04-25 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilaga Pdf, 3.9 MB.

2022-02-21 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilaga Pdf, 1.2 MB.

2021

2021-11-15 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilaga Pdf, 5 MB.

2021-09-29 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilaga Pdf, 2.2 MB.

2021-04-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 7.1 MB.

2021-02-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 6.3 MB.

2020

2020-11-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 5.4 MB.

2020-10-06 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 11.9 MB.

2020-02-17 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 14 MB.

2019

2019-11-18 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 8.1 MB.

2019-09-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 5 MB.

2019-05-28 Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar studiedag inklusive bilagor Pdf, 5.4 MB.

2019-04-10 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 5.4 MB.

2019-02-05 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 21.5 MB.

2018

2018-09-26 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 7.9 MB.

2018-06-20 Anteckningar från Kommunala pensionärsrådets (KPR) studiedag Pdf, 10.3 MB.

2018-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 9.4 MB.

2018-02-22 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 18.8 MB.

2017

2017-11-07 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 20.6 MB.

2017-09-21 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 11.2 MB.

2017-06-14 Kommunala pensionärsrådet (KPR), minnesanteckningar från studiedag Pdf, 2.4 MB.
Bilaga, Informationsmaterial 1-2 Pdf, 18.6 MB.

2017-05-02 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 340.3 kB.
Bilaga, 1-4 Pdf, 7.2 MB.

2017-02-15 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 273 kB.
Bilaga, 1-5 Pdf, 5.3 MB.

2016

2016-11-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 1.6 MB.

2016-09-24 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 247.1 kB.
Bilaga, 1-3 Pdf, 1.2 MB.

2016-05-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 2.7 MB.

2016-03-30 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll inklusive bilagor Pdf, 6.5 MB.

2015

2015-10-01 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 575.9 kB.
Bilaga, reviderade riktlinjer Pdf, 365.5 kB.
Bilaga, lägesrapport Powerpoint, 239.3 kB.
Bilaga, e-hemtjänst Pdf, 365.5 kB.
Bilaga, vad är revision? Powerpoint, 10.5 MB.

2015-04-29 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 5.1 MB.

2015-03-11 Kommunala pensionärsrådet (KPR), protokoll Pdf, 22 kB.