Visa sökformulär

Pensionärsrådet

Det kommunala pensionärsrådet ger Västerås pensionärer inflytande och insyn i allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden.

Pensionärsrådet fungerar som ett samarbetsforum mellan Västerås olika pensionärsorganisationer och kommunstyrelsen. Syftet är att att stärka pensionärsorganisationernas inflytande i övergripande frågor som rör äldre. Rådet ska att vara ett forum för information och kunskapsspridning och arbeta för att pensionärernas synpunkter tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering. Kommunstyrelsen och pensionärsrådet kommer varje år överens om en verksamhetsplan med de mest prioriterade frågorna.

Rådet består av 14 ledamöter plus ersättare. Fem av dem är förtroendevalda. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden.

Ordförande

  • Solveig Nilsson (S), ersättare i kommunstyrelsen samt ordförande i äldrenämnden

Förtroendevalda ledamöter

  • Elisabeth Wäneskog (KD), förste vice ordförande i äldrenämnden
  • Marcus Jacobsson (M), andre vice ordförande i äldrenämnden
  • Lars Kallsäby (C), ledamot och ordförande i byggnadsnämnden
  • Per Åke Olofsson (S), ledamot i kulturnämnden
  • Ali Khatab (MP), ledamot i tekniska nämnden

Ersättare

  • Bengt Åke Nilsson (L), ersättare i äldrenämnden
  • Irene Englund (S), ersättare i byggnadsnämnden
  • Mikael Vilbaste (MP, ersättare i nämnden för idrott och friluftsliv
  • Pauline Sturesson (KD), ersättare i tekniska nämnden

Ansvarig tjänsteman på stadsledningskontoret är Karin Hjärpe, kontaktuppgifter finns nedan.

Kontakta oss

Karin Hjärpe

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 12 00

Kontakt

Relaterade dokument

Hjälpte informationen på denna sida dig?