Visa sökformulär

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet ger personer med funktionshinder i Västerås inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden.

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samverkansforum mellan förtroendevalda i Västerås stads nämnder och lokala föreningar för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att i ett tidigt skede stärka inflytandet i övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett forum för information och kunskapsspridning och arbetar för att synpunkter från personer med funktionsnedsättning tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Rådet består av tolv ledamöter och elva ersättare. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden. Ordförande är Agneta Luttropp (MP), vice ordförande är Johanna Andersson (Neuroförbundet).

Kopplat till rådet finns ett flertal samverkansgrupper mellan personer med funktionsnedsättning och kommunens förvaltningar.

Ansvarig tjänsteman på stadsledningskontoret är Karin Hjärpe, kontaktuppgifter finns här nedanför.

Kallelse

2017-10-17 Inbjudan TEMA-dag: Liv & hälsa UNGPDF

2017-09-28 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2018-05-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2018-09-27 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2019-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

Protokoll

2018

2018-05-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF

2018-05-16 Bilaga 1 ResursjobbPDF

2018-05-16 Bilaga 2 Jobbfokus 2.0PDF

2018-05-16 Bilaga 3 Rapport om förutsättningar kartläggning funktionsnedsättningPDF

2018-05-16 Bilaga 4 Översyn av föreningsstöd 2018PDF

2018-05-16 Bilaga 5 Riktlinje för Västerås Stads föreningsstöd 180328PDF

2018-05-16 Bilaga 6 Information ombyggnad StadshusentrénPDF

2018-05-16 Bilaga 7 KontaktcenterPDF

2018-05-16 Bilaga 8 Process i framtagande av ny HÖ 2019-2021PDF

2018-05-16 Bilaga 9 Uppföljning av handlingsplan 2017-2018PDF

2018-09-27 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilagorPDF


2017

2017-10-17 Presentation TEMA-dag: Liv & hälsa UNGPDF

2017-09-28 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF

2017-09-28 Bilaga 1 Take offPDF

2017-09-28 Bilaga 2 ResursjobbPDF

2017-09-28 Bilaga 3 VänortsbytePDF

2017-09-28 Bilaga 4 TillgänglighetsbarometernPDF

2017-09-28 Bilaga 5 Valet 2018PDF

2017-09-28 Bilaga 6 Samverkan 2017PDF

2017-09-28 Bilaga 7 Inbjudan TEMA-dagPDF

2017-09-28 Bilaga 8 Särskilt boendePDF

2017-02-21 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF
BilagaPDF

2016

2016-11-03 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF

2015

2015-04-09 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF

2015-09-24 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF
Bilaga, Alexanders bilderPDF

Kontakta oss

Karin Hjärpe

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 12 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?