Visa sökformulär

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet ger personer med funktionshinder i Västerås inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden.

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samverkansforum mellan förtroendevalda i Västerås stads nämnder och lokala föreningar för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att i ett tidigt skede stärka inflytandet i övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett forum för information och kunskapsspridning och arbetar för att synpunkter från personer med funktionsnedsättning tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Rådet består av tolv ledamöter och elva ersättare. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden.

Kopplat till rådet finns ett flertal samverkansgrupper mellan personer med funktionsnedsättning och kommunens förvaltningar.

Ordförande

 • Magnus Johansson (S), ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning

Förtroendevalda ledamöter

 • Carin Lidman (S), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, förste vice ordförande i grundskolenämnden
 • Henrik Östman (L), ledamot i byggnadsnämnden
 • Karin Andersson (L), ledamot i nämnden för personer med funktionsnedsättning
 • Vicki Skure Eriksson (C), ordförande i förskolenämnden och ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande
 • Anna Thunell (MP), ordförande i tekniska nämnden

Ersättare

 • Johan Henriksson (M), andre vice ordförande i nämnden för personer med funktionsnedsättning
 • Amanda Grönlund (KD), ersättare i grundskolenämnden
 • Irene Hagström (M)
 • Anna Hård af Segerstad (M), andre vice ordförande i nämnden för idrott, fritid och förebyggande och andre vice ordförande i tekniska nämnden 
 • Caroline Högström (M), andre vice ordförande i grundskolenämnden

Ansvarig tjänsteperson på stadsledningskontoret är Christin Tjärnheden.

Kallelse

2021-04-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF(, sammanträdePDF

2020-10-23 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2019-12-06 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2019-09-20 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträde Uppdaterad 190912PDF

2019-04-02 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2019-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2018-09-27 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2018-05-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2017-10-17 Inbjudan TEMA-dag: Liv och hälsa UNGPDF

2017-09-28 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), sammanträdePDF

2017-02-21 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF). sammanträdePDF


Protokoll

2020

2020-10-23 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2PDF

2019

2019-12-06 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2PDF

2019-09-20 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3PDF

2019-05-29 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), minnesanteckningar TemadagPDF

2019-04-02 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-2PDF

2019-02-15 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1PDF

2018

2018-09-27 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-4PDF

2018-05-16 Rådet för funktionshinderfrågor (KFR), protokoll inkl bilaga 1-9PDF

2017

2017-10-17 Presentation TEMA-dag: Liv & hälsa UNGPDF

2017-09-28 Rådet för funktionshinderfrågor KFR), protokoll inkl bilaga 1-8PDF

2017-02-21 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilaga 1-3PDF

2016

2016-11-03 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF

2016-09-27 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokoll inkl bilagorPDF

2015

2015-09-24 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF
Bilaga, Alexanders bilderPDF

2015-04-09 Rådet för funktionshinderfrågor (KRF), protokollPDF