Visa sökformulär

Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet ger personer med funktionshinder i Västerås inflytande och insyn i allmänna frågor som rör deras levnadsförhållanden.

Rådet för funktionshinderfrågor är ett samverkansforum mellan förtroendevalda i Västerås stads nämnder och lokala föreningar för personer med funktionsnedsättning. Syftet är att i ett tidigt skede stärka inflytandet i övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett forum för information och kunskapsspridning och arbetar för att synpunkter från personer med funktionsnedsättning tas tillvara i kommunens verksamhetsplanering.

Rådet består av tolv ledamöter och elva ersättare. Ledamöterna väljs för en period om fyra år och följer den politiska mandatperioden. Ordförande är Agneta Luttropp (MP), vice ordförande är Johanna Andersson (Neuroförbundet).

Kopplat till rådet finns ett flertal samverkansgrupper mellan personer med funktionsnedsättning och kommunens förvaltningar.

Ansvarig tjänsteman på stadsledningskontoret är Karin Hjärpe, kontaktuppgifter finns här nedanför.

Kontakta oss

Karin Hjärpe

Stadsledningskontoret

Telefon: 021-39 12 00

Hjälpte informationen på denna sida dig?