Forskning och innovation i projekt Mälarporten

Projekt Mälarporten är en arena för att utveckla nya sätt att jobba innovativt inom stadsutveckling. Vi har som mål att skapa en hållbar och framtidssäkrad stadsdel, i samverkan med andra aktörer.

Innovation ska hantera framtidens utmaningar

Offentliga aktörer som kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren. Världen, Sverige och Västerås står inför stora förändringar: globalisering, automatisering, klimatförändringar och ny teknik. Dessa utmaningar är omöjliga att hantera bara genom att göra samma saker, men lite bättre. Det krävs helt nya lösningar och nya sätt att jobba.

Vi är övertygade om att innovation krävs för att nå hållbarhetsmålen och att vi i projekt Mälarporten har goda möjligheter för detta. Vi vill skapa framtiden och vara en del av lösningen!

Projektbild nytt resecentrum
Projektbild nytt resecentrum

Vår roll som stadsutvecklingsprojekt och kommun

Området stadsutveckling är en viktig arena för att testa nya sätt att arbeta och använda ny kunskap i planering och utveckling av stadsdelar. Många av dagens globala förändringar behöver hanteras inom stadsutvecklingsområdet. I projekt Mälarporten finns både ambitionen och förutsättningar att hantera dessa förändringar.

Vi har en unik möjlighet att vara en öppen arena där vi tillsammans med andra kan driva utvecklingen av samhällsbyggandet. Därför är det självklart för oss att ge plats för innovation och utveckling i Västerås mest komplexa stadsutvecklingsprojekt någonsin. Vi vill påverka spelregler, agera finansiär och samarbetspartner, lägga ribban, agera som brygga och katalysator för samarbeten mellan aktörer inom överlappande intresseområden, testa och implementera nya lösningar, och inte minst, bidra med en arena för den som vill testa nya lösningar.

Vår strategi

För att hålla rätt riktning och prioritera projekt och resurser har vi tagit fram en forsknings- och innovationsstrategi. Strategin visar vilka olika roller och ansvar vi som kommun och stadsutvecklingsprojekt har.

"Tänk stort, börja litet, skala upp och misslyckas snabbt." Så kan vi sammanfatta Mälarportens strategiska inriktning för FOI. I Mälarporten jobbar vi med innovationsfokus både i vårt dagliga jobb och i särskilda innovationsprojekt.

Våra prioriterade områden

Vi vill fokusera på innovationer som utgår ifrån ett behov som grundar sig i projektets och samhällets utmaningar och som kan implementeras och bidra till direkt nytta i projektet. Därför har vi valt ut ett antal fokusområden som vi prioriterar de närmaste åren. Bland dem finns

  • Volym – det multifunktionella
  • Mobilitetsplanering för framtiden
  • Tekniska försörjningssystem i stadsmiljön
  • Logistik gällande varuleveranser, avfall och byggprojekt
  • Social hållbarhet, livsstil och mötesplatser för alla
  • Delningsekonomins genombrott

Att koppla omvärlden till vår innovationsprocess är fundamentalt för oss. Med allt snabbare utvecklingstempo och stora globala utmaningar behöver vi samverka. Är ni också intresserade av innovation inom dessa områden? Vi berättar gärna mer om vårt arbete, vår plats eller de projekt vi jobbar med! Hör av er!

Så här gör du

Aktuella projekt

Här hittar du information om de forsknings- och innovationsprojekt som projekt Mälarporten är en del av.

Hur kan artificiell intelligens (AI) bidra i stadsplaneringen? Med hjälp av AI ska Västerås nya resecentrum och Mälarporten bli mer klimatsmart och bidra till en mer effektiv energianvändning i Västerås. Resecentrum blir nu en testarena för en AI-prototyp som ska utvecklas tillsammans med bland annat ABB och Mälarenergi.

År 2020 - 2023 deltar projekt Mälarporten tillsammans med bland annat ABB och Mälarenergi i projektet ”Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet” som finansieras av Formas och det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är en stor satsning för att kunna dra mer nytta av AI utifrån både ett samhälls- och affärsperspektiv. Målet är ett beslutsstöd att använda vid planering av energisystem i nya stadsdelar. Lösningen bygger på simulering, modellering och visualisering. ​​

Mälarporten blir testarena när RISE gör en förstudie kring hur städer kan planera för framtidens behov av leveranser till bostäder och olika verksamheter. Det handlar om att skapa en trevligare stadsmiljö utan buller och lastbilar som kräver mycket yta, samtidigt som människors behov av leveranser och sophantering säkras.

Så här gör du

Vill du samverka med oss?

För att lyckas inom FOI samarbetar och samverkar projekt Mälarporten med interna och externa experter, möjliggörare och intressenter. Dessa kan vara andra interna projekt, enheter och förvaltningar, likväl som andra organisationer i Sverige, men även världen, som står inför och arbetar med liknande utmaningar som vi.

Projekt Mälarporten ska verka för att finnas med i öppna arenor där kunskapsdelning och transparens är en förutsättning. Utöver rena kunskapshöjande FOI-projekt ska projekt Mälarporten verka för att skapa förutsättningar för platsspecifik FOI, gärna med forskningsmiljöer eller tester av innovativa idéer på plats i projektområdet. Vi berättar gärna mer om vårt arbete, vår plats eller de projekt vi jobbar med! Hör av dig!

Kontakta sanna.edling@vasteras.se

Följ oss i sociala medier