Visa sökformulär

Sätra – en ny hållbar stadsdel i Västerås

Sätra flygfoto

Förslag på hur Sätra kan komma att se ut. Illustration: Towatt Architects & Planners, Mandaworks

I den nordvästra delen av Västerås bygger vi en ny hållbar stadsdel där du som invånare får närhet till både stad och natur, butiker och service. På Sätra blir gröna mötesplatser, stadsodling och hållbarhet en del av din vardag.

En stadsdel med det bästa från stad och land

Västerås stad har tagit fram en vision för Sätra, som genomsyrar arbetet och planeringen:

 • Det är lätt att leva hållbart på Sätra
 • Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap
 • Sätra är tryggt och tillgängligt

Vi vill att de boende på Sätra ska få det bästa från både stad och land – närhet till skog och landsbygd och samtidigt nära till butiker på Erikslund och nöjen i Västerås city. Vi vill bygga in gröna mötesplatser och urban odling och bland annat skapa moderna och vackra lösningar för rening av dagvatten. Sätra ska bli en stadsdel med plats för ca 2000 - 2500 bostäder.

En viktig förutsättning för att bygga en hållbar stadsdel är en väl fungerade kollektivtrafik och goda förutsättningar för gående och cyklister. Vi planerar därför i ett tidigt skede för att en god kollektivtrafik och gång- och cykelbanor ska finnas på plats redan vid inflyttning.

Västerås stad har ett nära samarbete med Mälarenergi och Mälardalens högskola för att tillsammans få fram smarta och energieffektiva lösningar för framtidens bostadsområde.

Var ligger Sätra?

Stadsdelen Sätra ligger i den nordvästra delen av Västerås, fyra kilometer från Västerås centrum. Området gränsar till Surahammarsvägen och Erikslund i väster, Norrleden i norr, stadsdelen Brottberga i öster och Hagaberg och Eriksborg i söder. Idag består området till största delen av skog och åkermark med några få bostäder. En viktig del i planeringen av Sätra är att bevara så mycket skog som möjligt. Vissa skogspartier kommer att bebyggas men den allra största delen kommer att finnas kvar.

Hitta hit

Hitta hit

Utforska Sätra i 3D ‑­ klicka dig runt i området

Via bilden nedan når du en 3D-karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre. Du kan nå kartan genom att klicka på bilden eller besöka visualiseringsbordet i Stadshuset. Klicka på informationspunkterna på kartan för att ta reda på mer om projektet. 

Du kan nå kartan genom att klicka på bilden eller besöka visualiseringsbordet i Stadshuset. Klicka på informationspunkterna på kartan för att ta reda på mer om projektet.

Nu har ni tyckt till om Sätra - tack!

Mellan den 22 november 2018 och den 21 januari 2019 var det samråd för Västerås nya stadsdel Sätra. Då hade alla möjlighet att tycka till om den fördjupade översiktsplanen. Tack för era synpunkter som ger oss underlag att skapa ett bättre Sätra!

Här kan du läsa den fördjupade översiktsplanen för Sätra

Under sommaren 2018 genomförde Västerås stad en invånardialog kring användningen av skogen. Där fick vi in ca 250 idéer och synpunkter från er som lever och bor i området. Ni förmedlade verkligen att skogen är väldigt betydelsefull för många.

Läs sammanställningen av invånardialogenPDF

 

Vanliga frågor

Hur ser tidplanen ut för byggnationen av Sätra?
Första steget mot den nya stadsdelen var att fördjupningen av översiktsplanen var ute på samråd hösten/vintern 2018/2019. Om allt går enlig plan beräknas det första spadtaget till vintern 2020.

Vilken typ av bebyggelse kommer Sätra att ha?
Det är idag inte bestämt exakt vilka hustyper som kommer att finnas men inriktningen är en varierad bebyggelse med flerbostadshus, radhus, mindre parhus och villor. Bebyggelsen ska passa väl in i den varierade natur som finns på Sätra och ska komplettera den bebyggelse som finns i de omgivande stadsdelarna.

Hur gör jag för att köpa en tomt på Sätra?
Tomterna och småhusen på Sätra kommer att erbjudas via Tomt- och Småhuskön hos Bostad Västerås. Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Det kommer att ta ytterligare några år innan tomterna på Sätra är ute till försäljning. På Bostad Västerås webbplats kan du läsa mer och anmäla dig till Tomt- och Småhuskön.

Länk till Bostad Västeråslänk till annan webbplats

Hur gör jag för att köpa eller hyra en lägenhet på Sätra?
Hyreslägenheterna kommer att förmedlas av de olika byggherrarna eller av Bostad Västerås. Vilka byggherrar som kommer att bygga på Sätra är idag inte klart, utan det vet vi först när en markanvisning har gjorts. Bostadsrätter brukar säljas av byggherrarna själva eller av mäklare.

Länk till Bostad Västeråslänk till annan webbplats

Hur involverar ni medborgarna i planeringen?
Under sommaren 2018 genomförde vi en invånardialog med fokus på att få in idéer kring hur vi på bästa sätt utformar fina och användbara områden för rekreation. Formellt samråd för den fördjupade översiktsplanen pågick mellan 22 november 2018 och 21 januari 2019. Alla var då välkomna att skicka in sina synpunkter på förslaget.

Vad händer med de hus som finns i området idag?
Idag finns några fastigheter och vår ambition är att dessa ska bevaras och på ett varsamt sätt integreras i den nya bebyggelsen.

Vad händer med skogen, kommer den att finnas kvar?
Skogen kommer att bevaras i största möjliga mån. Dels är den en stor tillgång för de som bor på och runt Sätra och dels finns höga biologiska värden som ska bevaras. Skogen är bland annat hem för spillkråkan, vår största hackspett, som är relativt ovanlig i våra trakter.

Vissa delar av skogen, framför allt delar som kan betraktas som mer oländig och därmed mindre användbara för rekreation, kommer att bebyggas.

Vad händer med fornlämningarna i området?
I juni 2018 påbörjade arkeologer utgrävningar i området. Vi vet att det finns mycket fornlämningar i området och kommer till exempel att bevara ett gravfält som har ett stort bevarandevärde. De fynd arkeologerna gör under utgrävningen kommer att tas omhand och lämnas till museum.

Jag har sett att skogen gallrats, har det med byggnationen att göra?
Gallring av skogen har genomförts på Eriksborg/Sätra för att välja ut de träd som ska ges utrymme att bli stora. Det har genomförts med målet att skapa en varierad skog som passar för både människor och övriga levande invånare i Västerås. Gallringen är en löpande åtgärd för att förbättra skogen och är inte kopplat till byggnationen av Sätra.

Kommer det att finnas någon skola, förskola, idrottshall eller idrottsplats?
Ja, det kommer att finnas en skola för årskurs 1-6, fyra förskolor, en idrottshall och en idrottsplats.

Varifrån kommer namnet Sätra?
Sätra (alt. namnformer är Sätran, Sätrarna och Sätrarne) var från 1820 ett torp under Brottberga. Innan dess var området en slåtteräng. Säter verkar i östra Sverige ha betytt "utmarks äng eller skogsäng". Sätra passar bra som ett samlingsnamn för ett nytt område i denna genuina och tidigt brukade jordbruksbygd.

 

Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Det här händer i Västerås

 • Ortsdialog Tillberga - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tillberga tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Träffa oss om utveckling av Oxbacken på torsdag

  Vi planerar att utveckla Oxbacken. Vi vill gärna träffa dig och höra vad du tycker. Kom förbi och träffa oss och ställ dina frågor. Vi har med oss en fysisk modell och planhandlingar som visar hur det är tänkt att bli. Välkommen!

Nytt i Västerås

 • Bekämpning av granbarkborrar

  I dagarna börjar Västerås stad att bekämpa granbarkborrar i Dingtuna. Mellanskog ska avverka och frakta bort ungefär 500 angripna och försvagade granar.

 • Semesterstängt på Rubingatan

  Under tiden 15 juli till 5 augusti pågår inga arbeten med maskiner på Rubingatan. Eventuellt kommer mindre arbeten som stensättning att pågå under sommaren. Rubingatan är namnet på den nya gata som går utanför Fridhemsskolan i Bäckby.

 • 1100 LED-armaturer sätts upp i sommar

  Under sommaren får Skultuna, Irsta, Badelunda och en del av Hökåsen ny gatubelysning. Sammanlagt handlar det om 1100 gamla armaturer som byts till moderna LED-armaturer. Totalt beräknar Västerås stad att spara 200 000 kronor per år på bytet.

Hjälpte informationen på denna sida dig?