Visa sökformulär

Sätra – den nya hållbara stadsdelen i Västerås

Bild på frågor och svar.

Tack till dig som tyckt till

Västerås stad utvecklar Sätra – en ny stadsdel mellan Norra Erikslund och Brottberga, precis i kanten av staden. Framkanten, om du så vill. För Sätra blir något extra. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer. Ledordet är hållbarhet.

Hur vill du bo i Sätra?

I Sätra ska det vara lätt att leva hållbart. I mars i år kommer de första husen att börja byggas på Sätra, det är 25 radhus som är först ut. Därefter kommer ytterligare flerfamiljshus och radhus att byggas. Vi hoppas att den första Sätrabon kan flytta in vid årsskiftet 2023/2024.

Vi har frågat västeråsare om vad man tycker är viktigt i en ny stadsdel. Är det närhet till naturen? Lätt att ta bussen eller cykel? Vill du kanske dela något med dina grannar? Flera svarade på våra enkäter och vi träffade också ca 100 personer på invånardialoger i november 2022. Nu sammanställer vi svaren och presenterar dem här under januari.

Tack alla som tyckt till!

Västerås stad har under 2022 bjudit in arkitektkontor att delta i en markanvisning för ett kvarter inom Sätra. Inom kvarteret ska det vara en blandning av flerbostadshus och rad-, kedje- eller parhus. Markanvisningen har riktat sig till arkitektkontor för att sätta extra fokus på utformning och gestaltning, vilket även utgör utvärderingskriterierna.

Under november har invånarna i Västerås fått tycka till om de sex förslag som inkommit. Nu har vi stängt enkäten och utvärdering pågår. I början av 2023 kommer Kommunstyrelsen att besluta om vilket förslag som tilldelas markanvisningen.

Förslag A

Förslag B

Förslag C

Förslag D

Förslag E

Förslag F

Visionen för Sätra

 • Det är lätt att leva hållbart på Sätra
 • Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap
 • Sätra är tryggt och tillgängligt

Sätra får ungefär 2 000 bostäder i olika storlek, allt ifrån radhus och villor till större flerbostadshus. Ambitionen är en stadsdel med plusenergihus, lågtempererad fjärrvärme och solpaneler. En modern version av den klassiska trädgårdsstaden, med en lummig park som en grön midja genom området. Sätra ger möjlighet till kreativ stadsodling och rekreation i vacker miljö.

Fördjupning av översiktsplan för Sätra, föp 68 Länk till annan webbplats.

Tidplan

Under 2022 påbörjades bygget av Sätras infrastruktur med gator, vatten, el, avlopp, fiber och fjärrvärme. Byggstart för de första bostäderna beräknas till i början av 2023 och förhoppningsvis kan de första invånarna på Sätra flytta in i slutet av 2023.

Pågående pålningsarbete

Från mitten av januari till slutet av februari 2023 genomför vi ett pålningsarbete mitt i Sätra. Pålarna skapar en stabil grund inför kommande bygge av vattenparken och dess stödmurar.

Arbetet sker på vardagar under dagtid. Det kan medföra visst buller, men påverkar inte framkomligheten eftersom arbetet sker inom arbetsområdet. Det finns ännu ingen detaljerad tidplan för när vattenparken ska byggas.

Kvalitetsprogram för Sätra

Läs mer om morgondagens stadsdel och mötet mellan människa och miljö:

Kvalitetsprogram för Sätra Länk till annan webbplats.

I projektet MuKlis arbetar Västerås stad tillsammans med bland andra Stockholms stad, region Stockholm och Stockholms universitet för att kunna klimatanpassa den byggda stadsmiljön genom olika åtgärder. Fokus är på att minska risk för översvämningar och värmebölja. I Sätra bygger vi en vattenpark som kan ta emot regn, även skyfall utan att det blir översvämningar.

Vid dialogplatsen på Sätra har Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet satt upp en vädersensor som ska ge ledtrådar till framtidens hållbara byggande och boende.

Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet, intill den nya vädersensorn i Sätra.

I skogsbrynet vid det 130 år gamla soldattorpet ligger den nya dialogplatsen i Sätra. Under våren har Västerås stad tillsammans med PQ Projektledning gjort i ordning platsen med odling och sittbänkar.

Kring soldattorpet finns en grillplats, odlingslådor kring torpet och sittbänkar. Platsen ger en bra utsikt över det framväxande Sätra strax intill – en mötesplats för boende och förbipasserande under alla årstider.

Efter sommaren finns även en karta på plats vid dialogplatsen, där bygget av Sätras första etapp går att följa år för år.

Rött torp med sittbänkar och en trädgård.

Foto: Dan Linder

Vila vid Källan

Kulturnämnden har den 24 maj beslutat om att genomföra Lisa Jeannins skissförslag med titeln Källan som konstverk för Vattenparken i Sätra. Källan är ett nytt fontänverk för västeråsarna att uppleva och använda. Den interaktiva skulpturen kombinerar livets kretslopp med snäckan som symbol. Vi inleder arbetet med Källan i Sätra under hösten 2023.

Fontän i snäckform.

Illustration: Sweco Architects. Bildupphovsrätt: Lisa Jeannin

Hejdå S, Ä, T, R, A!

Vi tackar de färgglada bokstäverna som under flera år mött bilister på Norrleden i höjd med Sätra. Från och med nu möter en vinkande hand bilisterna vid Sätras första etapp (mot Brottberga) och södra etappen (mot riksväg 66).

En stor skylt med en vinkande hand.

Ny skylt vid Sätra. Foto: Charlotte Edberg, PQ Projektledning.

Detaljplanen för etapp 1

I slutet av 2020 var Sätras första detaljplan, dp 1913, ute på granskning. Den 6 maj 2021 har Byggnadsnämnden och kommunfullmäktige beslutat godkänna detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft den 9 september 2021 och därmed kan arbetet med en ny hållbar stadsdel komma igång.

Detaljplan för Sätra etapp 1, dp 1913

Karta över Sätra i 3D

Du kan nå kartan genom att klicka på bilden.

Utforska detaljplan 1 för Sätra i 3D ‑­ klicka dig runt i området

Via bilden nedan når du en 3D-karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem.

Använd en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda enklare att använda. Du kan nå kartan genom att klicka på bilden. I Stadshusentrén finns också en fysisk modell över Sätra.

 

 

 

Karta med indelning av markanvisningar för Sätra, detaljplan 1

Preliminär indelning av markanvisningar för Sätra, detaljplan 1

Markanvisningar

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913. Inom den första detaljplanen kommer det att finnas flera markanvisningsetapper. Varje etapp kommer att ha lite olika fokus och olika typer av bebyggelse, såsom flerbostadshus, rad-, par-, och kedjehus.

En övergripande utgångspunkt för markanvisningarna är Västerås stads arbete med Sätra som en hållbar stadsdel. För att förtydliga innebörden av hållbarhet i stadsbyggnadsidén för Sätra har Västerås stad tillsammans med Mälarenergi tagit fram en manual som ett komplement till markanvisningarna för Sätra.

Sätra - Hållbarhetsmanual för byggaktörer Pdf, 6 MB.

Markanvisningsetapperna kan sedan delas upp i flera områden, eller lotter, som fördelas vid olika tillfällen.

Kartan visar en preliminär indelning av markanvisningsetapperna på Sätra i detaljplan 1.

Via länken kan du läsa mer om pågående, avslutade och kommande markanvisningar. Markanvisningar


Hitta hit

Hitta hit

Prenumerera på meddelanden från Sätra

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Sätra.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Det här händer i Västerås

 • Webbinarium: Hållbart resande

  Hur kan du som arbetsgivare eller privatperson bidra till bättre folkhälsa och minskad miljöpåverkan? Genom att resa och pendla mer hållbart. Välkommen till ett lunchwebbinarium som bjuder på allt från stå uppkomedi till den senaste forskningen om miljövetenskap, hälsovetenskap och beteendeförändrin...

Nytt i Västerås

 • Parkeringshuset Oxen öppnar

  Nu är parkeringshuset Oxen i Oxbackens centrum klart. Onsdagen den 1 februari kl 15 öppnas portarna för bilister. De två första månaderna erbjuds parkering för halva priset.

 • Barkarövägens bussgata börjar byggas

  Nu börjar bygget av Barkarövägens förlängning till Örtagården. Under mellandagarna inleds förberedelserna och vecka 2 börjar arbetet på allvar.

Text

Text