Nyheter

2024 2023

December 2023

  • Inflytt på Sätra

    Familjen Nilsson-Meijer, Dennis, Josefine, Eno och lilla Turi är på plats i radhuset.

    Publicerad 20 december 2023 12:57
  • Gamla torp som nya

    Nu renoverar Västerås stad de två torpen invid skogsbrynet i Sätra. Renoveringen sker utvändigt för att bevara husen för framtiden. Det äldre, soldattorpet, är från 1880-talet och det yngre från 1934.

    Publicerad 19 december 2023 12:01