Det finns en rad missförstånd – debattartikel av Mälarportens projektägare Anders Teljebäck (S)

Mälarporten är ett projekt som ägs av kommunstyrelsen, och hela projektet baseras på strategiska beslut som tagits i Västerås stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige under flera års tid. Sanna Edling är projektets chef, alltså den tjänsteperson som ansvarar för och driver projektet framåt tillsammans med projektgruppen. Sen finns även en styrgrupp och en projektägare. Anders Teljebäck (S) är projektägare i Mälarporten i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, och därmed talesperson för projektet i politiska frågor och frågor om liggande beslut. Han har nu skrivit en debattartikel med anledning av den senaste tidens insändare i VLT.

"På senare tid har det på VLT:s debattsida pågått en diskussion gällande den omdaning av Västerås stadskärna som nu sker vid och kring stationsområdet som går under namnet Mälarporten.

Det förekommer nu kritik gentemot stadens tjänstepersoner för att de följer politiskt fattade beslut. Men visst kan vi väl enas om att tjänstepersoner, oavsett var de finns i den kommunala organisationen, ska följa demokratiskt fattade beslut?

Nyhetsbild

Bilden som målas upp av vissa debattörer är att det skulle förekomma massiv kritik gällande planen för stationsområdet och Mälarporten. Låt oss också vara eniga om att en samling debattartiklar i VLT inte är massiv kritik. Jag möter ofta vanliga västeråsare som tycker att planen är bra.

Det har också förekommit en rad missförstånd gällande var i processen kring detta projekt vi är. För att räta ut lite frågetecken:

Delen gällande förhandlingar kring översiktsplanen om stationsområdet och tillhörande stadsdel är över. Den processen har redan varit. Innan beslutet togs 2014 så genomfördes både samråd och utställning av översiktsplanen samt flertalet seminarium och dialogträffar.

Innan detta steg och innan besluten fattades har tjänstepersonerna i staden gjort utredningar, räknat på kostnader och vridit och vänt på förslag. Man har tittat på placering av stationen i staden, på omdragning av spåren norr om stan, man kikade på att dela upp gods och persontrafik, man kikade på att sänka ner eller höja upp spåren och så vidare. Det gjordes dessutom uträkningar av vilka kostnader detta skulle kunna innebära samt hur det skulle påverka stadsbilden.

Efter detta har man i dialog med politiken uteslutit de allra kostsammaste alternativen, som inte ansågs samhällsekonomiskt försvarbara, för att sen lägga förslag till plan på politikernas bord. I omgångar har Västerås stad sedan lyssnat in synpunkter och förslag från allmänheten, läst på och gjort avvägningar. Sedan har man gått till beslut om planen. Hela den demokratiska processen som finns lagstadgad kring planläggning av en stad har följts till punkt och pricka.

Det finns ingen prestige i detta projekt däremot finns det en önskan om ett stationsområde anpassat efter morgondagens reseströmmar och det finns ett stort behov av att få en ny station med större kapacitet och bättre tillgänglighet på plats. Att fördröja projektet nu skulle avsevärt hindra utvecklingen av vår stad.

Ni som kräver omtag, som nu ropar nej och stopp. När det gäller inriktningen för själva resecentrum är det för sent. Däremot är ni välkomna att delta i granskning av detaljplanen för resecentrum och dess omgivning som kommer att komma någon gång under hösten. Senare kommer också andra detaljplaner att tas fram för området Mälarporten, där är ni återigen välkomna med synpunkter och åsikter i både samråd och granskning."

Anders Teljebäck (S)
Kommunstyrelsens ordförande

-------

Projektets webb och våra övriga kanaler kommer alltid att innehålla rätt fakta och den senaste informationen om projekt Mälarporten och nya resecentrum. Följ oss gärna här om du är nyfiken på vad som händer i projektet och om du vill vara säker på att du får rätt information direkt från oss.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad