Om projekt Mälarporten och nytt resecentrum – ett brev från projektchef Sanna Edling

Mälarporten engagerar! Projekt Mälarporten har som ambition att kontinuerligt informera om vad som händer i projektet och förklara varför. Just nu cirkulerar en del frågor, och även felaktiga påståenden om projektet. Jag vill här reda ut en del saker.

Med projekt Mälarporten pågår Västerås mest komplexa stadsutvecklingsprojekt i modern tid. Det politiska uppdraget vi har är att skapa en ny och attraktiv stadsdel i hjärtat av Västerås. Uppdraget är fantastiskt stimulerande och samtidigt väldigt utmanande.

Mälarporten kommer att binda samman Västerås över järnvägen och omvandlas till förmån för västeråsarna. Vi behöver säkra det framtida behovet av bostäder och arbetsplatser och möjliggöra för människor att hållbart och smidigt kunna ta sig till sitt jobb i, eller utanför, Västerås.

Nyhetsbild

För att nå dit har vi en lång rad utmaningar att hantera. Och stadsbyggande tar tid, tiden för Mälarportens utveckling är beräknad till 25 år. Under denna tid behöver åtgärder göras kring bussdepå, avloppsreningsverk och silo samtidigt som ett nytt resecentrum byggs. Därefter ska en stad i staden skapas, där allt hänger samman i en komplex struktur av tekniska utmaningar och affärsmässiga vägval. Det är varken realistiskt eller ens möjligt att tro att utvecklingen av ett område med så stora utmaningar kan gå fort, eller att vi i dagsläget kan veta exakt hur mycket det kommer att kosta.

Vårt nya resecentrum – ett politiskt beslut

Västerås nuvarande resecentrum är för litet för Västerås storlek. Planeringen av vårt nya resecentrum baseras på så kallade flödesanalyser som har analyserat hur människor rör sig i området, vart de ska, och vilka behov de har. Redan i dag visar dessa analyser på trängsel - vilket ibland leder till att tågen inte kan avgå i tid. Antalet resenärer väntas öka kontinuerligt i takt med att Västerås växer, så utmaningarna kommer att öka.

Platsen som är utsedd för Västerås nya resecentrum är även den baserad på en lång rad analyser, framförallt utifrån flöden av människor. Att vi väljer att behålla resecentrum i marknivå beslutades politiskt redan 2010. Det efter att vi tillsammans med Trafikverket noggrant jämfört alternativen med att gräva ned eller höja upp järnvägen. Det politiska beslut som togs 2010 ligger till grund för det uppdrag vi i projekt Mälarporten har idag.

Direkt in i hjärtat av Västerås

En av de främsta konkurrensfördelarna med att resa med tåg handlar om att resenären kommer in mitt i hjärtat av en stad, utan behov av transfertransporter. Ett resecentrum i Kopparlunden har föreslagits men det alternativet är inte möjligt av rent praktiska skäl. Det beror på att det krävs en viss längd på bangården och den får inte plats mellan Pilgatan och E18. Läs mer om varför Kopparlunden inte är ett alternativ för ett nytt resecentrum bland våra frågor och svar.

Frågor och svar: "Varför kan ni inte bygga nya resecentrum i Kopparlunden eller någon annanstans?"

Resecentrum blir ett välkomnande signum för Västerås

När valet av arkitekt föll på arkitektbyrån BIG handlade mycket om gestaltningens ambition att knyta ihop vår stad. Deras förslag till resecentrum går under devisen ”En stad ett tak”. Taket är signifikant för byggnaden och ska fungera som ett välkomnande signum för Västerås. Nu pågår arbetet med att forma innehåll och funktioner i resecentrum, som bra väntutrymmen, trygga passager och service till resenärer. Det handlar om att välkomna västeråsarna och besökarna till energihuvudstaden, teknikstaden och innovationsstaden Västerås. Ett tak mitt i energihuvudstaden Västerås är lämpligt att beläggas med solceller, så det planerar vi för.

Att bygga ett nytt resecentrum kommer att ta tid. Ett tillfälligt resecentrum planeras i dialog med Trafikverket öster om befintligt resecentrum. Detta för att säkerställa att trafikeringen av Västerås C kan fungera utan större störningar för resenärerna under byggtiden. Förslaget detaljplaneras för närvarande och beräknas tas i bruk i slutet av 2021. Vi hoppas att kunna inrymma Västerås tillfälliga resecentrum i befintliga byggnader på norra och södra sidan om järnvägen samt komplettera det med en tillfällig bro över järnvägsspåren. Alla åtgärder som planeras sker utifrån en avvägning mellan nytta för västeråsarna och kostnad för investeringar.

Därför går jag till jobbet

Att bygga stad är väldigt komplext. Tillsammans med mig i utvecklingen av projekt Mälarporten har jag ett fantastiskt team med kompetens inom olika sakområden som är viktiga i arbetet med att utveckla Västerås. Varje dag gör vi vårt yttersta för att bidra till Västerås, staden utan gränser. Vi jobbar också nära de politiker som tar de avgörande besluten för hur och var staden ska investera pengar.

Vi har många utmaningar framför oss som ännu inte är lösta. Men varje dag går vi till jobbet för att skapa största möjliga nytta för västeråsarna. Både de som lever och verkar i vår stad idag och alla de som kommer i framtiden.

Så här får du rätt information om Mälarporten och resecentrum

Vill du få rätt information om projekt Mälarporten och vårt nya resecentrum? Du hittar fakta här på projektwebben och vi uppdaterar kontinuerligt om vad som händer i projektet.

Du hittar svar på de vanligaste frågorna om projektet under sidan ”Frågor och svar”. Hittar du inte just din fråga? Hör av dig till oss på malarporten@vasteras.se så svarar vi gärna på dina frågor och funderingar.

Vi kommer också att fortsätta bjuda in er västeråsare till dialog. Vår ambition är att utveckla Mälarporten tillsammans med er.

Är du mer nyfiken på projekt Mälarporten kan du också följa oss på Facebook och Instagram under @malarporten.

-

Sanna Edling,
Projektchef Mälarporten

Kontakta oss

Mälarporten

Om du har frågor eller funderingar kring projekt Mälarporten är du välkommen att höra av dig. Klicka på "kontakta oss", skriv din fråga och skicka in. Vi svarar så snart vi kan!

malarporten@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad