Nu kan du tycka till om Mälarportsområdet

Nu har du chansen att tycka till om dagens och framtidens Mälarportsområde. Fyll i enkäten och hjälp oss att forma västeråsarnas nya stadsdel!

Dagens Mälarportsområde består mest av tomma ytor, parkeringar och industrier. Men framtidens Mälarporten ska bli en attraktiv och öppen stadsdel med sitt fantastiska läge nära vattnet och stadskärnan.

- Det här är västeråsarnas nya stadsdel och därför är det så viktigt att de får komma till tals när vi planerar den. Vad vill de se mer av, hur vill de använda området och hur vill de röra sig genom staden i framtiden, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten.

Tyck till om Mälarporten - länk till enkäten

Nyhetsbild

I en första omgång finns det möjlighet att svara på frågor i en enkät, både om dagens område och det som kan bli i framtiden. I enkäten går det även att markera platser på en karta.

- Där frågar vi till exempel om vilka platser som västeråsarna tycker är trista, svåra att hitta till eller otrygga. Vi frågar också om det finns något de tycker vi ska bevara, säger Isabell L Eklund.

Svaren kommer att ligga till grund för det fortsatta planarbetet för att forma stadsdelen Mälarporten. Dialogen med Västeråsarna kommer fortsätta under arbetets gång. Att engagera invånare och andra intresserade och diskutera frågorna med dem leder förhoppningsvis också till en ökad och ömsesidig förståelse mellan de som planerar staden och de som ska bo, röra sig och arbeta där.

- Vi ser ett stort värde i att förstå olika människors behov och önskemål bättre. Vi vill också skapa förståelse för de målsättningar vi har och gemensamt komma fram till hur vi bäst når dem, säger Viktoria Brandel, kreativ projektledare och ansvarig för invånardialog i projekt Mälarporten.

Läs mer om planprogrammet via den här länken

Kontakta oss

Isabell L. Eklund

Samordnande stadsplanerare

Telefon: 021-39 74 01

@vasteras.se

Viktoria Brandel

Kreativ projektledare

Telefon: 021-39 01 08

cecilia.sjostrand@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad