Nu får Mälarportsområdet ett planprogram

Mälarportsområdet är 90 hektar stort och ska utvecklas under många år framåt. För att hålla ihop helheten finns det nu beslut på att jobba fram ett planprogram för hela området.

– Som ny samordnare för stadsbyggnadsfrågorna inom projektet har jag mötts av ett stort engagemang för arbetet. Det gör att jag är övertygad om att vi kommer kunna lägga fram ett spännande förslag, för fortsatt diskussion med västeråsarna, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare och ansvarig för planprogrammet.

Nyhetsbild

Ibland krävs det lite djupare utredningar innan kommunen kan gå vidare med detaljplaner. Inom Mälarportsområdet finns det redan flera detaljplaner och fler kan det bli. I så stora och komplexa projekt som Mälarporten där utvecklingen sker etappvis är det därför vanligt att ta fram planprogram som ser till helheten, och fungerar som ett steg mellan en översiktsplan och detaljplaner. Ett planprogram är därför nästa naturliga steg i planeringen av just Mälarportsområdet.

Planprogrammet håller ihop helheten i Mälarporten

– Mälarporten är ett omvandlingsområde som ska gå från industri till en levande, trygg och blandad stadsdel. Vi behöver skala ner områdets struktur, anpassa området till människor och på så sätt möjliggöra möten människor emellan, säger Isabell.

Syftet med det här planprogrammet är att konkretisera hela områdets innehåll och utveckling, och lösa ett antal stora frågor utifrån ett helhetsperspektiv. Det är frågor som rör bebyggelsestruktur, infrastruktur, rörelsestråk och mötesplatser, grönska och vatten, samhällsservice för västeråsare i alla åldrar och att ta till vara på den identitet och kulturarv som finns i området.

Vi kraftsamlar olika kompetenser och infallsvinklar för bästa möjliga helhetsperspektiv

För att kunna lösa alla olika frågor i planprogrammet behöver vi involvera många olika kompetenser. Därför samlar vi ihop olika kompetenser från olika förvaltningar och enheter inom staden. Arbetet kommer sedan att genomföras tillsammans med många olika aktörer: med fastighetsägarna, med olika expertgrupper och så klart med västeråsarna i olika dialogformer och i olika skeden. Alla kommer att få möjlighet att tycka till om planprogrammet i ett samråd under andra halvan av 2021.

– Mälarporten med sina 90 hektar är ett väldigt stort och komplext omvandlingsområde. Det kräver att vi inom staden, och tillsammans med andra viktiga aktörer, jobbar ihop för att hitta de bästa möjliga stadsbyggnadslösningarna, säger Isabell.

Planprogrammet ersätter den fördjupade översiktsplanen för Ängsgärdet

Från 2016 finns ett påbörjat arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Ängsgärdet. 2019 blev Ängsgärdet en del av projekt Mälarporten. På sammanträdet den 3 september 2020 beslutade därför Kommunfullmäktige att ersätta den fördjupade översiktsplanen för Ängsgärdet, med ett planprogram som täcker hela Mälarportsområdet. Det arbete som redan gjorts inom ramen för den fördjupade översiktsplanen är inte gjort i onödan utan tvärtom ett värdefullt underlag in i arbetet med planprogrammet.

Kontakt

Relaterade dokument

Publicerad

Senast ändrad