Resecentrum efter granskning – det händer nu

Detaljplanen för stadens nya resecentrum var ute på granskning under december till februari. Totalt kom det in 51 yttranden på förslaget. De hanteras nu och antagningsprocessen planeras till hösten 2022.

Bland de som skickade in synpunkter fanns Länsstyrelsen, Trafikverket, Polismyndigheten, olika kommunala nämnder och bolag, Jernhusen, Cykelfrämjandet, Västerås handel, Yimby Västerås, Region Västmanland samt 17 privatpersoner.

– Det var blandade synpunkter, allt från att förslaget blir ett lyft för Västerås, till att det behövs kameraövervakning, att perrongerna måste vara uppvärmda, och synpunkter kring parkeringar och framkomlighet för bil, cykel och för fotgängare, säger planarkitekt Åsa Rudhage.

Nyhetsbild

I samrådsförslaget från 2018 kom det in över 200 yttranden.

– Den här gången har det varit färre som har haft synpunkter. Det märks att förslaget är väl utvecklat och mer genomarbetat och det har landat bra, säger Åsa Rudhage.

Vad är nästa steg för detaljplanen?

– Nu går vi igenom alla synpunkter och hanterar dem enligt plan. Vi kan inte göra några större förändringar i det här skedet, bara mindre justeringar av förslaget. Annars måste vi skicka ut detaljplanen på en ny granskning. Vi för särskilt dialog med Länsstyrelsen och Trafikverket om deras yttranden kring kulturmiljö och ombyggnation av spårområdet. Vi kommer också att jobba med att få en tydligare bild av långsiktig lösning för pendlarparkering i Mälarporten, säger Åsa Rudhage.

När kan planen vara redo att antas?

– Vi planerar för ett antagande till hösten 2022, säger planarkitekt Åsa Rudhage.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad