Riksdagen säger ja till satsningar på järnvägen

Riksdagen har sagt ja till de ekonomiska infrastruktursatsningar som föreslagits av regeringen för åren 2022 – 2033. Västerås resecentrum är en av satsningarna som regeringskansliet pekar ut som prioriterad. "Det är bra att processen med nationell transportplan löper vidare och att regeringen ökar anslagen till infrastrukturprojekt", säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten

Den 22 juni sa riksdagen ja till regeringens förslag till ekonomisk ram för satsningar på transportinfrastruktur som järnvägar och vägar 2022-2033.” 

Det handlar om total 799 miljarder kronor. Regeringen ger nu Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033.

Regeringskansliet har tidigare föreslagit att Västerås resecentrum bör ingå i en sådan satsning, med 700 miljoner kronor för ombyggnad av etapp 1 av bangården samt ytterligare finansiering för etapp 2. 

Nyhetsbild

Förslaget från regeringskansliet handlar om att staten bör teckna ett Västeråspaket tillsammans med Västerås stad och Region Västmanland. Ett Västeråspaket skulle innebära att staten satsar pengar på infrastruktur, ombyggnad av bangården i Västerås, i utbyte mot att Västerås bygger 10 000 nya bostäder i kollektivtrafiknära läge, och att Region Västmanland ökar både buss- och tågtrafiken. Liknande paket har tidigare tecknats med bland annat Uppsala och Knivsta.

- Det är bra att processen med nationell transportplan löper vidare och att regeringen ökar anslagen till infrastrukturprojekt. Låt oss nu hoppas och tro att denna viktiga satsning kommer pekas ut i den nya nationella planen. Västerås vill bidra till ökad andel hållbara resor i den kraftigt växande arbets- och bostadsmarknaden Mälardalen, säger Sanna Edling, projektchef Mälarporten.

Resecentrum viktigt för den regionala utvecklingen

Ett nytt resecentrum i Västerås är en viktig förutsättning för satsningarna på snabbtåg mellan Oslo och Stockholm. Att Mälarbanan, där Västerås är en viktig nod, utvecklas pekas också ut som viktigt av Mälardalsrådet ”En bättre sits”, det transportpolitiska samarbetet mellan de sju länen Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland.

I april 2021 tecknade Västerås stad avtal om samverkan och finansiering av nya resecentrum tillsammans med Region Västmanland och Trafikverket.

Mer information om ett Västeråspaket finns i den här filmen.

Kontakta oss

Sanna Edling

Projektchef, Mälarporten

Telefon: 021-39 10 57

sanna.edling@vasteras.se
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad