Tema innovation: Mälarportens projektchef i styrelsen för IQ samhällsbyggnad

Just nu pågår innovationsveckan i Sverige. Innovationer är en viktig del i utvecklingen av projekt Mälarporten, som har en egen forsknings- och innovationsstrategi. Projektchef Sanna Edling sitter även som en av styrelsemedlemmarna i IQ samhällsbyggnad, en organisation som arbetar för ökad forskning och innovation i samhällsbyggnadssektorn. "Kommunerna är centrala när det gäller innovativa framtidsdiskussioner", säger Sanna Edling.

Projektchef Sanna Edling

4–8 oktober pågår Innovationsveckan i Sverige. Fokus ligger på att dela och sprida smarta lösningar mellan olika delar av offentlig sektor.

Projektchef Sanna Edling har jobbat med utvecklingen av Mälarporten sedan 2017. Sedan sex år tillbaka är hon även en av styrelsemedlemmarna i IQ Samhällsbyggnad, en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. De arbetar för att ta Sverige till en tätposition inom hållbar samhällsbyggnad.

Nyhetsbild

Vad gör du i din roll som styrelsemedlem?

– I IQ Samhällsbyggnads styrelse ingår bred representation från samhällsbyggnadssektorn. Jag har i uppgift att föra in kommunernas perspektiv och behov av stöd när det gäller samhällsbyggandet.

Det är ju i städerna, i kommunerna som arbetet sker i praktiken. Allt vi lär oss, oavsett om det handlar om framtida infrastruktur, bostadsbyggande eller digitaliseringens möjligheter, ska landa i strukturer i stadsbyggandet. Så kommunerna är centrala när det gäller innovativa framtidsdiskussioner. Sammansättningen i styrelsen ger ett koncentrat av kunskap som är oerhört inspirerande att få vara en del av. Jag har haft flera väldigt fina och lärorika år i styrelsen med IQ Samhällsbyggnad.

Varför är forskning och innovation viktigt i ett stadsutvecklingsprojekt som Mälarporten?

– I projekt som Mälarporten har vi en unik möjlighet att vara öppen arena, testbädd för framtidens lösningar. Här kan vi låta andra och oss själva testa framtidens lösningar inom allt från utomhuskontor, autonoma fordon och energioptimering till tredimensionell planering i ett planprogram. I projektet har vi tagit fram en Forsknings- och innovationsstrategi för att peka ut vilka områden som är viktiga för oss att lära mer om. Det handlar delvis om att prioritera, men också att skicka signaler till forskare att "se hit, vi är intresserade av att vara delaktiga". Det är inte många stadsutvecklingsprojekt som har en strategi för detta.

Så jobbar projekt Mälarporten med Forskning- och innovation

Hur har du nytta av din tidigare erfarenhet i arbetet med Mälarporten?

– Jag har tidigare arbetat med bostadsutveckling, framtidens boende och generella utvecklingsfrågor. Jag tror att det är bra med olika perspektiv i ett team som arbetar med framtidsfrågor. Det är en fördel att alla inte har arbetat med stadsutveckling hela sitt yrkesliv. Att planera en stad gör att alla tidigare erfarenheter har en plats. Det kontaktnät tidigare erfarenheter för med sig är värt oerhört mycket, inte minst när vi har som ambition att bryta ny mark, lyfta in ny kunskap och utveckla Västerås.

Vilken är din drivkraft i arbetet?

– Nyfikenhet och en övertygelse om att vi kan mer. Att framtiden är spännande.

Hållbarhetsfrågorna är centrala i mitt arbete, både tidigare roller och idag. Jag ser att kommunernas roll behöver lyftas mer framöver, kommuner behöver ha en målbild och samarbeta med olika branscher för att koka ner ny kunskap i praktisk handling i stadsbyggandet. Vi behöver samarbeta mer, klimatfrågan är akut och vi har inte tid att hålla på egna, goda idéer utan behöver dela kunskap.

Även den sociala hållbarheten ligger mig varmt om hjärtat och jag längtar efter att få konkretisera tankar om framtidens boende i detaljplaner för området. Upplåtelseformer kan utmanas, bostäder förändras och platser för människorna förbättras. I Mälarporten vill vi skapa västeråsarnas nya favoritplatser och vi vill att alla ska känna sig välkomna. Satsningen på nya resecentrum är ett tydligt exempel på detta. Att staden vill satsa extra på ett resecentrum, en satsning på det hållbara resandet men också en satsning på en plats som är till för alla! Det lockade mig till den roll jag har idag. Tänk att få planera framtiden!

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad