Uppdaterad flödesanalys för Mälarportsområdet

Nu finns en uppdaterad rapport om gång- och cykelflöden i centrala Västerås. Läs eller ladda ner den här.

Planstöd för Mälarporten: Analyser av täthet, stråk samt gång- och cykelflöden (pdf) Pdf, 10 MB.

Rapporten är gjord av Spacescape och innehåller flödesanalyser för Västerås två stora centrala stadsutvecklingsprojekt: Mälarporten och Kopparlunden.

Nyhetsbild
Kontakt

Relaterade dokument

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad