Vi arbetar på – status i planprogramsarbetet

Arbetet med planprogrammet för Mälarportens utveckling pågår för fullt. De första arkitektritningarna presenterades för arbetsgruppen i somras. Nu vidareutvecklar vi förslaget för att nå den höga ambitionsnivå som finns för Mälarporten.

I början av sommaren presenterade arkitektbyrån White de första utkasten på ritningarna för områdets struktur. I augusti samlades vi på en gemensam workshop för att arbeta vidare med planritningarna. Då deltog flera arkitekter från White, ett 30-tal personer från Västerås stad samt flertalet av Sveriges bästa experter på olika områden, så som trafik, hållbarhet, arkitektur, barnperspektiv och stadsplanering.

– Vi gick igenom förslaget noggrant vid workshopen och hittade områden där det kunde förbättras ännu mer. Vi enades om olika områden som vi ville arbeta vidare med, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Nyhetsbild

White har arbetat vidare med förslaget under hösten.

– Vi har träffat White vid flera tillfällen för att gemensamt lösa olika frågor. Vi har bland annat jobbat med mobilitetsfrågan, till exempel hur vi får bättre cykelstråk. Vi har tittat på att få in mer grönska och fler levande bottenvåningar i området för att skapa större trygghet. Vi undersöker även vilka möjligheter det finns att återanvända befintliga byggnader i området, säger Åsa Rudhage.

Planförslaget har även kompletterats med flera utredningar och en utökad hållbarhetsbedömning.

– Vi har komplexa förutsättningar och höga ambitioner för området, därför behöver det få ta tid. Men ambitionen är att ritningarna ska vara klara inom ett par månader. Efter det väntar förankringsarbete med politik och fastighetsägare innan vi kan presentera förslaget offentligt och gå ut på samråd – där alla får tycka till om förslaget, säger Åsa Rudhage, planarkitekt.

Om planprogrammet

Arkitektbyrån White har fått uppdraget att ta fram stadsstrukturerna för Mälarportens planprogram. Det handlar om att få stadens visioner för området till att bli fysiska platser, så som hus, parker, kvarter och strukturer för vägar. Området ska få cirka 7 000 nya bostäder och minst 10 000 arbetsplatser. Resecentrums detaljplan ingår i planprogrammets område.

Mälarporten är ett långsiktigt stadsutvecklingsprojekt, med olika delområden som kommer att utvecklas i olika takt under de kommande 25-30 åren.

Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad