Vinnarbidragen i Europan presenteras

Europans jury har utsett fyra vinnande förslag som tagit sig an Västerås tävlingsutmaning att aktivera Mälarportsområdet under byggtiden. Stort fokus ligger på ekologisk och social hållbarhet, med olika sätt att hantera markföroreningar, invånarengagemang och att skapa attraktiva och trygga miljöer för västeråsarna.

Temat för årets omgång av den internationella arkitekttävlingen Europan är living cities.

– Att medverka i just den här tävlingsomgången passade oss väldigt bra, då utvecklingen av Mälarporten till stor del handlar om att skapa en levande stadsdel av platser som idag upplevs som öde och otrygga, säger Isabell L Eklund, samordnande stadsplanerare för projekt Mälarporten.

Läs mer om de vinnande tävlingsbidragen

Nyhetsbild

Juryn belönade fyra projekt i tävlingen som på olika sätt vill utveckla platsen för vistelse och dess biodiversitet.

Första plats: Vitality – skapat av ett team från Tyskland, Frankrike och Nederländerna. Vitality har en tydlig idé om processen, genomförandet och hållbarhetsfrågorna. Det vinnande tävlingsbidraget vilar på tre strategier: vatten, grönska och social hållbarhet. Vitality tar utgångspunkt i frågorna om reningen av Mälarens vatten och platsens ekologi.

Andra plats: Landscapes of encounters – skapat av ett svenskt team. Det här förslaget skapar en livsmiljö genom vegetation, byggda moduler, events och återanvändning för att i tidigt skede skapa Mälarportens platser och för att bjuda in invånarna till att engagera sig i områdets utveckling.

Hedersomnämnande: Making space – skapat av ett svenskt team. Making space har ett något gåtfullt motto; “Showing some grace and leaving be”. Det skapar några vackra rum och låter resten av området vara. Making space omvandlar Mälarporten till ett helt nytt och poetiskt men, som det verkar, folktomt landskap. Det vilda möter det övergivna Industrilandskapet.

Hedersomnämnande: Ny väg - skapat av ett italienskt team. Förslaget försöker skapa en öppen plattform för Västeråsborna att utforska sin stad och den nya stadsdelen Mälarporten. Det här förslaget handlar om att lägga ut en ny väg som möjliggör upptäckandet av Mälarportens dolda platser.

Levande stadsutvecklingsområden - en relevant utmaning

I Mälarporten i centrala Västerås finns i dag verksamheter, några bostäder och olika former av service. Men området har många begräsningar; barriärer och övergivna platser hindrar människor från att röra sig i området och nästintill obefintlig grönska bryter stadens ekologiska system. Genom att utveckla Mälarporten till en ny och hållbar stadsdel ska stadens olika delar vävas samman till en fungerande och inkluderande helhet. Hela området är tänkt att vara färdigt runt 2045. Västerås tävlingsutmaning till arkitekterna handlade om att med hjälp av tillfällig arkitektur göra Mälarporten till ett levande och attraktivt område under tiden som det planeras och byggs.

– Det speciella med Mälarporten är att det ligger så centralt och så nära Mälaren. Västerås sätt att tackla platsen med tillfällig arkitektur som kan bli mer eller mindre permanent är intressant och många kommer att snegla på detta projekt när det utvecklas. Vår förhoppning är att Västerås börjar ganska omgående med några tydliga tillägg vid Mälaren som skapar dragningskraft och trygghet. Framöver tror vi att Mälarporten kommer att bli en plats som överraskar oss alla säger Bengt Isling, ordförande i juryn för Europan Sverige, säger Bengt Isling, ordförande i juryn för Europan Sverige.

En helhetslösning, skräddarsydd för Västerås

Bredden av idéer och angreppssätt som skickades in till tävlingen ledde till engagerade och långa diskussioner i utvärderingsarbetet.

– Både vi och juryn ser olika styrkor i förslagen och vår ambition är nu att kunna sammansmälta dem till en lösning som passar just Västerås och Mälarporten perfekt, säger Isabell L Eklund.

I januari får uppdragsgivare, jury och tävlande träffas under en prisutdelningsceremoni där också diskussion om hur förslagen kan bli verklighet inleds.

– Västerås stad är glada för möjligheten att engagera unga arkitekter från flera olika länder i projektet. Det har varit spännande att ingen vetat vem som legat bakom förslagen. I nästa steg får vi träffa de vinnande teamen och planera för ett möjligt genomförande, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör på Västerås stad.

Kontakta oss

Isabell L. Eklund

Samordnande stadsplanerare

Telefon: 021-39 74 01

@vasteras.se
Kontakt

Relaterade nyheter

Publicerad

Senast ändrad