Köldmedier

Köldmedier kan innehålla miljöfarliga fluorerade växthusgaser. Därför måste du som har anläggningar med köldmedia följa särskilda regler för att förhindra utsläpp. Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Det finns regler för att minska användningen av köldmedier och för att förhindra utsläpp.

Rapportera att du har köldmedier senast den 31 mars

Inrapporteringen av köldmedia ska göras enligt förordningen (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Aggregatet ska läckagesökas olika ofta beroende på hur stor växthuspåverkan i koldioxidekvivalenter (CO2e) köldmediet har. Om du är operatör (ägare) av en anläggning med köldmedier har du huvudansvaret för att bestämmelserna följs och för att rapporteringen genomförs.

Kom ihåg! Skicka in din årsrapport för köldmedia senast den 31 mars för föregående års förbrukning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.

Använd vår e-tjänst för rapportering

E-tjänst för rapportering, installation, konvertering och skrotning av köldmedia

Om du använder e-tjänsten kan vi hantera ditt ärende snabbare. Om du inte kan använda vår e-tjänst kan du skicka rapporten till:

 • e-post: mhf@vasteras.se eller
 • gatuadress: Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, 721 87 Västerås.

Avgift för handläggning

Observera att rapporter som skickas in per e-post eller på papper kräver mer handläggningstid, vilket kan medföra en högre avgift än om rapporten skickas via vår e-tjänst.

Läs mer om våra avgifter för handläggning

Om du inte skickar in årsrapporten eller om du skickar den för sent, betalar du en straffavgift till staten, en så kallad miljösanktionsavgift.

Innehåll i årsrapporten

Årsrapporten ska bland annat redovisa resultatet av den periodiska läckagekontrollen. Rapporten ska också innehålla uppgifter om vilka aggregat som kylanläggningen består av och om någon del av utrustningen har skrotats eller byggts om. Har du installerat några nya delar måste det också finnas med i rapporten.

Om du ska skicka in rapporter för flera anläggningar måste du rapportera varje anläggning för sig. Annars ökar handläggningstiden och vi behöver ta ut mera betalt för hanteringen av dina ärenden.

Några delar som måste vara med i rapporten

 • ägarens organisationsnummer
 • ägarens postadress
 • ägarens faktureringsadress
 • adress och fastighetsbeteckning där kylanläggningen finns
 • den totala mängden köldmedier i anläggningen
 • den totala mängden påfyllda köldmedier till följd av läckage
 • den totala mängden omhändertagna köldmedier
 • resultatet av utförda kontroller
 • datum för utförda kontroller
 • namn och kontaktuppgifter på den certifierade kylentreprenören som gjort kontrollen.

Kom ihåg! Kontrollera att du har rätt administrativa uppgifter, till exempel rätt fakturareferens och fakturaadress innan du skickar in rapporten. Det här är särskilt viktigt om du skickar in rapporten för någon annans räkning.

Periodisk läckagekontroll

Har du ett aggregat på 5 ton CO2e eller mer så är det krav på regelbunden läckagekontroll. Kommer din stationära eller mobila anläggning totalt upp i 14 ton CO2e eller mer så är det krav på att lämna in en årsrapport till tillsynsmyndigheten. Kontakta en Incert-certifierad kylfirma för läckagekontroll och sammanställning av rapporten. På INCERTonline går det att söka efter svenska f-gascertifikat utfärdade av INCERT.

Länk till webbsidan INCERTonline

För att veta hur mycket koldioxidekvivalenter (CO2e) din anläggning (fastighet) har kan du gå in på Anälggningskollen.

Länk till webbsidan Anläggningskollen

Hur ofta ska läckagekontroll göras?

Mängd

Intervall

5 ton CO2e eller mer

1 gång per 12 månader

50 ton CO2e eller mer

1 gång per 6 månader

500 ton CO2e eller mer

1 gång per 3 månader

 

Förbjudna köldmedier

Från den 1 januari 2020 får det inte ske nyinstallation av kylar eller frysar som innehåller köldmedium som har ett GWP över 2500 (till exempel R404A eller R507A). Det blir även förbjudet att fylla på kyl och frysutrustning med nytt köldmedium där anläggningens koldioxidekvivalenter (CO2e) överstiger 40 ton.

CFC

CFC får inte installeras, användas eller fyllas på efter år 2000. Exempel på F-gas med CFC är R12 och R502.

HCFC

Aggregat som innehåller mer än 3 kg HCFC får inte användas efter den 31 december 2014. Det har inte varit tillåtet för påfyllnad av HCFC i befintliga anläggningar sedan 2002. Exempel på F-gas med HCFC är R22.

Installation, konvertering, skrotning eller ägarbyte av aggregat

Innan du installerar, konverterar eller skrotar utrustning som innehåller 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer behöver du kontakta en certifierad kylfirma. Du behöver också anmäla det till oss. Det kan du göra via vår e-tjänst. Länken hittar du överst på sidan.

Ska du ta över en annan verksamhets köldmedia så behöver du anmäla ägarbytet till oss genom att mejla till mhf@vasteras.se med den här informationen:

 • fastighetsbeteckning och adress för anläggningen
 • datum för ägarbytet
 • namn och organisationsnummer till tidigare ägare
 • namn, organisationsnummer, postadress, fakturaadress, e-postadress och telefonnummer till den nya operatören

Kontakta oss

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Öppettider: Måndag - Fredag 08.00-16.00, lunchstängt 11.30-13.00

Port-Anders gata 3, ingång T3

Nå Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen via Västerås stads kontaktcenter 021-39 00 00

mhf@vasteras.se