90-plus lägenheter upphör

Från och med 1 juli 2023 krävs det ett biståndsbeslut för att få bo på servicehus. Du som har tecknat ett hyreskontrakt eller redan bor i en 90-plus lägenhet berörs inte av detta beslut. Nya hyresgäster behöver ansöka om särskilt boende.

Äldrenämnden har sedan 2019 upplåtit ett antal lägenheter för personer över 90 år. De har kunnat teckna hyreskontrakt för lägenhet i servicehus, så kallade 90-plus lägenheter som inte krävt ett biståndsbeslut för särskilt boende.

En inventering av servicehusens lokaler har visat att de inte är ändamålsenliga gällande bland annat tillgänglighet. Samtidigt finns det bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden som har god tillgänglighet samt möjligheter till gemenskap och trygghet för personer som är 65 år och äldre.

Kommuner har ingen skyldighet att tillhandahålla lägenheter för äldre utan behov av ett särskilt boende. Därför kommer Västerås stad att upphöra med 90-plus lägenheter.

Alla som redan har ett hyreskontrakt berörs inte

Du som har tecknat ett hyreskontrakt eller redan bor i en 90-plus lägenhet berörs inte av detta beslut. Däremot behöver nya hyresgäster ansöka om särskilt boende.

Vill du ansöka om särskilt boende?

Har du frågor eller vill ansöka om särskilt boende, kontakta en biståndshandläggare. Du når dem via Kontaktcenter på telefon 021-39 27 25.

Äldreboenden och servicehus

Nyhetsbild

Publicerad

Senast ändrad