Äldreboenden och servicehus

Här finns information om äldreboenden inom Västerås stad samt hur du söker och säger upp plats på äldreboende eller servicehus.

Obs! Sedan 24 oktober 2023 kan du inte ansöka om insatsen servicehus, men du kan fortfarande säga upp ditt boende om du bor på ett servicehus. Läs mer här.

Läs om vilka boenden som finns.

Så här går ansökan till

Punkt ett

Vilken vård behövs?
Det finns olika boendeformer.

Punkt två

Biståndsbeslut krävs
Kontakta
biståndshandläggare för att ansöka om plats.

Punkt tre

Ditt beslut handläggs

Punkt fyra

Du får ditt beslut

Punkt ett


Äldreboende

Äldreboende är till för dig med stort omvårdnadsbehov. Här finns personal dygnet runt som ser till dig regelbundet och kan hjälpa dig. Vissa äldreboenden är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. I äldreboenden finns lägenheter för både ensamstående och par.

Korttidsplats

Kommunen kan erbjuda så kallade korttidsplatser där du kan vistas om du har ett tillfälligt ökat vårdbehov. Det finns också trygghetsplatser och växelvårdsplatser som avlastning för anhörig som vårdar i hemmet. Det är ditt behov av vård som styr och beslut fattas av en biståndshandläggare.

Korttidsplats

Punkt två

Äldreboende är en behovsgrundad service. Det betyder att du behöver ansöka och få ett biståndsbeslut för att få en plats. En biståndshandläggare utreder dina behov och avgör om du har rätt till plats på ett äldreboende. Bedömningen görs utifrån olika faktorer, såsom din ålder, din känsla av trygghet och din allmänna hälsa. Du har inte möjlighet att välja boende kan du ändå ange önskemål.

Äldreboenden och servicehus i Västerås

Gör så här för att ansöka

Kontakta Västerås stads biståndshandläggare för att ansöka om plats på särskilt boende. Du kan ansöka genom att ringa, skicka in en blankett eller digitalt via e-tjänst. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

E-tjänst för ansökan om plats på särskilt boende

Blankett för ansökan om plats på särskilt boende Word, 206 kB.

Telefonnummer: 021-39 27 25

Punkt tre

En biståndshandläggare kontaktar dig för att ta reda på hur ditt behov ser ut. Utredningen görs inte mer omfattande än vad som behövs för att fatta ett beslut. När utredningen är avslutad gör biståndshandläggaren en bedömning av ditt behov och fattar ett beslut. Lagarna som styr är socialtjänstlagen och förvaltningslagen. Beslutet skickas till dig med posten och din ansökan kan antingen beviljas eller avslås

Vad kostar det?

Information om avgifter finns samlade här:

Avgifter för omsorg, stöd och hjälp

Den som flyttar från egen bostad till ett äldreboende kan ha rätt till viss nedsättning av avgiften vid dubbla boendekostander. Läs mer och ansök via blanketten nedan.

Ansökan om nedsättning av avgift vid dubbla boendekostnader Word, 217.5 kB.

Punkt fyra


Om din ansökan beviljas

Om din ansökan har beviljats erbjuds du plats på ett boende. Vanligtvis erbjuder vi dig en plats inom tre månader. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål.

Om du tackar nej till beviljad insats

Om du tackar nej till erbjudet boende mer än en gång kommer handläggaren att kontakta dig för att ta reda på varför.

Om du befinner dig på en korttidsplats och tackar nej till en plats på ett särskilt boende behöver du lämna korttidsplatsen och vänta på ett nytt erbjudande hemma.

Om din ansökan avslås kan du överklaga

Om du får avslag och inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din biståndshandläggare kan hjälpa dig med detta. Din överklagan måste ha kommit in till Västerås stad inom tre veckor från att du tog del av beslutet.

Information om hur du överklagar ett beslut

Bostadstillägg

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten.

Läs mer om bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webbplats

Uppsägning och anmälan av flytt

Du anmäler flytt mellan boenden eller säger upp ett hyresavtal för serviceboende/äldreboenden med hjälp av vår e-tjänst. Vid eventuella frågor och funderaringar, kontakta oss via hyresadmin@vasteras.se.

E-tjänst för anmälan av flytt mellan boenden eller uppsägning av hyresavtal för serviceboende/äldreboenden

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Äldre som använder surfplatta.

Välfärdsteknologi

I Västerås stad gör vi det möjligt för de som bor på äldreboende eller servicehus att ta del av pågående teknikutveckling. Att använda ny teknik utifrån det egna behovet stärker integritet, delaktighet och aktivitetsförmåga.

Välfärdsteknologi för äldre

Äldreboenden och servicehus i Västerås

Här kan du läsa mer om stadens äldreboenden, med mera. Du har inte möjlighet att välja boende, men du kan ange önskemål. Sedan oktober 24 oktober kan du inte ansöka om insatsen servicehus.

Jämför äldreboenden

Äldreguiden finns på Socialstyrelsens webbplats.

Äldreguiden

Äldreboenden

Servicehus

Servicehusen i Västerås är fortfarande i drift, med sedan 24 oktober 2023 kan du som kund inte längre ansöka om insatsen servicehus. Läs mer här: Information om beslut kring insatsen servicehus - Västerås (vasteras.se)

Boenden som har lägenheter för personer med demenssjukdom

Korttidsplats

Gryta demenscentrum

Zethelius korttidsenhet

 

Trygghetsboende

Du behöver inte ha biståndsbeslut från Västerås stad för att ansöka om trygghetsboende.

Här kan du se vilka trygghetsboenden som finns runt om i Västerås: Trygghetsboende i Västerås (seniorval.se)

Kontakta oss

Kontaktcenter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör hemtjänst, bostadsanpassning och boenden och övrig hjälp till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Vi värnar om dina synpunkter. De är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och hos oss är det Kontaktcenter som tar emot dessa. Vänligen fyll i formuläret för att vidarebefordra dina synpunkter på verksamheten. Tack!

Formulär för synpunkter och klagomål

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30. Telefonnummer: 021-39 27 25

kontaktcenter@vasteras.se
Kontakt

Relaterade dokument

Nytt i Västerås

 • 19 juni 2024

  SM-veckan invigs onsdag 26/6

  Sommarens stora idrottsevenemang äger rum mitt i Västerås. 28 olika idrotter gör upp om SM-titlarna den 26–30 juni. Onsdag 26 juni klockan 11.00 invigs SM-veckan i Västerås.

 • 30 maj 2024

  Väskförbud på Djäkneberget vid nationaldagsfirandet

  Utifrån den höjda terrorhotsnivån har Polismyndigheten fattat beslut om väskförbud på större evenemang i Sverige. Det kommer i år att även gälla vid nationaldagsfirandet på Djäkneberget den 6 juni, med totalt väskförbud på gräsytan framför scenen.

 • 30 maj 2024

  Kultur för äldre på mötesplatserna i sommar – hela programmet

  Sedan 2020 har alla äldreboenden och mötesplatser för äldre erbjudits underhållning under sommaren. Det blev genast en succé som Västerås stad har drivit vidare sedan dess. Årets sommarprogram startar den 10 juni. Sommaren 2024 bjuder på 185 program på 38 olika platser – både privata och kommunala äldreboenden samt de fem öppna mötesplatserna för äldre på Bäckby, Malmaberg, Råby, Rönnby och Hjärtpunkt Skiljebo, dit alla äldre är välkomna. Här kan du läsa mer om de olika föreställningarna och se när och på vilken mötesplats de framförs. För programmet på servicehus och äldreboenden hänvisas till respektive boende.

 • 30 maj 2024

  Traditionen med sommarturné för äldre i Västerås fortsätter!

  Sedan 2020 har alla äldreboenden och mötesplatser för äldre erbjudits underhållning under sommaren. Det blev genast en succé som Västerås stad har drivit vidare sedan dess. Årets sommarprogram startar den 10 juni.

Fler nyheter

Det här händer i Västerås