Ett steg närmare nya bostäder i Gäddeholm

Nu är en detaljplan, dp 1933, som visar hur Gäddeholm kan växa med bland annat nya bostäder på granskning.

En detaljplan bestämmer vad som får byggas inom ett område och när det är granskning går det att lämna synpunkter på planen.

Den här detaljplanen visar hur nästa etapp Malmbacken i Gäddeholm kan växa med nya hus, radhus/parhus och lägenheter i mindre flerbostadshus, förskolor och lekplats. Planen har bearbetats och ändrats efter de synpunkter som kom in under samrådet, bland annat finns nu möjlighet att bygga två förskolor istället för en samt så har mer naturmark sparats och planen visar även hur en lekplats kan byggas.

En annan detaljplan, dp 1911, som visar hur en ny väg kan byggas mellan Gäddeholm och Frösåker är också på granskning nu. Syftet med vägen, som också har en separerad gång- och cykelbana är bland annat att få en mer trafiksäker väg mot Irsta, Västerås och E18.

Illustrationen visar tänkta Frösåkersvägen från nya bostadsområdet Malmbacken i Gäddeholm till Kärrbolandet.

Illustrationen visar tänkta Frösåkersvägen från nya bostadsområdet Malmbacken i Gäddeholm till Kärrbolandet. (Klicka för större bild.)

vasteras.se/tycktill kan du läsa mer om de båda detaljplanerna.

 

Publicerad

Senast ändrad