Kom om lyssna på föreläsning om beredskap

Vecka 39 arrangeras Beredskapsveckan. Då kan du bland annat lyssna på en föreläsning om hur du kan förbereda dig för kris.

Beredskapsveckan arrangeras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och är en del av arbetet med att stärka Sveriges krisberedskap och totalförsvar. Veckan som är en årlig informationsinsats ska öka människors motståndskraft inför kriser och krig. I Västerås kan du bland annat komma och lyssna på en föreläsning om beredskap. Den arrangeras i Rudbeckianska gymnasiet klockan 18.15 till 21.15 den 27 september. Du kan anmäla dig här:

Stadshuset i Västerås. Konstverket tjuren syns i förgrunden. 

Anmälan till försvarsutbildarnas föreläsning

Läs mer här.

Under kvällen kommer vi också att öva på att aktivera en av våra trygghetspunkter. En trygghetspunkt är en samlingslokal vi kommer att kunna använda vid kris för att stötta dig med sånt du behöver. Mer om hur vi jobbar med beredskap kan du läsa här:

Trygg och säker

Västerås stad genomför ett antal aktiviteter under veckan.

Till exempel kommer skolköken att öva på att laga mat utan el och vatten en dag under vecka 39. Det innebär att barn och elever kommer att serveras kall frukost och lunch på övningsdagen. Vilken dag det är bestämmer skolan lokalt. Samtliga förskolor och skolor som har bemanning från restaurangenheten kommer att delta i övningen förutom vissa förskolor som har egen kökspersonal.

Syftet med att restaurangenheten övar även i år är medarbetarna ska få träna på att laga mat med sämre förutsättningar samt att barn och elever ska få uppleva hur en måltid kan se ut när man lagar mat utan el och vatten. Målet är att medarbetarna ska få kunskap och dra lärdomar om hur vi kan och bör agera vid till exempel strömavbrott eller i en krissituation.

Publicerad

Senast ändrad