Vi vill veta hur trygga västeråsarna känner sig

Med start idag 2 oktober skickar vi ut en undersökning om trygghet. Vi skickar trygghetsundersökningen via sms till cirka 20 000 västeråsare. Det är en del i stadens arbete med trygghetsskapande insatser. Resultaten hjälper oss att prioritera var vi behöver fler trygghetsskapande insatser.

Under två veckor, den 2-16 oktober, genomför Västerås stad en undersökning om trygghet bland invånarna. Undersökningen skickas till slumpvis utvalda västeråsare mellan 16 och 84 år. Den skickas ut via sms med Västerås stad som avsändare.

För att du ska veta att sms:et kommer från oss och att länken till enkäten är säker att klicka på, kan du dubbelkolla att länken där du ska svara ser ut så här: https://url.ip1.net/xxxxxx (unika siffror/bokstäver i slutet).

Västerås stad genomför undersökningen för att ta reda på hur vanligt det är att boende i Västerås känner sig trygga eller otrygga. Vi vill också ta reda på om det finns platser i kommunen som upplevs särskilt otrygga.

Så här ser SMSet från oss ut

Resultaten hjälper oss att prioritera var vi behöver fler trygghetsskapande insatser. Vi presenterar de övergripande resultaten när vi sammanställt undersökningen. Det här är andra året som vi genomför samma undersökning och vi får nu också möjlighet att jämföra resultaten.

När vi har genomfört trygghetsvandringar på Bäckby och i Västerås city har vi utgått från svaren i undersökningen, och tittat på otrygga platser och varför platsen är otrygg. Vi har också konkret tittat på vad de som svarade på undersökningen upplevde var otryggt på lekplatser. Så har vi kunnat använda svaren som underlag för åtgärder på lekplatserna.

Du kan läsa mer om undersökningen på sidan vasteras.se/trygghet.

Publicerad

Senast ändrad