Mät radon i din bostad under vintern

Under november skickar vi ut brev till alla småhusägare som uppmätt höga radonhalter i sina bostäder. I brevet påminner vi om att göra en ny mätning nu under vintern. Om nivån fortfarande ligger över riktvärdet är det viktigt att försöka sänka den.

Vad är radon?

Radon är en gas som varken syns, smakar eller luktar och som framför allt finns i marken. Höga halter av radon i bostadsluften ökar risken att drabbas av lungcancer. Det är därför viktigt att fastighetsägare ser till att radonhalten ligger under riktvärdet. Riktvärdet är på 200 Bq/m3 luft.

Enkelt att mäta

Det är enkelt att mäta radon i inomhusluften. Du placerar minst två dosor i ditt hem i minst två månader. Mätsäsongen är från oktober till och med april månad.

Läs mer om radon och hur du beställer mätdosor på www.vasteras.se/radon.

Har du frågor? Hör av dig till Kontaktcenter på

Telefon: 021- 39 00 00 och

E-post: kontaktcenter@vasteras.se

Publicerad

Senast ändrad