Påminnelse om att vi västeråsare har en broschyr om hemberedskap

Om du vill ha tips om hemberedskap påminner vi om att vi har tagit fram en broschyr med information om bland annat det.

Här kan du ladda ner broschyren Pdf, 2.7 MB.. Du kan också hämta den i stadshusentrén på Fiskartorget.

På sidan Trygg och säker hittar du mer information om hur du kan förbereda dig i hemmet inför en kris i samhället. Där finns också information om våra trygghetspunkter till exempel.

Broschyren skickades ut till alla hushåll i Västerås under november 2022.

Framsidan till broschyren Om krisen eller kriget kommer
Broschyr, Om krisen eller kriget kommer.

Publicerad

Senast ändrad