Föräldrautbildningen Föräldraskap i Sverige startar till våren

Familjecentrum erbjuder föräldrakurser i programmet Föräldraskap i Sverige under våren. En kurs är på svenska med arabisk tolk och en på svenska med somalisk tolk.
Den är för föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige och har barn mellan 0 och 18 år .

Syftet med programmet är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige och möjlighet till gruppdiskussioner. Innehållet är baserat på FN:s barnkonvention, forskning och lagstiftning, liksom kartlagda behov hos nyanlända föräldrar. Utbildningen tar upp hur det är att vara familj i nytt land, föräldrars rättigheter och skyldigheter, jämställdhet och hur exempelvis förskola, skola och vård fungerar.

En pappa som håller sin dotter i famnen.

Läs mer om utbildningen och anmälan: Föräldraskap i Sverige

Publicerad

Senast ändrad