Visa sökformulär

Sätra – en ny hållbar stadsdel i Västerås

Sätra flygfoto

Förslag på hur vattenparken på Sätra kan komma att se ut. Illustration: Tovatt Architects & Planners och Mandaworks AB

Västerås stad utvecklar Sätra – en ny stadsdel mellan Norra Erikslund och Brottberga, precis i kanten av staden. Framkanten, om du så vill. För Sätra blir något extra. Här möts natur och stad, individer och generationer, återbruk och innovationer. Ledordet är hållbarhet.

Visionen för Sätra

  • Det är lätt att leva hållbart på Sätra
  • Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap
  • Sätra är tryggt och tillgängligt

Sätra får ungefär 2 000 bostäder i olika storlek, allt ifrån radhus och villor till större flerbostadshus. Ambitionen är en stadsdel med plusenergihus, lågtempererad fjärrvärme och solpaneler. En modern version av den klassiska trädgårdsstaden, med en lummig park som en grön midja genom området. Sätra ger möjlighet till kreativ stadsodling och rekreation i vacker miljö.

Fördjupning av översiktsplan för Sätra, föp 68

Tidplan

Preliminärt kommer byggstarten för infrastruktur att vara under 2021. Byggstart för bostäder kommer något år senare och förhoppningsvis kan de första invånarna på Sätra flytta in i slutet av 2023.

Kvalitetsprogram för Sätra

Läs mer om morgondagens stadsdel och mötet mellan människa och miljö:

https://www.vasteras.se/download/18.4096a1e8175d74d083d371c0/1606478648550/Sätra Kvalitetsprogram.pdf Pdf, 69 MB.

Nu har vi satt spaden i jorden!

Onsdagen den 8 december kl 11.30 var det dags för det första spadtaget i Sätra - och detta med elektrisk grävmaskin. Bakom spakarna satt Jesper Brandberg (l), kommunalråd och ordförande i fastighetsnämnden. Medverkade gjorde även Niclas Gunnar, vd Mälarenergi och Johan Nilsson, vd SVEAB anläggning. Projektledaren Ulf Edvardsson hälsade 30-talet åskådare välkomna i första steget mot Västerås nya hållbara stadsdel.

Första spadtaget för Sätra i elektrisk grävmaskin.

Nu har vi satt skopan i jorden för Västerås nya stadsdel!

Saker att se och höra under vår och sommar 2022

Vid Vallbyleden/Lavegatan har anläggningsentreprenören sin arbetsbod och även containrar, kranar, skyltar och stängsel - allt som behövs för arbetets drift. Arbetsboden flyttar från området efter semestern.

Under månadsskiftet januari-februari 2022 ökar vi framkomligheten för framtiden och inleder röjningsarbetet för planerade gator och vägar för gång, cykel och elbil.

Vi banar väg för infrastrukturen inom Sätra genom sprängningsarbeten i månadsskiftet februari-mars som pågår fram till semestern. I samband med arbetet finns även en riskanalys för omgivningspåverkan. Entreprenören kontaktar berörda fastighetsägare.

Nu har vi sprängt klart!

Under mars och april har vi sprängt för Sätras nya bussgata och nu är arbetet avslutat.


Omledning av Norrleden: vi bygger rondeller

Nu förbereder vi gator och vägar för morgondagens Sätrabor! Vi har startat arbetet med de första två rondellerna vid Norrleden i höjd med Sätra, därefter ytterligare en rondell vid Vallbyleden. Den första etappen är klar första veckan i juli och arbetet fortsätter sedan under hösten 2022. Vid årsskiftet 2022-2023 inleder vi arbetet med den tredje rondellen vid Vallbyleden. Medan arbetet pågår sker omledning av trafiken på Norrleden i höjd med Sätra.


Fortsatt arbete med kalkcementpelare i helgen

Under våren 2022 har vi arbetat med kalkcementpelare på Sätra. Helgen vecka 19 fortsätter arbetet med pelarna som stabiliserar marken inför byggstarten vid årsskiftet 2022-2023.


Hållbara hållplatser under 2024!

Trafikverket ger nu stöd till Västerås stad för öka möjligheterna för invånarna att resa kollektivt och cykla. En av satsningarna i stödpaketet från Trafikverket är bussgatan i Sätra. Det innebär att framtidens Sätrabor kan välja cykeln eller ta bussen för en hållbar miljö. Första turen från Sätras hållbara busshållplatser sker under 2024.

Fontän i snäckform.

Illustration: Sweco Architects. Bildupphovsrätt: Lisa Jeannin

Vila vid Källan

Kulturnämnden har den 24 maj beslutat om att genomföra Lisa Jeannins skissförslag med titeln Källan som konstverk för Vattenparken i Sätra. Källan är ett nytt fontänverk för västeråsarna att uppleva och använda. Den interaktiva skulpturen kombinerar livets kretslopp med snäckan som symbol. Vi inleder arbetet med Källan i Sätra under hösten 2023.

Sprängningsarbeten längs Norrleden

Med start måndag 30 maj fram till den 10 juni genomför Västerås stad och Sveab sprängningar vid Lillhäradsvägen i Västerås. Sprängningarna sker med anledning av pågående rondellbygge vid Norrleden i höjd med Sätra. Vi har planerat preliminärt två sprängningar per dag. Sprängningsarbetet innebär att vi stänger trafiken under 1 minut i båda riktningar för varje sprängningstillfälle.

Hejdå S, Ä, T, R, A!

Vi tackar de färgglada bokstäverna som under flera år mött bilister på Norrleden i höjd med Sätra. Från och med nu möter en vinkande hand bilisterna vid Sätras första etapp (mot Brottberga) och södra etappen (mot riksväg 66).

En stor skylt med en vinkande hand.

Ny skylt vid Sätra. Foto: Charlotte Edberg, PQ Projektledning.

Detaljplanen för etapp 1

I slutet av 2020 var Sätras första detaljplan, dp 1913, ute på granskning. Den 6 maj 2021 har Byggnadsnämnden och kommunfullmäktige beslutat godkänna detaljplanen. Detaljplanen vann laga kraft den 9 september 2021 och därmed kan arbetet med en ny hållbar stadsdel komma igång.

Detaljplan för Sätra etapp 1, dp 1913

Mäter Sätra i alla väder

Klimatförändringar med ökade temperaturer och ökade vattennivåer – nu tänker städerna klimatanpassat i planering och byggande av nya stadsdelar. På nya stadsdelen Sätra i Västerås finns nu en vädersensor som ska ge ledtrådar till framtidens hållbara byggande och boende.

I skogsgläntan intill den nya dialogplatsen vid Sätra, strax vid knuten av det röda soldattorpet, finns en vädersensor som mäter temperatur, luftfuktighet och vindstyrka i realtid. Arbetet med värmesensorn är en av flera aktiviteter inom samverkansprojekt, MuKlis, mellan Västerås, Stockholm och RISE för klimatanpassad stadsmiljö. Projektet, där Sätra ingår som fallstudie, handlar om hur städerna lokalt och nationellt möter framtidens klimatutmaningar – från stekande hetta till skyfall.

Man framför stolpe med vädermätare, mannen tittar på sin dator.

Art Branny, klimatforskare vid Stockholms universitet, intill den nya vädersensorn i Sätra.

 

Välkommen till nya dialogplatsen!

I skogsbrynet vid det 130 år gamla soldattorpet ligger den nya dialogplatsen i Sätra. Under våren har Västerås stad tillsammans med PQ Projektledning gjort i ordning platsen med odling och sittbänkar.

Kring soldattorpet finns en grillplats, odlingslådor kring torpet och sittbänkar. Platsen ger en bra utsikt över det framväxande Sätra strax intill – en mötesplats för boende och förbipasserande under alla årstider.

Efter sommaren finns även en karta på plats vid dialogplatsen, där bygget av Sätras första etapp går att följa år för år.

Rött torp med sittbänkar och en trädgård.

Foto: Dan Linder

Karta över Sätra i 3D

Du kan nå kartan genom att klicka på bilden.

Utforska detaljplan 1 för Sätra i 3D ‑­ klicka dig runt i området

Via bilden nedan når du en 3D-karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem.

Använd en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda enklare att använda. Du kan nå kartan genom att klicka på bilden. I Stadshusentrén finns också en fysisk modell över Sätra.

 

 

 

Karta med indelning av markanvisningar för Sätra, detaljplan 1

Preliminär indelning av markanvisningar för Sätra, detaljplan 1

Markanvisningar

Västerås stad bjuder in marknadens aktörer till markanvisning för bostadsbebyggelse inom Sätraområdet och den första norra detaljplanen, dp 1913. Inom den första detaljplanen kommer det att finnas flera markanvisningsetapper. Varje etapp kommer att ha lite olika fokus och olika typer av bebyggelse, såsom flerbostadshus, rad-, par-, och kedjehus.

En övergripande utgångspunkt för markanvisningarna är Västerås stads arbete med Sätra som en hållbar stadsdel. För att förtydliga innebörden av hållbarhet i stadsbyggnadsidén för Sätra har Västerås stad tillsammans med Mälarenergi tagit fram en manual som ett komplement till markanvisningarna för Sätra.

Sätra - Hållbarhetsmanual för byggaktörer Pdf, 6 MB.

Markanvisningsetapperna kan sedan delas upp i flera områden, eller lotter, som fördelas vid olika tillfällen.

Kartan visar en preliminär indelning av markanvisningsetapperna på Sätra i detaljplan 1.

Via länken kan du läsa mer om pågående, avslutade och kommande markanvisningar. Markanvisningar


Sätras dialogplats med lekande barn och informationsskylt

Sätras dialogplats

Nyfiken på Sätra? Välkommen till en plats i skogen!

I den delen av Skogen som ligger närmast Eriksborg har vi skapat en mysig grillplats där du kan lära känna Sätra. Vi kallar det dialogplats för att vi vill prata med er västeråsare om Sätra där! När du blickar ut över åkern från platsen tittar du på det som en dag ska bli bostadsområdet Sätra. Du är hjärtligt välkommen för en lugn stund, lek och grillning. Passa samtidigt på att lära dig lite mer om Sätra och om några som bor här redan idag – fladdermössen!

Dialogplatsen ligger vid motionsspåret i skogen mellan Eriksborg och Sätra. Om du kommer med bil från E18-hållet svänger du höger i rondellen vid Ica Maxi. Parkera sedan i den nordvästra delen av parkeringen vid gamla Västra sjukhuset, nuvarande Internationella Engelska Skolan. Det är en promenad på några hundra meter till dialogplatsen och det går bra att rulla barnvagn och rullstolar hela vägen fram.

Obs! Just nu är det lite svårare än vanligt att komma till dialogplatsen. Den delen av skogen som är mot Engelska skolan tillhör en annan detaljplan än Sätra och där pågår just nu bygget av flerbostadshus. Om du har skolan bakom dig och går mot höger så kommer du till en promenadväg som också leder dig till dialogplatsen.

På kartan ser du var platsen ligger.

Hitta hit

Hitta hit

Prenumerera på meddelanden från Sätra

Vill du få ett meddelanden om det händer något nytt? Prenumerera gärna på våra uppdateringar genom att ange din e-postadress i fältet nedan. Vi sparar och använder mejladressen i syfte att skicka ut information när vi uppdaterar sidan. Observera! Avsändaren heter Sitevisionproduktion@vasteras.se och ämnet Sätra.

Hantera prenumeration

Kontakta oss

Felix Blomstergren

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Telefon 021-39 32 56

Ulf Edvardsson

Projektledare

Teknik- och fastighetsförvaltningen

Det här händer i Västerås

  • Webbinarium: Hållbart resande

    Hur kan du som arbetsgivare eller privatperson bidra till bättre folkhälsa och minskad miljöpåverkan? Genom att resa och pendla mer hållbart. Välkommen till ett lunchwebbinarium som bjuder på allt från stå uppkomedi till den senaste forskningen om miljövetenskap, hälsovetenskap och beteendeförändrin...

Nytt i Västerås

  • Miljövänligare asfalt på Björnön

    På Björnön lades på onsdagen asfalt där en del av det oljebaserade bindemedlet bitumen bytts ut mot en restprodukt från skogen. Under fem år ska försöket med miljövänligare asfalt utvärderas.

Text

Text