Visa sökformulär

Sätra – en ny hållbar stadsdel i Västerås

Sätra flygfoto

Förslag på hur Sätra kan komma att se ut. Illustration: Towatt Architects & Planners, Mandaworks

I den nordvästra delen av Västerås bygger vi en ny hållbar stadsdel där du som invånare får närhet till både stad och natur, butiker och service. På Sätra blir gröna mötesplatser, stadsodling och hållbarhet en del av din vardag.

En stadsdel med det bästa från stad och land

Västerås stad har tagit fram en vision för Sätra, som genomsyrar arbetet och planeringen:

 • Det är lätt att leva hållbart på Sätra
 • Sätraborna är stolta över sin stadsdel och känner gemenskap
 • Sätra är tryggt och tillgängligt

Vi vill att de boende på Sätra ska få det bästa från både stad och land – närhet till skog och landsbygd och samtidigt nära till butiker på Erikslund och nöjen i Västerås city. Vi vill bygga in gröna mötesplatser och urban odling och bland annat skapa moderna och vackra lösningar för rening av dagvatten. Sätra ska bli en stadsdel med plats för ca 2000 - 2500 bostäder.

En viktig förutsättning för att bygga en hållbar stadsdel är en väl fungerade kollektivtrafik och goda förutsättningar för gående och cyklister. Vi planerar därför i ett tidigt skede för att en god kollektivtrafik och gång- och cykelbanor ska finnas på plats redan vid inflyttning.

Västerås stad har ett nära samarbete med Mälarenergi och Mälardalens högskola för att tillsammans få fram smarta och energieffektiva lösningar för framtidens bostadsområde.

Här kan du läsa den fördjupade översiktsplanen för Sätra

Var ligger Sätra?

Stadsdelen Sätra ligger i den nordvästra delen av Västerås, fyra kilometer från Västerås centrum. Området gränsar till Surahammarsvägen och Erikslund i väster, Norrleden i norr, stadsdelen Brottberga i öster och Hagaberg och Eriksborg i söder. Idag består området till största delen av skog och åkermark med några få bostäder. En viktig del i planeringen av Sätra är att bevara så mycket skog som möjligt. Vissa skogspartier kommer att bebyggas men den allra största delen kommer att finnas kvar.


Hitta hit

Hitta hit

Utforska Sätra i 3D ‑­ klicka dig runt i området

Via bilden nedan når du en 3D-karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Tänk på att 3D-modellen endast visar ett förslag på hur Sätra skulle kunna se ut. De exakta detaljerna tas fram i den kommande detaljplanen.

Använd en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda enklare att använda. Du kan nå kartan genom att klicka på bilden eller besöka visualiseringsbordet i Stadshuset.

Klicka på bilden för att komma till den interaktiva kartan över området.

Du kan nå kartan genom att klicka på bilden eller besöka visualiseringsbordet i Stadshuset. Klicka på informationspunkterna på kartan för att ta reda på mer om projektet.

Vanliga frågor

Hur ser tidplanen ut för byggnationen av Sätra?

En exakt tidplan går inte att ge i det här skedet. Preliminärt kommer byggstarten för infrastruktur att vara under 2021. Byggstart för bostäder ligger ytterligare något år senare.

Vilken typ av bebyggelse kommer Sätra att ha?
Inriktningen är att Sätra ska ha en varierad bebyggelse med flerbostadshus, radhus, mindre parhus och villor. Bebyggelsen ska passa väl in i den varierade natur som finns på Sätra och ska komplettera den bebyggelse som finns i de omgivande stadsdelarna.

Hur gör jag för att köpa en tomt på Sätra?
Tomterna och småhusen på Sätra kommer att erbjudas via Tomt- och Småhuskön hos Bostad Västerås. Fördelningen av tomterna sker i den turordning sökande registrerats i Tomt- och Småhuskön och enligt de gällande tomtköreglerna. Det kommer att ta ytterligare några år innan tomterna på Sätra är ute till försäljning. På Bostad Västerås webbplats kan du läsa mer och anmäla dig till Tomt- och Småhuskön.

Länk till Bostad Västeråslänk till annan webbplats

Hur gör jag för att köpa eller hyra en lägenhet på Sätra?
Hyreslägenheterna kommer att förmedlas av de olika byggherrarna eller av Bostad Västerås. Vilka byggherrar som kommer att bygga på Sätra är idag inte klart, utan det vet vi först när en markanvisning har gjorts. Bostadsrätter brukar säljas av byggherrarna själva eller av mäklare.

Länk till Bostad Västeråslänk till annan webbplats

Hur involverar ni medborgarna i planeringen?
Under sommaren 2018 genomförde vi en invånardialog med fokus på att få in idéer kring hur vi på bästa sätt utformar fina och användbara områden för rekreation. Där fick vi in ca 250 idéer och synpunkter från er som lever och bor i området. Formellt samråd för den fördjupade översiktsplanen pågick mellan 22 november 2018 och 21 januari 2019. Alla var då välkomna att skicka in sina synpunkter på förslaget. Mellan den 1 november 2019 och 31 januari 2020 ställdes den fördjupade översiktsplanen ut för granskning och då hade du ytterligare en möjlighet att tycka till.

Läs sammanställningen av invånardialogenPDF

Vad händer med de hus som finns i området idag?
Idag finns några fastigheter och vår ambition är att dessa ska bevaras och på ett varsamt sätt integreras i den nya bebyggelsen.

Vad händer med skogen, kommer den att finnas kvar?
Skogen kommer att bevaras i största möjliga mån. Dels är den en stor tillgång för de som bor på och runt Sätra och dels finns höga biologiska värden som ska bevaras. Skogen är bland annat hem för spillkråkan, vår största hackspett, som är relativt ovanlig i våra trakter.

Vissa delar av skogen, framför allt delar som kan betraktas som mer oländig och därmed mindre användbara för rekreation, kommer att bebyggas.

Vad händer med fornlämningarna i området?
I juni 2018 påbörjade arkeologer utgrävningar i området. Vi vet att det finns mycket fornlämningar i området och kommer till exempel att bevara ett gravfält som har ett stort bevarandevärde. De fynd arkeologerna gör under utgrävningen kommer att tas omhand och lämnas till museum.

Kommer det att finnas någon skola, förskola, idrottshall eller idrottsplats?
Ja, allt detta kommer att finnas i den nya stadsdelen.

Varifrån kommer namnet Sätra?
Sätra (alt. namnformer är Sätran, Sätrarna och Sätrarne) var från 1820 ett torp under Brottberga. Innan dess var området en slåtteräng. Säter verkar i östra Sverige ha betytt "utmarks äng eller skogsäng". Sätra passar bra som ett samlingsnamn för ett nytt område i denna genuina och tidigt brukade jordbruksbygd.


Kontakta oss

Marie Malmström

Planarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen

Det här händer i Västerås

 • Välkommen på lunch@expectrum 4 oktober!

  Helena Nordström är en av Sveriges främsta experter på platsmarknadsföring och kan konsten att marknadsföra en plats. Hon är grundare av Placebrander och en spännande TEDx-talare och författare som har jobbat med ett 40-tal platser på lokal, regional och nationell nivå. Kom och lär dig knepen för at...

 • Invigning Övre Talltorpsparkens lekplats

  Övre Talltorpsparkens lekplats i Talltorp har renoverats helt och fått ny spännande lekutrustning. Kom och hjälp oss inviga den. Vi bjuder på bullar, saft och kaffe.

Nytt i Västerås

 • Samverkan ska stoppa sjögull

  Sjögull är en snabbt växande invasiv art som kan täcka stora delar av en sjö eller ett vattendrag. Livet under ytan påverkas negativt då det blir för lite solljus i vattnet. Mälaren är drabbad av sjögull i stor utsträckning. Därför pågår just nu ett samverkansprojekt där flera parter tillsammans bek...

 • Västerås stad köper mark för fler bostäder

   Västerås stad köper drygt 30 hektar mark utanför Barkaröby, sydväst om Västerås tätort för att möjliggöra byggnation av omkring 400 bostäder, i huvudsak enfamiljshus.Det beslutade fastighetsnämnden på tisdagseftermiddagen. Säljare är flera privatpersoner.

Hjälpte informationen på denna sida dig?