Barn och unga är prioriterade under 2024

Alla barn och unga ska ha förutsättningar att känna framtidstro och lyckas. Under det kommande året fokuserar Västerås stad på stöd och lärande. Att barn och unga på olika sätt ska prioriteras under år 2024 framgår av budgeten och Västerås stads övergripande mål.

Sex stycken barn sitter utomhus på en lekställning.

Under det kommande året fokuserar Västerås stad på barn och unga. Vi arbetar för att skapa en bra grund att stå på i våra fyra skolformer - förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Vi arbetar för att barn och unga även fortsättningsvis ska ha möjlighet att regelbundet delta i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.

Förutsättningar under året

De pedagogiska verksamheterna kommer att ha samma förutsättningar som tidigare att arbeta vidare med att stärka barn och ungas möjligheter i skolan. Vi befinner oss i en tid med ekonomiska utmaningar men i budgeten står det att barn och unga ska prioriteras. De pedagogiska verksamheterna kommer därför inte att ha några krav på besparingar.

I en utmanande ekonomisk tid är det glädjande att vi i Västeråsmajoriteten kan lägga ett tydligt fokus på barn och unga, säger kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (S). Att vi väljer att inte spara på de pedagogiska nämnderna är ett närmast unikt besked i kommunsverige. Genom detta sänder vi en tydlig signal om vår övertygelse att barn och unga utgör grunden för ett starkt och hållbart Västerås.

Under året kommer Västerås stad även att avsätta resurser för att arbeta med insatser som skapar trygghet för barn och unga. Vi kommer i första hand att fokusera på de västra stadsdelarna.

Vi strävar efter att leverera vårt välfärdsuppdrag på bästa sätt, säger stadsdirektör Helene Öhrling. Samverkan och effektiva arbetssätt är kärnan i vår prioritering av barn och unga under år 2024. Tack vare den här budgeten kan vi skapa utrymme för våra verksamheter att prioritera lärande och trygghet. Barn och unga får därför möjlighet att utvecklas i Västerås.

Så arbetar vi för barn och unga

Vi arbetar för att skolan ska vara en trygg och meningsfull plats där du som barn och ung kan utvecklas utifrån dina förutsättningar. Det ska vara roligt att lära sig nya saker. Vi arbetar bland annat för delaktighet, god hälsa och språkutveckling.

Västerås stad arbetar också för att du ska känna dig trygg och ha möjlighet att göra din röst hörd. När du deltar i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter får du en meningsfull fritid, gemenskap och verktyg för att uttrycka dig.

Aktiviteter

Västerås stad har uppgifter som vi ska göra för invånarna som ingår i vårt kärnuppdrag. Vi ska till exempel göra det möjligt för barn och unga att gå i skolan. Utöver det så arbetar vi med andra initiativ och aktiviteter för invånarna. Det gör vi för att förbättra levnadsvillkoren och livskvaliteten för västeråsarna.

Under år 2024 kommer Västerås stad att genomföra flera aktiviteter för barn och unga. Här kan du läsa om några av dem:

  • Möjlighet att söka sommarlovspraktik. Västerås stad kommer att erbjuda totalt 500 platser under sommaren 2024. Förra året erbjöd vi 250 platser.
  • Sommarlovskort med fria bussresor inom Västerås kommun för barn och ungdomar.
  • Möjlighet att söka till MBU – Människan bakom uniformen. Det är en utbildning där du som är mellan 15-20 år får lära känna personer som arbetar inom uniformsyrken och även prova på deras yrken.

Mer information

Läs mer i årsplanen om resursfördelningen kopplat till barn och unga samt inom andra områden.

4 - Årsplan 2024-2027.pdf (vasteras.se)

Läs mer om sommarlovspraktik:

Sommarjobb - Västerås (vasteras.se)

Läs mer om MBU - Människan bakom uniformen:

MBU - Människan bakom uniformen

Rekommenderade nyheter

    Sidan uppdaterades den