Öster Mälarstrand

Öster Mälarstrand har under de senaste årtiondena förvandlats från ett industriområde till ett härligt område med närhet till Mälaren, staden och vacker natur. Här ligger Poesiparken, Lasse Färnlöfs plats, Notuddsparken, Kokpunkten, Kokplattan och många andra platser som ligger västeråsarna varmt om hjärtat. Hela stadsdelen genomsyras av tanken om hållbarhet, såväl ekologisk som social.

Foto: Michael Perlmutter

Ljudvandring om Öster Mälarstrand

Västerås stads första ljudvandring handlar om Öster Mälarstrand.
Poesipark, äventyrsbad, moderna hus, rekreation och folkliv. Öster Mälarstrand är verkligen något helt annat idag än det var när tankarna om att bygga bostäder föddes för 30 år sedan. Nu släpper vi en ljudvandring där vi berättar hur Öster Mälarstrand har gått från att vara ett slutet industriområde till att bli en livfull modern stadsdel. En historia om hur en stad växer och utvecklas.

Ladda ner den helt nya appen Västeråsguide till din telefon från App store eller Google play.

Västeråsguide med ljudvandring på Öster Mälarstrand

Upptäck Öster Mälarstrand i 3D - klicka dig runt i området

Via länken nedan når du en karta där du kan klicka på olika platser i området och få mer information om dem. Kartan uppdateras löpande. Tänk på att använda en bra internetanslutning och webbläsaren Chrome, så går sidan snabbare att ladda och fungerar bättre.

3D-karta för Öster Mälarstrand

Bild på 3D-kartan för Öster Mälarstrand

Detta händer i området härnäst...

Mälarnära med sjöbrisen runt knuten – det är Öster Mälarstrand. Och den framväxande stadsdelen fortsätter att växa men i sakta mak.

Vid allén ligger kv Förseglet (dp 5, Mälarängen) som ägs av Mimer och privata byggaktörer. Här styr konjunkturen när området blir färdigställt. Det gör att Västerås stad inte har möjligheter att ställa krav på byggaktörerna att göra i ordning området i väntan på byggnation. Detsamma gäller Försegelvägen, kvartersgatan mellan allén och Björnövägen, som sannolikt blir klar i takt med bostadsbyggandet.

Gatan råder byggaktörerna över. Området strax söder om allén råder vi över. Här ska senare bli en parkyta. Just nu är området en uppställningsplats, eftersom behovet av sådana är stort.

Närmast ska Öster Mälarstrands allé genomgå en uppfräschning etappvis under 2024 och 2025. Vi gör klart gatuområdet så långt det går mot kv Förseglet. Och när Förseglet är färdigbyggt blir det dags för oss att plantera träd.

Öster Mälarstrand dp1886 - Västerås (vasteras.se)

Konstverk Min plats i Kajstaden på Öster Mälarstrand

Vid Kokplatten i Kajstaden på Öster Mälarstrand står nu Joakim Ojanens konstverk Ode till Mälaren, invigd den 19 april 2023. Konstverket är ett i Ojanens skulpturserie Min plats i brons skapad för Kajstaden.  

Sedan installationen av Tidsresenären 2020 har ytterligare fyra konstverk installerats. Tillsammans bildar skulpturserien nu en egen konstpromenad och berättelse - om att växa upp i Västerås och om att vara människa.  

Joakim Ojanen har arbetat med det konstnärliga gestaltningsuppdraget i Kajstaden sedan hösten 2018. Första skulpturen som installerades var Tidsresenären, hösten 2020. Övriga verk i serien: Årstiden är vår, 2022 (består av tre skulpturer), En bättre dag, 2023, En sämre dag, 2023 och En ode till Mälaren, 2023  

Konstprojektet har skett genom samarbete mellan Mälarstrandens Utvecklings AB och Västerås stad. Med det konstnärliga gestaltningsuppdraget för Kajstaden (Östermälarstrand etapp 3) önskar Västerås stad i samarbete med Mälarstrandens Utvecklings AB, MUAB, att lyfta fram den offentliga konsten som en del i ett hållbart samhälle, där konsten förstärker och är en del av vår gestaltade livsmiljö. 

Läs mer om konstverken och invigningen i nyheten på Västerås stads webbplats

Nu är Joakim Ojanens nya offentliga konstverk invigt - Västerås (vasteras.se)

Invigning av skulpturserien Min plats – offentligt konstverk längs Kajstråket

©Joakim Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Per Groth

-

Invigning av skulpturserien Min plats – offentligt konstverk längs Kajstråket

©Joakim Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Per Groth

-

Invigning av skulpturserien Min plats – offentligt konstverk längs Kajstråket

©Joakim Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Per Groth

-

Invigning av skulpturserien Min plats – offentligt konstverk längs Kajstråket

©Joakim Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Per Groth

-

Invigning av skulpturserien Min plats – offentligt konstverk längs Kajstråket

©Joakim Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Per Groth

Invigning av skulpturserien Min plats – offentligt konstverk längs Kajstråket

©Joakim Ojanen/Bildupphovsrätt 2023 Foto: Per Groth

Öster Mälarstrand växer bit för bit

YouTube Visningbild

Det var redan under 1990-talet som den första etappen började byggas i tallbacken närmast Framnäs. Därefter satte bygget igång av dp 1221, som stod klart år 2005.

Här bygger vi

Kajstaden började byggas 2018 och är den första av de två detaljplanerna precis intill vattnet och bryggorna nära Steam hotell och actionbadet Kokpunkten. Kvarteren är stadslika i grunden, men skapade för att släppa in ljus och ge bostäderna så mycket utsikt mot Mälaren som möjligt. Arkitekttanken har varit tydlig när det gäller den öppna känslan, tryggheten och närheten till vattnet. Kvarteren utgår från platsens unika läge vid den gamla industrimiljön och Notuddsparken. I Kajstaden hittar vi också flera exempel på hållbart byggande, bland annat Sveriges högsta trähus.

Längs med kajen kommer ett fint promenadstråk att växa fram med sittplatser och uteserveringar. I hörnet mot det gamla ångkraftverket har ett stort trädäck byggts – Kokplattan.

Genom Kajstaden kommer ett lummigt parkstråk, Ägirparken att byggas längs med Ägirgatan. I slutet av Ägirgatan finns ett trivsamt torg – Siréntorget.

Efter sommaren år 2023 är bostäderna färdiga för inflyttning och kommer därefter kompletteras med finplanering av gräs och andra grönområden.

Öster Mälarstrand detaljplan 3, dp 1797

Parkstaden ligger direkt granne med Kajstaden - inbäddad mellan parkstråket och Notuddsparken. Husen ramas in av öppna gårdar och parkstråk, med klara siktlinjer ut mot vatten och natur. På utvalda platser i stadsdelen placeras högre hus som fungerar som noder i området tillsammans med det gamla kraftverket.

I Västerås Översiktsplan 2026 är ambitionen att etapp 4 på Öster Mälarstrand ska bli Västerås första hållbara teknik‐ och miljöstadsdel. Det finns flera exempel på unika klimatsmarta lösningar i bostäderna i Parkstaden.

I Parkstaden byggs en förskola, ett äldreboende och ett parkeringshus.

Öster Mälarstrand detaljplan 4, dp 1842

Området gränsar nästan helt till den nya bebyggelsen som växer fram på Öster Mälarstrand. I öster möter området Björnövägen och en del av Mälarparken. Området har under många år varit plats för bland annat stora lagerlokaler och båtuppställningsplatser. Bostads AB Mimer äger den större delen av området.

Mimer planerar att bygga cirka 1500 bostäder mellan 6 och 16 våningar höga. Ett underjordiskt garage med 900 platser och en förskola med fyra avdelningar finns också med i planerna. Byggstarten var under 2019 och kommer troligen att pågå i 6-8 år.

Öster Mälarstrand detaljplan 5, dp 1843

Illustrationsplan för Öster Mälarstrand där detaljplan 3, 4 och 5 är sammansatta till en helhet. Klicka på bilden för att se en större bild av illustrationsplanen.

Här har vi byggt klart

Kvartersstaden är den mest centrala delen av Öster Mälarstrand med Mälaren framför sig och Mälarparken bakom sig.

Öster Mälarstrand detaljplan 1, dp 1645

Öster Mälarstrand detaljplan 2, dp 1718

På området som kallas skoltomten bygger Västerås stad Mälarparksskolan. Skolan kommer att ha plats för 560 elever, från förskoleklass till årskurs 6. Intill skolan byggs också 82 hyresrätter som ska stå klara sommaren 2020, en strövstig och en aktivitetsplan.

Detaljplan för del av Västerås 1:128, dp 1876

Mälarparksskolan

Mälarparksskolan

Mälarparksskolan

Mälarparksskolan

Byggnader på Öster mälarstrand

I bildspelet visas byggnader på Öster Mälarstrand som är uppförda som Hållbart byggande med god gestaltning. Klicka dig framåt med hjälp av pilarna.

Det här har vi gjort!

Idel solsken och sjöbris på Öster Mälarstrand under alla årstider: Västerås nya promenadstråk redo!

Förmiddagssolen ligger dikt an kajen, masterna och husen vid Notuddskajen på Öster Mälarstrand i Västerås. Kommunstyrelsens ordförande Staffan Jansson (s) och Anders Rastin, vd MUAB (Mälarstrandens Utvecklings AB) tog plats under en gnistrande blå sommarhimmel idealväder för Västerås nya promenadstråket. Arbetet med stråket färdigställdes i november 2022; detta är första sommaren som västeråsarna tar stråket i bruk.

Staffan Jansson (s) pratade om vikten att binda samman staden med Mälaren och hur Kajstråket ger invånarna chans att flanera och njuta nära vattnet.

Anders Rastin berättade om arbetet med Öster Mälarstrand, alltsedan byggstart 2009. Totalt ska stadsdelen rymma 3 000 lägenheter när sista etapperna är klara år 2025.

Därpå klippte herrar Jansson och Rastin det blågula bandet och delade ut små bitar av detsamma till åskådarna, enligt fransk sed.

Invigning av Kajstråket på Öster Mälarstrand 14 juni 2023. Staffan Jansson och Anders Rastin.

Förskolan Triton öppnade i januari 2018 och har plats för 72 barn fördelat på fyra avdelningar.

Hela den vackra Mälarstranden präglas av bryggorna och de sjönära grönytorna som ger stadsdelen dess karaktär. Dit letar sig många västeråsare för att motionera och för att fylla sina sinnen med vackra vyer och frisk sjöluft. På sommaren lockar sol och bad och på vintern när isen lagt sig på Mälaren kan du enkelt ta dig ut på en skridskotur på den plogade banan. Från Öster Mälarstrand går banan ut mot Östra Holmen och vidare ut till Björnöbron.

Lasse Färnlöfs plats med sittplatser och en Mälarinspirerad lekplats ligger i hjärtat av Öster Mälarstrand, kringgärdat av caféer och restauranger i anslutning till strandpromenaden. Parken är uppkallad efter jazzmusikern och västeråsaren Lasse Färnlöf som bland annat är känd för att ha skrivit Att angöra en brygga.

Kapellparken ligger i anslutning till Lasse Färnlövs plats. Där har staden anlagt en trivsam park med fontän och rabatter där du kan slå dig ned på någon av de många sitt- och liggplatserna och titta ut över Mälaren.

Poesiparken byggdes 2016 och är en lekplats som har hämtat inspiration från västeråsaren och nobelpristagaren Tomas Tranströmers poesi och insektsintresse. Här kan du bland annat leka i ett hus fyllt av poesi, åka linbana, rutschkana och tåg. Allt under uppsikt av stora insekter, fåglar, svampar och växter.

Notuddsparken är en liten bevarad oas som staden gjort mer tillgänglig genom att anlägga gångstigar och spänger. Längst ut på Notudden ligger en ceremoniplats med sittplatser i en halvcirkel. Detta ska vara en plats för vigsel, meditation och samling.

Mälarparken är en så kallad stadsdelsskog med många trevliga gång- och löpspår. I Mälarparken ligger Himlabacken som på vintern är en populär backe för pulkaåkning dag som kväll eftersom backen är belyst.

Vi vill att Västerås ska vara  en ort som för en lång tid framöver skapar jämlika förutsättningar och en stark tillit. På Öster Mälarstrand arbetar vi med den sociala hållbarheten på många sätt, bland annat genom att skapa förutsättningar för att rummen mellan husen blir levande mötesplatser för boende och besökare. För att få veta mer om det arbetet kan du se en intervju med Ulf Edvardsson, Västerås stads projektledare för Öster Mälarstrand, som SVT gjorde i januari 2019.

Sociala platser ska utveckla Västerås - intervju med Ulf Edvardsson, SVT Nyheter Västmanland 

Sedan början av april 2022 har arbete gjorts på Notuddsallén och den västra delen av Sjöjungfrugatan. Under hösten startades arbetet på östra delen av Sjöjungfrugatan och Neptungatan. Dessutom pågår arbeten på etapp 1 och 2 av kajens norra del. 

VA-arbete på Sjöjungfrugatan i augusti

På grund av sättningar i vattenledningarna i området har VA-arbete genomförts på Sjöjungfrugatan. Framkomligheten i området var begränsad på gatan söderut under den tiden. VA-arbetet pågår under två veckor, för att senare fortsätta med planerade gatuarbeten i samband med färdigställandet av det nya promenadstråket.

Mer plats vid vattenbrynet

I början av augusti 2022 gjorde vi det enklare för närboende, förbipasserande och båtfolk att ta sig fram kring kajen vid promenadstråket. Nu finns det mer plats att gå med cykeln eller ta med grejerna till eller från båten.

Promenadstråk med sjöbris

Arbetet med färdigställandet av kajstråket pågick under 2022. Våren 2023 är det dags att ta första promenaden!

Passivhusen på Öster Mälarstrand, ritade av arkitekten Hans Eek och Kjellgren Architecture, har gått vidare till final i Årets Bygge 2022 – av 30 bidrag återstår nu tre.

Husen på Öster Mälarstrand är nominerade i kategorin Bostad i Årets Bygge 2022, som premierar hållbart byggande i Sverige. Tävlingen består av sex kategorier: samhällsfastigheter, industri/logistik/butik, bostäder, hotell, kontor och infrastruktur.

De klimatsmarta bostadshusen är byggda i trä med rymliga odlingsbalkonger och energieffektiva, tjocka väggar. På taket finns solceller som är placerade i öst-västlig riktning, eftersom de boende använder mest el när solen står i just den positionen. Solcellerna alstrar mer än 50 procent mer energi än vad huset använder.

Arkitekten Hans Eek, som själv bor i Västerås, ligger bakom passivhusen på Öster Mälarstrand:

-Staden har länge legat i framkant när det utvecklingen av att bygga klimatsmart, säger han. Husen på Öster Mälarstrand har två syften: som boende och som koldioxidsänka. Kan vi sprida filosofin att skapa klimatsmart boende till byggsverige genom en utmärkelse som Årets Bygge 2022 är det fantastiskt!

Den 24 mars koras vinnaren i Årets Bygge 2022 vid Construction Summit i Stockholm.

Nu har Västerås stad och Sveafastigheter tagit första spadtaget för kvarteret Najaden på Öster Mälarstrand. 98 lägenheter i två huskroppar, ett med 5 våningar och ett med 16, ska sträcka sig mot himlen.

Sveafastigheter och Västerås stad främjar biologisk mångfald och klimatsmart byggande. Tack vare klimatförbättrad betong sänker vi koldioxidutsläppet med 20 procent. Betongen består av sand, stenkross och vatten där restprodukter som slagg och flygaska tagit cementens plats.

På plats vid spadtaget inför ett 20-tal inbjudna fanns Jesper Brandberg (L), ordförande fastighetsnämnden Västerås stad, Suzan Amin projektchef Sveafastigheter och Viktor Mandel, vd Sveafastigheter. Jesper Brandberg är nöjd med utvecklingen i området:

­-Det är bra att vi på Öster Mälarstrand fått till den här kombinationen av bostäder och service som butiker, restauranger, hotell och bank, säger han.

Förutom den biologiska mångfalden i kvarteret, en grönskande innergård, finns även ett gemensamt garage (med infart från parkeringshuset Dockan) och lådcykelpool. Den kommande grönskan fick dessutom sin symbol i form av en planta, transporterad i kruka per lådcykel.

Kvarteret Najaden får både hyres- och ägarlägenheter och ska stå klart för inflyttning hösten 2023.

Hösten 2020 skickade vi ut en enkät till 651 boende på Öster Mälarstrand för att få veta hur ni trivs med ert område och er bostad. Vi fick in många svar på enkäten och flera boende på Öster Mälarstrand kom också till den invånardialog som vi hade på plats i september. Nu har vi sammanställt alla svar och det visar sig att de flesta trivs riktigt bra. Tack till alla er som tog er tid att medverka!

Här kan du läsa sammanställningen av enkäten i pdf Pdf, 1.2 MB.

Här kan du läsa sammanställningen av dialogen i pdf Pdf, 304.1 kB.

Hitta hit

Hitta hit

Bra länkar

Bra länkar

Sveriges största småbåtshamn

Sveriges största småbåtshamn heter Mälarparken och ligger på Öster Mälarstrand. Småbåtshamnen, som är ett viktigt nav i området, utvecklas löpande för att kunna ta emot fler båtar och för att skapa fina miljöer för boende och besökare.

Om du är intresserad av att hyra en båtplats är du välkommen att kontakta Västerås stad för information om lediga platser osv. På vasteras.se kan du läsa mer.

Båtliv och hamnar

Parkeringsplatser

För att se till att det finns parkeringsplatser i området, både för boende och besökare, har Västerås stad byggt parkeringshuset Däcket som öppnades i slutet av juli 2018. På vasteras.se kan du läsa mer om parkeringshuset.

Parkera i Västerås

Mer information om Öster Mälarstrand

Exploatering och planering av Öster Mälarstrand i Västerås befrämjas av Mälarstrandens Utvecklings AB, MUAB. Arbetet bedrivs utifrån en helhetssyn på områdets möjligheter, tillgångar och begränsningar. MUAB ägs av Västerås stad, JM AB och Peab Bostad AB.

Östermälarstrand.se

Kollektivtrafik

Till Öster Mälarstrand går buss 2 som stannar längs med Björnövägen med 10-minuterstrafik åt båda håll. I augusti 2018 började även busslinje 11 trafikera längs Öster Mälarstrands allé. Mer information om tidtabeller hittar du på VL:s webbsida.

VL

Kontakt

Kontakta oss

Ulf Edvardsson

Projektledare

Mark och exploatering

ulf.edvardsson@vasteras.se

Mathias Hollaus

Projektchef

Mark- och exploateringsenheten

021-39 05 64

mathias.hollaus@vasteras.se