Visa sökformulär

Öster Mälarstrand

Stadsdelen Öster Mälarstrand har vuxit fram under de senaste 20 åren och är idag ett levande bostadsområde på ett av Västerås mest attraktiva platser. Vi strävar efter att ständigt utmana med nya innovativa idéer
för att ge både dagens och morgondagens västeråsare det allra bästa.

Öster Mälarstrand växer etapp för etapp

Under 1990-talet började etapp 1 att byggas i området närmast Framnäs. Området stod klart 2005. Etapp 2, kallad Kvartersstaden, är den mest centrala delen av Öster Mälarstrand som har Mälaren framför sig och Mälarparken bakom sig.

Länk till detaljplan 1 (Dp 1645) på Västerås stads webbplatslänk till annan webbplats
länk till annan webbplats
Länk till detaljplan 2 (Dp 1718) på Västerås stads webbplatslänk till annan webbplats

Nu växer ytterligare etapper fram på Öster Mälarstrand. Västerås stad har höga ambitioner för ett hållbart byggande och utvecklar området med klimatsmarta lösningar och den allra nyaste tekniken för hållbarhet.

Kajstaden etapp 3

Kajstaden började byggas 2018 och är den första av de två etapperna precis intill vattnet och bryggorna nära Steam hotell och actionbadet Kokpunkten. Kvarteren är stadslika i grunden, men skapade för att släppa in ljus och ge bostäderna så mycket utsikt mot Mälaren som möjligt. Arkitekttanken har varit tydlig när det gäller den öppna känslan, tryggheten och närheten till vattnet. Kvarteren utgår från platsens unika läge vid den gamla industrimiljön, Kraftverksparken och Notuddsparken. Kajhusen orienterar sig mot hamnbassängen och eftermiddagssolen.

Längs med kajen kommer ett fint promenadstråk att växa fram med sittplatser och uteserveringar. Kajen tillåter byggrätter för t ex restaurang och kaféverksamheter i anslutning till själva bryggdäcket. I hörnet mot Kokpunkten kommer också ett stort trädäck att byggas. Staden arbetar för att miljöerna kring vattnet ska bli trevliga mötesplatser och ett extra vardagsrum både för de som bor i området och för besökare.

Länk till detaljplan 3, Kajstaden (Dp 1797) på Västerås stads webbsidalänk till annan webbplats

Parkstaden etapp 4

Parkstaden kommer att ligga direkt granne med Kajstaden - inbäddad mellan parkstråket och Notuddsparken. Husen ramas in av öppna gårdar och parkstråk, med klara siktlinjer ut mot vatten och natur. På utvalda platser i stadsdelen placeras högre hus som fungerar som noder i området tillsammans med det gamla kraftverkets mäktiga gestalt. Parkstaden har planerad byggstart 20XX.

Detaljplaner för fortsatt byggande håller på att arbetas fram och hela området beräknas vara klart inom 10-15 år.

Länk till detaljplan 4, Parkstaden (Dp 1842) på Västerås stads webbsidalänk till annan webbplats
länk till annan webbplats

Förseglet etapp 5

Området gränsar nästan helt till den nya bebyggelsen som växer fram på Öster Mälarstrand. I öster möter området Björnövägen och del av Mälarparken. Området har under många år varit plats för bland annat stora lagerlokaler och båtuppställningsplatser. Rivningen av de befintliga byggnaderna och sanering av marken börjar nu bli färdig. Bostads AB Mimer äger den större delen av området.

Mimer planerar att bygga cirka 1500 bostäder mellan 6 och 16 våningar höga. Ett underjordiskt garage med 900 platser finns också med i planerna. Byggstarten sker under 2019 och kommer troligen att pågå i 6-8 år.

Länk till detaljplan 5, Förseglet (Dp 1843) på Västerås stads webbsidalänk till annan webbplats

Skoltomten

På ett området som kallas skoltomten planerar staden att bygga en skola, bostäder, strövstig och en aktivitetsplan.

Länk till detaljplan 1876 på Västerås stads webbsidalänk till annan webbplats

På gång på Öster Mälarstrand

Dags att sanera och bygga på Skoltomten

Hela Öster Mälarstrand var tidigare industriområde och det innebär att marken måste saneras innan byggarbetena kan starta. I november 2018 kommer vi att hugga ner en del träd, men bara de som absolut måste tas bort för att vi ska få plats med skola och bostäder och för att kunna sanera marken.

Det här ska vi göra på Skoltomten:

 • Skola för 560 elever från förskola till årskurs 6. Klar till höstterminen 2021
 • 82 hyresrätter. Klara våren/sommaren 2020
 • En strövstig längs bäcken
 • En aktivitetsplan

Förskola

 • En förskola ska byggas nära poesiparken, med plats för 72 barn fördelat på fyra avdelningar. Öppnar under 2020-2021.
 • En förskola ska ligga vid gamla PostNord, med plats för 72 barn fördelat på fyra avdelningar. Öppnar under 2021-2022.

Äldreboende och trygghetsboende

Inom Kajstaden kommer ett äldreboende med ca 90 lägenheter att byggs i stadens regi. Inom samma kvarter bygger Sveafastigheter ett trygghetsboende med ca 80 lägenheter i ett plusenergihus.

Parker

Ägirparken och Siréntorget kommer att byggas i den nya Kajstaden. Genom Kajstaden kommer ett lummigt parkstråk, Ägirparken att byggas längs med Ägirgatan. I slutet av Ägirgatan kommer ett litet trivsamt torg att anläggas – Siréntorget.

Det här har vi redan gjort!

Skola och förskola

Förskolan Triton öppnade i januari 2018 och har plats för 72 barn fördelat på fyra avdelningar.

Kollektivtrafik

Till Öster Mälarstrand går buss 2 som stannar längs med Björnövägen med 10-minuterstrafik åt båda håll. I augusti 2018 började även busslinje 11 trafikera längs Öster Mälarstrands allé. Mer information om tidtabeller hittar du på VL:s webbsida.

Länk till VL:s webbsida.länk till annan webbplats

Parkeringsplatser

För att se till att det finns parkeringsplatser i området, både för boende och besökare, har Västerås stad byggt parkeringshuset Däcket som öppnades i slutet av juli 2018. På västerås.se kan du läsa mer om parkeringshuset.

Länk till Västerås stads webbsidalänk till annan webbplats

Torg och parker

Hela den vackra Mälarstranden präglas av bryggorna och de sjönära grönytorna som ger stadsdelen dess karaktär. Dit letar sig många västeråsare för att motionera och för att fylla sina sinnen med vackra vyer och frisk sjöluft. På sommaren lockar sol och bad och på vintern när isen lagt sig på Mälaren kan du enkelt ta dig ut på en skridskotur på den plogade banan. Från Öster Mälarstrand går banan ut mot Östra Holmen och vidare ut till Björnöbron.

Lasse Färnlöfs plats med sittplatser och en Mälarinspirerad lekplats ligger i hjärtat av Öster Mälarstrand, kringgärdat av caféer och restauranger i anslutning till strandpromenaden. Parken är uppkallad efter jazzmusikern och västeråsaren Lasse Färnlöf som bland annat är känd för att ha skrivit Att angöra en brygga.

Kapellparken ligger i anslutning till Lasse Färnlövs plats. Där har staden anlagt en trivsam park med fontän och rabatter där du kan slå dig ned på någon av de många sitt- och liggplatserna och titta ut över Mälaren.

Poesiparken byggdes 2016 och är en lekplats som har hämtat inspiration från västeråsaren och nobelpristagaren Tomas Tranströmers poesi och insektsintresse. Här kan du bland annat leka i ett hus fyllt av poesi, åka linbana, rutschkaka och tåg. Allt under uppsikt av stora insekter, fåglar, svampar och växter.

Notuddsparken är en liten bevarad oas som staden gjort mer tillgänglig genom att anlägga gångstigar och spänger. Längst ut på Notudden ligger en ceremoniplats med sittplatser i en halvcirkel. Detta ska vara en plats för vigsel, meditation och samling.

Mälarparken är en så kallad stadsdelsskog med många trevliga gång- och löpspår. I Mälarparken ligger Himlabacken som på vintern är en populär backe för pulkaåkning dag som kväll eftersom backen är belyst.

Sveriges största småbåtshamn

Sveriges största småbåtshamn heter Mälarparken och ligger på Öster Mälarstrand. Småbåtshamnen, som är ett viktigt nav i området, utvecklas löpande för att kunna ta emot fler båtar och för att skapa fina miljöer för boende och besökare.

Om du är intresserad av att hyra en båtplats är du välkommen att kontakta Västerås stad för information om lediga platser osv. På vasteras.se kan du läsa mer.

Länk till Västerås stads information om båtplatserlänk till annan webbplats

En förvandling från industri- till bostadsområde

Starten för byggandet av bostäder på Öster Mälarstrand var på 1990-talet och Västerås nya stadsdel, Öster Mälarstrand, var född. Tidigare hade området varit stängt för allmänheten. Redan för flera hundra år sedan var läget gynnsamt för olika typer av verksamheter. Vid utgrävningar har arkeologer hittat rester av ett tegelbruk från 1600-talet. Under modern tid fanns stora industrier som Vattenfall, SMT och innan dess huserade Flygvapnet här med flygverkstäder och hangarer för sjöflyg. År 1926 uppfördes verkstäder för reparation av flygplan på området som avvecklades i slutet av 1960-talet.

När Vattenfall lade ner ångkraftverket frigjordes ännu mer mark för bostäder. För att kunna bygga bostäder har marken sanerats från rester som industriverksamheten lämnat efter sig. Ett hotell och ett populärt actionbad har byggts i kraftverket. 

Det här händer i Västerås

 • Möte om nya bostäder på Nordanby

  Välkommen på möte för ny detaljplan på Nordanby. Vi planerar bland annat för fler bostäder. Du har möjlighet att ställa frågor och tycka till. Vi har representanter på plats.

 • Ortsdialog Tortuna - var med och påverka din ort

  Västerås stad vill veta vad du som bor och verkar i Tortuna tycker om din ort och hur du tänker att orten kan förändras och förbättras. Därför bjuder vi in till ett möte med fokus på ortens identitet, boende och utemiljö.

 • Invigning av gångstråket vid Stadsträdgården

  Nu har vi gjort det möjligt att komma närmare Mälarstranden. Sitta ner en stund, koppla av och njuta av utsikten, grilla på anvisad grillplats, få en naturupplevelse, iaktta fågellivet – det är precis det du kan göra här.

Nytt i Västerås

 • Trångt på Kopparbergsvägen

  I korsningen Kopparbergsvägen/Östra Ringvägen pågår hyvlingsarbeten från och med klockan 14 tisdagen den 23 oktober till och med klockan 12 fredagen den 26 oktober. På grund av arbetet är framkomligheten begränsad. Välj om möjligt annan väg.

 • Mark- och exploateringsdagar för stadsbyggare

  Den 6-7 november är Västerås stad värdkommun för MEX-dagarna, mark- och exploateringsdagarna. Det är Föreningen Sveriges Stadsbyggare som arrangerar olika föreläsningar om stadsbygge och stadsplanering.

Hjälpte informationen på denna sida dig?