Nu finns en sammanställning av synpunkter från samrådet om detaljplanen för resecentrum

Detaljplanen för Västerås nya resecentrum var ute på samråd hösten 2018. Vilka synpunkter kom in under samrådet, vad hände sedan och vad händer framöver? Nu kan du läsa sammanställningen av synpunkterna från samrådet.

Under samrådstiden fick vi in över 200 yttranden. Du kan nu läsa en sammanställning av de vanligaste synpunkterna som kom in och hur vi har tagit hand om dem. Samtliga yttranden finns sedan tidigare publicerade på detaljplanesidan för resecentrum. Det dokument som vi nu publicerar är inte en formell samrådsredogörelse enligt plan- och bygglagen. En fullständig samrådsredogörelse kommer att redovisas när detaljplanen ställs ut för granskning.

Sammanställning av synpunkter från samrådet och hur vi arbetar vidare (pdf) Pdf, 3.7 MB.

Detaljplan för Västerås nya resecentrum, dp 1811

Illustrativ bild över planprocessen för detaljplaner. Anger var i processen detaljplanen för resecentrum är: synpunkterna bearbetas mellan faserna samråd och granskning.
Kontakt

Relaterade dokument

Kontakt

Relaterade nyheter

Bra länkar

Bra länkar

Publicerad

Senast ändrad