Elitstöd till idrottsföreningar

Västerås stad vill bidra till att stärka och utveckla elitidrotten i Västerås. Elitstödet fungerar som ett generellt verksamhetsstöd för elitidrott i föreningsverksamhet. Det syftar till att skapa förutsättningar för en mångfald av idrotter inom kommunen att bedriva elitidrottsverksamhet. För att kunna ta del av elitstödet ska idrotten ingå i någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och ha minst 25 000 aktiva på nationell nivå.

Därför stöttar Västerås stad elitidrott

 • Elitidrotten bidrar till att stärka Västerås varumärke.
 • Elitidrottare är positiva förebilder för barn och ungdomar.
 • Elitidrottare kan verka som goda ambassadörer för Västerås nationellt och internationellt.
 • Elitidrotten skapar en stolthet över Västerås.

Västerås stads elitidrottsstipendium

Västerås stad har under många år delat ut stipendier till elitidrottare i Västerås. Från och med 2023 ändras inriktningen på elitidrottsstipendiet, till att bli en del av det elitstöd som finns för idrottsföreningar. Stipendiet går till den enskilda elitaktiva och delas ut varje år som det finns nomineringar som uppfyller kriterierna.Nämnden för idrott, fritid och förebyggande kommer att dela ut stipendiet varje år som det finns nomineringar som uppfyller kriterierna, elitidrottare som är 19–25 år och som kombinerar sin idrott med studier. Studierna ska vara på minst halvfart och gäller endast eftergymnasiala studier.

Vad stipendiet innebär

Stipendiet ska ge idrottaren möjlighet att ytterligare förkovra sig i sin idrott träningsmässigt eller tävlingsmässigt.

Stipendiebeloppet går till den enskilda elitaktiva. Stipendium delas ut varje år på Västerås idrottsuppvaktning eller vid annat lämpligt tillfälle.

För att nominera till elitidrottstipendiet skall den elitaktiva uppfylla kriterierna för lagidrott eller individuell elitaktiv.

Kriterier för Västerås stads elitidrottsstipendium

Västeråsföreningar som har medlemmar som kombinerar sitt elitidrottande med studier kan nominera elitaktiva som är mellan 19–25 år till ett elitidrottsstipendium. Studierna ska vara på minst halvfart och gäller endast eftergymnasiala studier. Den nominerade ska antingen:

 • tillhöra en lagidrott och spela i den högsta serien på dam- eller herrsidan, gällande fotboll och ishockey på den högsta eller näst högsta serienivån.

eller

 • vara individuellt aktiv senior som tillhör Sverigeeliten i en idrott som är ansluten till Riksidrottsförbundet, exempelvis friidrott, simning, ridning. Vara topp tre nationellt och/eller tävlar på internationell nivå, VM, OS, EM.

Nominering

Nomineringen till Västerås stads elitidrottsstipendium 2024 görs digitalt. Ansökan öppnar under hösten 2024.

Efter nomineringstiden så fattas beslut av Nämnden för idrott, fritid och förebyggande i januari. Stipendiaterna kommer att uppvaktas på Västerås stads idrottsuppvaktning i början av kommande år.

Eventuella frågor skickas till maria.engelfeldt@vasteras.se, Maria Engelfeldt, idrottschef, kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås

Riktlinjer för elitstöd mellan elitföreningar och Västerås stad Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Diarienummer 2023/00140

Inledning

Den 1 januari 2022 flyttades ansvar och ekonomiska resurser från
kommunstyrelsen till nämnden för idrott- fritid och förebyggande.
Förvaltningen fick i uppdrag att ta fram nya riktlinjer för marknadsstöd för
elitidrotten i Västerås stad att gälla från 2023 samt att se över mål och syfte med VSE-gruppen (Västerås stads strategigrupp för utveckling och marknadsföring av elitidrotten).
En interim grupp bestående av ordförande i Nämnden, idrottschef, idrottsstrateg, representanter från gamla VSE, idrottschef och ordförande från RF/SISU Västmanland har arbetat fram mål och framtida arbete för VSE gruppen.

 • Västerås stad stöd för elitidrotten i Västerås- (VSE) elitidrottsgrupp
 • Vad är gruppens syfte och mål är att skapa förutsättningar för att stärka
  elitidrotten/elitidrottare

VSE-gruppens deltagare:

 • NIFF:s presidium
 • Direktör NIFF
 • Verksamhetschef Visit Västerås
 • Idrottschef NIFF
 • Idrottsalliansen ordförande
 • RF distriktsidrottschef adjungerad
 • Rektor MDU adjungerad
 • Rektor Widénska Gymnasiet adjungerad

Motiv för att utveckla elitidrotten

De främsta motiven för att utveckla och stärka elitidrotten i Västerås är följande:

 • Elitidrotten bidrar till att stärka Västerås varumärke
 • Elitidrottare är positiva förebilder för barn och ungdomar
 • Elitidrottare kan verka som goda ambassadörer för Västerås nationellt och
  internationellt
 • Elitidrotten skapar en stolthet över Västerås

  Elitstödet syftar till att skapa förutsättningar för en mångfald av idrotter inom
  kommunen att kunna bedriva elitidrottsverksamhet.
  Elitstödet fungerar som ett generellt verksamhetsstöd för elitidrott i
  föreningsverksamhet. För att kunna ta del av elitstödet skall idrotten ingå i någon av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och har minst 25 000 aktiva på nationell nivå.

Kriterier för elitstöd

Följande kriterier krävs för att kunna erhålla ett elitstöd.

För att kunna ta del av elitstödet skall idrotten ingå i någon av
Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund och har minst 25 000 aktiva på
nationell nivå. Förening skall bedrivas som en ideell föreningen.

Föreningen ska ha:

1. Lagidrott- spela i den högsta serien på dam eller herrsidan, gällande fotboll och
ishockey på herrsidan på den högsta eller näst högsta serienivån. Stödet fördelas
utifrån trupp, max 20 spelare med en ersättning per spelare.

2. Individuell senior elitaktiv - som tillhör Sverige-eliten i en RF ansluten idrott,
(t.ex. friidrott, simning, ridning) Vara topp tre nationellt.
Föreningar som inte infriar storlekskriteriet för att få elitstöd, men undantag görs
om elitidrottaren tävlar på internationell nivå, VM, OS, EM

Föreningen ska:

3. Tillse att ledare och aktiva verkar som goda ambassadörer för Västerås.

4. Tillse att ledare och aktiva är beredda att verka som förebilder i olika kampanjer
och projekt.

5. Upplåta plats för Västerås stad namn på spelardräkt/tävlingsdräkt om möjligt
annars en annan avtalad exponeringsyta.

6. Upplåta plats för Västerås stad i sin hemmaarena samt eventuellt andra platser
under event.

7. Upplåta ett avtalat antal platser/biljetter på läktaren till olika grupper i staden,
som sällan besöker idrottsevenemang. Se bilaga.

8. Föreningen och de personer som företräder föreningen ska verka och agera
enligt vedertagna sportsliga och allmänna regler i samhället.

9. Föreningens namn ska innehålla ordet ”Västerås”.

10. Föreningen ska ha en sund ekonomi.

11. Föreningen ska samverka för att skapa en trygg och sund idrottsmiljö.

Uppföljning av elitstöd

1. Staden kan aktivt använda föreningen i olika kampanjer och projekt.

2. Staden ska årligen inbjuda de föreningar som har elitstöd till diskussion med VSE-gruppen och andra företrädare för idrottslivet i Västerås om elitidrottens förutsättningar och utvecklingsbehov för en god elitidrottsmiljö.

Elitidrottstipendium

Föreningar som har medlemmar som kombinerar sitt elitidrottande med studier kan nominera elitaktiva som är mellan 19 och 25 år till ett elitidrottsstipendium (gäller både lagidrottare och individuella idrottare). Studierna ska vara på minst halvfart och gäller endast eftergymnasiala studier. Stipendiet går till den enskilda elitaktiva och delas ut varje år som det finns nomineringar som uppfyller kriterierna. För att nominera om elitidrottstipendiet skall den elitaktiva uppfylla kriterierna för lagidrott eller individuell elitaktiv.

Elitidrottsstipendium

Ansökningsförfarande och beslut

Ansökan för elitstödet görs i Interbook Go senast 31 mars och beslut i Nämnden för idrott-, fritid och förebyggande april månad med utbetalning i början av maj.

 

Nytt i Västerås

Visa fler nyheter

Det här händer i Västerås